BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Składki ZUS możesz uniknąć. Ale wniosek trzeba złożyć do północy
Radosław Święcki
Radosław Święcki 22.03.2022 08:25

Składki ZUS możesz uniknąć. Ale wniosek trzeba złożyć do północy

ZUS zamyka systemy
biznesinfo.pl

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Do północy jest czas na przesłanie dokumentów rozliczeniowych w celu zwolnienia z opłacania składek ZUS

  • Kto może skorzystać ze zwolnienia

  • Co jeśli decyzja ZUS będzie odmowna

ZUS z ważnym przypomnieniem dla przedsiębiorców

Zwolnienie ze składek ZUS to obok tzw. postojowego jeden z najważniejszych elementów wprowadzonej rok temu po raz pierwszy tzw. tarczy antykryzysowej, czyli pakietu pomocowego dla firm dotkniętych obostrzeniami, wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa.

ZUS publikuje komunikat z ważnym przypomnieniem dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za grudzień 2020 roku, a także za styczeń i luty tego roku. Co prawda wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B7) powinien trafić do państwowego ubezpieczyciela najpóźniej do końca kwietnia, ale termin na złożenie dokumentów rozliczeniowych mija 31 marca, czyli dziś. Oznacza to, że zainteresowani zwolnieniem ze składek mają już bardzo niewiele czasu na dopełnienie formalności.  

- Płatnicy muszą przekazać deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za okres, za który występują o zwolnienie z opłacania składek. Obowiązek ten nie dotyczy tylko płatników zwolnionych z przekazywania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych – przypomina w komunikacie ZUS.

Państwowy ubezpieczyciel przypomina również, kto może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek.

Podstawowy warunek zakłada, że rodzaj działalności zainteresowanego musi być oznaczony kodem PKD wymienionym w punkcie „Kogo dotyczy?”. Lista kilkudziesięciu branż mogących skorzystać ze zwolnienia jest dostępna stronie ZUS.

- Ocenimy, czy spełniasz warunek dotyczący oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na 30 listopada 2020 r. Jeśli zmieniłeś kod PKD przeważającej działalności w CEIDG/KRS po 30 listopada 2020 r. (z datą obowiązywania wstecz) na taki, który uprawnia do uzyskania pomocy, nie będziemy mogli uznać, że spełniłeś warunek prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na 30 listopada 2020 r. – informuje ZUS, dodając, że może uznać wyłącznie zmiany zgłoszone do 30 listopada zeszłego roku.

ZUS przypomina również, że aby móc skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za grudzień zeszłego roku i dwa pierwsze miesiące tego roku, przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym został złożony wniosek, musi być niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Ponadto przedsiębiorcy zainteresowani zwolnieniem ze składek za wspomniane miesiące, musieli być zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 roku.

Co gdy decyzja ZUS będzie odmowna?

W przypadku wątpliwości odnośnie złożonych wniosków, ZUS skontaktuje się z przedsiębiorcą e-mailem bądź telefonicznie. Informacje na temat wniosków będą dostępne na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W przypadku niekorzystnej decyzji wydanej przez państwowego ubezpieczyciela, istnieje możliwość złożenia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Gdy ten również negatywnie rozpatrzy wniosek, wówczas można złożyć skargę do sądu na tę decyzje.

Tymczasem podczas wczorajszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rozwiązania przewidziane w tarczy antykryzysowej – w tym zwolnienie ze składek ZUS – zostaną wydłużone.

Tagi: ZUS
Polecane