Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Tarcza antykryzysowa dotrze do kolejnej grupy! Doskonałe wiadomości w sprawie składek
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk 29.09.2020 02:00

Tarcza antykryzysowa dotrze do kolejnej grupy! Doskonałe wiadomości w sprawie składek

Składki ZUS umorzone tarcza antykryzysowa
Flickr.com/Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej/CC2.0

Tarcza antykryzysowa rozszerza swoje działanie. Choć od wielu tygodni nie można już składać wniosków o pomoc, to okazuje się, że zapisy tarczy ochronią kolejnych podatników. Wszystko za sprawą interpretacji jaką wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kto może liczyć na dodatkowe wsparcie? Sprawdzamy.

Tarcza antykryzysowa umarza kolejne składki

Płatnicy składek ZUS, czyli przedsiębiorcy, mogli do 30 czerwca składać wnioski o ich umorzenie za marzec, kwiecień i maj. W ramach tarczy antykryzysowej rząd zwolnił z opłat za ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Był jednak jeden warunek – firma nie mogła znajdować się w trudnej sytuacji przed 31 grudnia 2019 roku. Komisja Europejska wskazuje, że umorzenie składek to pomoc publiczna na rzecz walki z kryzysem, a z takiej nie mogą korzystać przedsiębiorstwa, które źle radziły sobie jeszcze przed koronakryzysem. W unijnej ocenie za przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji uznać należy takie, które zalegają z opłacaniem składki przez 12 miesięcy lub dłużej albo spełniają kryteria wskazujące na objęcie postępowaniem upadłościowym.

ZUS w przypadku takich przedsiębiorstw nie stosował zatem, zgodnie ze wskazaniami KE zapisów tarczy antykryzysowej i nie umarzał składek za okres marzec-maj. Interpretację w tej sprawie wydał UOKiK. Urząd wskazał, że w przypadku przedsiębiorstw, które na dzień 31 grudnia 2019 roku znajdowały się w trudnej sytuacji należy zweryfikować, czy w dniu składania wniosku o umorzenie nadal występowało zaleganie ze składkami. Urząd antymonopolowy wskazuje, że przedsiębiorcy, którzy uregulowali do dnia złożenia wniosku wszystkie swoje przeterminowane zobowiązania powinni zostać objęci umorzeniem składek.

ZUS informuje, że wszyscy podatnicy, którzy złożyli wnioski o umorzenie składek, ale nie zostali objęci pomocą z powodu zaległości, otrzymają od ZUS-u specjalny formularz. Na jego odesłanie jest 7 dni, następnie urzędnicy sprawdzą czy przedsiębiorstwo faktycznie uregulowało swoje zaległe zobowiązania. Z rozszerzonej pomocy w ramach tarczy skorzystać może nawet 17 tys. przedsiębiorców.