BiznesINFO.pl > Twój portfel > Ministerstwo Finansów pochwaliło się nowym pomysłem. Chce mieć znacznie większy wgląd w nasze rachunki
Maria Glinka
Maria Glinka 22.03.2022 08:39

Ministerstwo Finansów pochwaliło się nowym pomysłem. Chce mieć znacznie większy wgląd w nasze rachunki

System Informacji Finansowej (SIF) autorstwa resortu finansów
Wikipedia/Adam-dalekie-pole, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20846415

System Informacji Finansowej (SIF) ułatwi pracę służb

System Informacji Finansowej (SIF) ma zrewolucjonizować gromadzenie i przetwarzanie informacji o rachunkach Polaków zarówno tych otwartych, jak i zamkniętych. Do czego wgląd będą miały służby? Do rachunków bankowych, rachunków w SKOK, rachunków płatniczych w innych podmiotach, rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych wraz z pieniężnymi do ich obsługi. Puls Biznesu donosi, że w bazie znajdą się także umowy o udostępnianiu skrytek sejfowych.

Dzięki utworzeniu Systemu Informacji Finansowej (SIF) ustawowe działanie służb ma być znacznie ułatwione. Informacje w nim zawarte będą wykorzystywane przez:

  • Policję,

  • Centralne Biuro Antykorupcyjne,

  • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

  • Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

  • Agencję Wywiadu,

  • Służby Wywiadu Wojskowego,

  • Żandarmerię Wojskową,

  • Straż Graniczną,

  • Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

  • Krajową Administrację Skarbową.

Debiurokratyzacja działań służb dzięki Systemowi Informacji Finansowej (SIF)

W uzasadnieniu projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej (SIF) autorzy wskazują na chęć zmniejszenia obciążeń biurokratycznych, z którymi zmagają się organy administracji publicznej, instytucje finansowe i inne podmioty.

Inicjatorzy zmian wskazują, że nowy instrument przełoży się na zwiększenie kontroli w zakresie pozyskiwania poszczególnych danych o rachunkach. Co więcej, System Informacji Finansowej (SIF) ułatwi lokalizowanie składników majątku w związku z postępowaniami prowadzonymi przez określone podmioty.

Resort finansów, który pracuje nad przepisami w sprawie nowego narzędzia, przyznaje, że wszystkie obowiązujące procedury dotyczące dostępu zostaną podtrzymane.

System Informacji Finansowej (SIF) elementem walki z przestępcami

Wartością dodaną Systemu Informacji Finansowej (SIF) ma być również możliwość prowadzenia analizy proaktywnej. Dzięki hurtowemu badaniu danych służby będą w stanie wyselekcjonować rachunki, które są wykorzystywane do nielegalnej aktywności.

Według Ministerstwa Finansów w Polsce nie ma obecnie odpowiednio działającego instrumentu, który pozwalałby na dostęp do informacji o rachunkach, które są powiązane z przestępstwami. Te braki ma uzupełnić System Informacji Finansowej (SIF).

Autorzy projektu przyznają, że nadrzędnym celem Systemu Informacji Finansowej (SIF) jest implementacja do polskiego prawa unijnych regulacji w zakresie zapobiegania prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu. Państwa członkowskie miały czas do 10 września 2020 r., aby wprowadzić automatyczne i scentralizowane mechanizmy, które przyczyniają się do walki z przestępczością.

Ostateczny termin implementacji unijnej dyrektywy wyznaczono na 1 sierpnia 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała, że przyjęcie przepisów o Systemie Informacji Finansowej (SIF) ma nastąpić w I kwartale 2021 r.