Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Seniorze, straciłeś pracę? Nie martw się, możesz dostać pieniądze. Wszystko o świadczeniu przedemerytalnym
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk 19.08.2020 02:00

Seniorze, straciłeś pracę? Nie martw się, możesz dostać pieniądze. Wszystko o świadczeniu przedemerytalnym

Świadczenie przedemerytalne
PxHere/CC0

Świadczenie przedemerytalne to pomocna dłoń wyciągnięta osobom, które w nagłych okolicznościach straciły zatrudnienie, odebrano im rentę lub zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne i na jakie kwoty można liczyć? Przyglądamy się szczegółom rozwiązania ZUS-u dla osób w trudnej sytuacji.

Świadczenie przedemerytalne – warunki

Aby móc ubiegać się o świadczenie przedemerytalne należy spełnić dwa warunki stawiane przez ZUS. Zakład podzielił je na dwie grupy - warunki ogólne i warunki indywidualne. Aby wnioskować o świadczenie przedemerytalne należy spełnić wszystkie warunki ogólne oraz należeć do któregoś „koszyka” warunków indywidualnych. Przyglądamy się zapisom, jakie zostały uchwalone.

Warunki ogólne świadczenia przedemerytalnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że pierwszy – obowiązkowy koszyk – warunków wspólnych to przede wszystkim:- pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni, o tym komu przysługuje zasiłek przeczytasz więcej w tym artykule;- status osoby bezrobotnej;- brak odmowy podjęcia zatrudnienia proponowanego przez PUP;- złożenie wniosku o świadczenie przedemerytalne w ciągu 30 dni od otrzymania zaświadczenia o 180-dniowym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych;Uwaga! Jeżeli w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wykonywałeś prace interwencyjne, roboty publiczne lub inne zatrudnienie, a wykonywanie prac zakończyło się po okresie pobierania zasiłku, wniosek o świadczenie przedemerytalne musisz złożyć w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia, w przeciwnym razie dostaniesz „z automatu” decyzję negatywną.

To jednak nie wszystko – są to zasady wspólne dla wszystkich starających się o świadczenie przedemerytalne. Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował listę indywidualnych wymagań wobec osób zainteresowanych zasiłkiem. Jakie warunki należy spełnić? Podzieliliśmy je na „koszyki”.

Świadczenie przedemerytalne a zwolnienia grupowe lub likwidacja stanowiska pracy

ZUS będzie wypłacał świadczenie przedemerytalne jeżeli zostałeś zwolniony w wyniku grupowej redukcji etatów lub likwidacji twojego stanowiska pracy, musisz jednak spełnić następujące warunki:-wiek 60 lat w przypadku mężczyzn lub 55 lat w przypadku kobiet;-łączny staż pracy to 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn;-zatrudnienie u pracodawcy przez minimum 6 miesięcy;

ZUS wyjaśnia, że półroczny okres zatrudnienia nie musi być ciągły. Na stronie ZUS-u widnieje następujący przykład: „Jeśli bezpośrednio przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowałeś u tego samego pracodawcy np. przez 4 miesiące, które były poprzedzone 3 miesięcznym urlopem bezpłatnym i 2 letnim zatrudnieniem u tego pracodawcy, to spełnisz warunek 6-miesięcznego okresu zatrudnienia.”. Jednakże: „Jeśli jednak pracowałeś u tego samego pracodawcy w ramach stosunku pracy np. w latach 2000-2010 i po przerwie ponownie zatrudniłeś się na okres krótszy niż 6 miesięcy także w ramach stosunku pracy, który został rozwiązany z przyczyn pracodawcy wtedy nie spełnisz warunku 6-miesięcznego okresu zatrudnienia.”.

Świadczenie przedemerytalne a upadek własnej firmy

Życie pisze różne scenariusze. Mogliśmy być wziętymi przedsiębiorcami, ale z jakiegoś powodu nasza firma nie utrzymała się na rynku i musieliśmy ogłosić jej bankructwo... Wówczas również możemy liczyć na świadczenie przedemerytalne. Jakie są indywidualne wymagania w takiej sytuacji?- nasza pozarolnicza działalność gospodarcza powinna funkcjonować co najmniej 2 lata, a w tym czasie powinniśmy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne;- legitymujemy się stażem pracy wynoszącym przynajmniej 20 lat w przypadku gobiet lub 25 lat w przypadku mężczyzn- w dniu ogłoszenia upadłości ukończyliśmy co najmniej 56 lat w przypadku kobiet lub 61 lat w przypadku mężczyzn;