Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce od 14 marca
Fot. Piotr Molecki/East News, Warszawa, 07.03.2020. Ministerstwo Zdrowia. Konferencja prasowa dotyczaca sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce
Autor Maria Glinka - 14 Marca 2020

Zamknięcie galerii handlowych i granic to jeszcze nie koniec. Rząd ma w zanadrzu kolejne ograniczenia

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje w Polsce od dzisiaj. Kroki podjęte przez rząd częściowo ograniczają życie obywateli. Jednak władza nie w pełni wykorzystała ustawowe możliwości. Jakie restrykcje mogą zostać jeszcze wprowadzone?

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce

Stan zagrożenia epidemicznego, ogłoszony w piątek 13 marca, jest realizacją czwartkowej zapowiedzi resortu zdrowia. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do wprowadzenia takiego stanu jest uprawniony minister zdrowia, który działa w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

W celu zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa rządzący wprowadzili cały szereg zakazów i zasad, które ograniczają życie obywateli. Ich podstawą prawną jest artykuł 8 ustawy.

Restrykcje na granicach wejdą w życie w nocy z sobotę na niedzielę i będą obowiązywały przez 10 dni, z możliwością ich przedłużenia. Z kolei wszystkie pozostałe ograniczenia dotyczące m.in. działalności restauracji czy galerii handlowych są w mocy od dzisiaj. Czas ich trwania jest wyznaczony na 14 dni, ale rządzący nie wykluczają wydłużenia tego okresu – podają wiadomosci.onet.pl.

Jakie ograniczenia wdrożono?

W trakcie konferencji prasowej rządzący oznajmili zamknięcie granic Polski dla cudzoziemców. Wyjątkiem są te osoby, które na stałe pracują lub mieszkają w Polsce – będą mogły wrócić do kraju, ale zostaną wysłane na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Podobny nakaz ma dotyczyć także polskich obywateli powracających do kraju. Na granicach zostaną wprowadzone ścisłe kontrole ruchu samochodowego. Obywatele wjeżdżający do Polski zostaną zbadani i zarejestrowani. Ruch wewnątrz kraju nie będzie podlegał ograniczeniom.

Od dzisiaj obowiązują także nowy zasady działania galerii handlowych, w których będą otwarte jedynie sklepy spożywcze, drogerie, apteki i pralnie, ponieważ są to miejsca o dużym znaczeniu dla sprzedaży artykułów ułatwiających dbanie o codzienną higienę.

Poza tym wprowadzono zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób, które odnoszą się do uroczystości prywatnych, publicznych, religijnych, samorządowych i administracyjnych. Od soboty zamknięte zostaną wszystkie miejsca rozrywki, restauracje, bary i kawiarnie, które mogą sprzedawać jedzenie tylko na wynos lub z dostawą do drzwi.

Z kolei w niedzielę zacznie obowiązywać zakaz międzynarodowych połączeń osobowych lotniczych i kolejowych. Bez zmian pozostaje ruch towarowy oraz międzynarodowy ruch lotniczy linii czarterowych przez wzgląd na Polaków wracających z zagranicznych urlopów.

Co jeszcze można wprowadzić?

Ustawa przewiduje cały szereg postanowień, z których może skorzystać minister zdrowia. Ma on prawo nałożyć m.in. obowiązek szczepień ochronnych.

Akt prawny zakłada także możliwość czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się i funkcjonowania poszczególnych instytucji i miejsc pracy. Również obrót lub używanie konkretnych przedmiotów lub artykułów spożywczych mogą zostać na pewien czas zawieszone.

Minister może także zarządzić nakaz udostępniania lokali, nieruchomości, terenów oraz przekazywania środków transportu w celu realizacji działań przeciwepidemicznych. Istnieje również możliwość wprowadzenia obowiązku wykonywania określonych zabiegów sanitarnych, pod warunkiem że od ich wykonania zależy funkcjonowanie konkretnych obiektów usługowych, produkcyjnych i handlowych.

Do pracy w celu zwalczania epidemii mogą zostać skierowani wszyscy pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy o świadczenie usług zdrowotnych.

Mniejsze obszary, większe ograniczenia

Ponadto ustawa zakłada, że na wydzielonym terenie kraju, szczególnie zagrożonym epidemią, można wprowadzić dodatkowe restrykcje. Mogą one dotyczyć czasowej reglamentacji zaopatrzenia w określone artykuły czy ograniczenia konkretnej działalności przedsiębiorców.

Obywatele chorzy i podejrzani o zachorowanie mogą być zobligowani do poddania się badaniom lekarskim. Te osoby mogą zostać także objęte zakazem opuszczania strefy zero.

Rządzący mają prawo wprowadzić obowiązek poddania się kwarantannie lub uznać cały obszar za miejsce kwarantanny, z którego wyjazd może zostać zabroniony. Dopuszcza się także nakaz ewakuacji z określonych miejsc w ustalonym czasie. Może dojść do konieczności wprowadzenia nakazu bądź zakazu przebywania w konkretnych miejscach, obiektach czy obszarach.

Ustawa uprawnia rządzących do nakazania określonego sposobu przemieszczenia się obywateli. Akt prawny zakłada również czasowe ograniczenie korzystania z konkretnych lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News