BiznesINFO.pl

https://www.enea.pl/optima

Rynek Mocy w Polsce. Opłata mocowa – nowy koszt dla przedsiębiorstw

22 Marca 2022

Autor tekstu:

Redakcja BiznesInfo

Według aktualnych regulacji prawnych od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa opłata, tzw. opłata mocowa - nowy składnik na fakturach za dystrybucję energii elektrycznej. Opłata wynikająca z wprowadzenia Rynku Mocy będzie stanowiła istotny element kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. W tej sytuacji jeszcze większego znaczenia nabiera konieczność zarządzania poborem energii elektrycznej w godzinach największego zapotrzebowania na moc.

Rynek Mocy, opłata mocowa - w jakim celu się je wprowadza?

Rynek Mocy jest specjalnym mechanizmem regulacyjnym, którego celem jest zapewnienie stabilnych  dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i odbiorców. Wpływy z opłaty mocowej będą przeznaczane na budowę nowych mocy wytwórczych oraz modernizację i utrzymanie już istniejących. Nową opłatę będą ponosić wszyscy odbiorcy energii elektrycznej. Rynek Mocy ma zachęcać odbiorców energii do ograniczania jej poboru w godzinach największego obciążenia systemu energetycznego.  

Jak wyliczyć koszt opłaty mocowej?

Stawki opłaty mocowej ustalane będą na podstawie zapisów Ustawy o Rynku Mocy, odrębnie w odniesieniu do dwóch grup odbiorców końcowych energii elektrycznej. Dla gospodarstw domowych oraz małych przedsiębiorstw z grupy taryfowej C1x będzie to stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii elektrycznej. W tej grupie są przedsiębiorstwa zasilane z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV i o mocy umownej nie większej niż 16 kW. Dla pozostałych odbiorców będzie to stawka stosowana do ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby, wyrażona w złotych za kWh energii elektrycznej.

Opłata mocowa obliczana będzie jako iloczyn stawki opłaty mocowej dla danej grupy odbiorców oraz ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby.

Dla odbiorców biznesowych opłata mocowa będzie uzależniona od poboru energii w godzinach szczytowych, czyli wtedy, gdy całkowite zapotrzebowanie na moc w Polsce jest największe.

Stawkę opłaty mocowej oraz godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym, odrębnie dla poszczególnych kwartałów roku określać będzie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w terminie do 30 września każdego roku (wyjątkowo dla 2021 roku - do 30 listopada 2020 r.).

Poniżej przedstawiono  symulację kosztów dostawy energii elektrycznej wraz z dodatkową opłatą mocową , w odniesieniu do przykładowego profilu dobowego zużycia energii elektrycznej, do symulacji przyjęto godziny 7:00-22:00,  zgodnie z godzinami tzw. okresu zagrożenia określonego w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego. Przykład zakłada naliczanie opłaty mocowej przez 15 kolejnych godzin, jej szacowana jednostkowa wysokość może wynieść ok. 50 zł/MWh. Im mniejsza liczba godzin zostanie wskazana przez Prezesa URE, tym wyższa będzie jednostkowa wartość opłaty mocowej. Łączny koszt zakupu i dostawy energii wynika z Taryfy dla energii elektrycznej dla klientów z grup taryfowych A, B, C, R (Enea S.A.) oraz Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej (Enea Operator) na rok 2020 dla grupy taryfowej B21.

Jak skutecznie zarządzać mocą i energią elektryczną w przedsiębiorstwie?

Wprowadzenie opłaty mocowej będzie miało istotny wpływ na zmianę podejścia przedsiębiorców do zarządzania oraz analizy i bieżącego monitorowania parametrów poboru energii elektrycznej.

– Wiele firm szuka już rozwiązań, które w szybki i skuteczny sposób wspomogą je w codziennym zarządzaniu zapotrzebowaniem na energię. W celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania firm,  niezbędna będzie analiza danych dotyczących poboru energii w godzinach obowiązywania opłaty mocowej. Dzięki dostępowi online do danych oraz ich analizie będzie można podejmować skuteczne działania optymalizujące procesy biznesowe, w celu przesunięcia części zapotrzebowania na energię na godziny poza obowiązywaniem opłaty mocowej – powiedział Sławomir Dorożko, ekspert Enei ds. efektywności energetycznej i DSR. – Analiza powinna obejmować również pozostałe parametry dystrybucyjne, czyli dobór grupy taryfowej, analizę przekroczeń mocy umownej, koszty związane z przekroczeniami energii biernej oraz jakość dostarczanej energii. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Enea wprowadziła na rynek nowe narzędzie do zarządzania poborem energii elektrycznej Enea Optima , która wspomaga efektywne zarządzanie gospodarką energetyczną, dając możliwości kontroli online zużycia energii oraz zapotrzebowania na moc – dodał Sławomir Dorożko.

Efektem wprowadzenia opłaty mocowej będzie stabilizacja dostaw energii elektrycznej do gospodarstw domowych oraz przemysłu w horyzoncie długoterminowym, dzięki czemu każdy odbiorca energii na terenie kraju będzie mógł korzystać z energii elektrycznej w czasie i w ilości wynikających z jego potrzeb.

Wiele firm budżetuje obecnie koszty energii na kolejny rok. Na potrzeby oszacowania przyszłorocznych kosztów energii elektrycznej, w tym opłaty mocowej, niezbędne jest opublikowanie przez Prezesa URE stawek i wybranych godzin w ciągu doby. Powinno to nastąpić najpóźniej do 30 listopada 2020 roku. W celu kalkulacji w/w kosztów potrzebny jest monitoring zużycia, który wskaże pobór energii w godzinach szczytowych. System zarządzania poborem energii uzupełniony o kontrolę parametrów dystrybucyjnych pozwoli planować budżet na najbliższe lata.

Nowe wyzwania, przed którymi stają osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach z grup taryfowych C2x, Bxx oraz Axx za planowanie produkcji czy gospodarkę energetyczną wymuszają korzystanie ze wsparcia profesjonalnego i dedykowanego oprogramowania. Dynamizm rynku oraz koncentracja na realizacji planów rozwojowych wymagają narzędzi, które szybko i precyzyjnie pomogą wyliczyć i zoptymalizować koszty, monitorować bieżące stany zużycia oraz zaalarmują w przypadku przekroczeń mocy lub awarii.

Materiał Partnera

Tagi:

Podobne artykuły

Finanse

ZUS będzie zwracał pieniądze. Uważaj, czas na złożenie wniosku mija 5 czerwca
Czytaj więcej >

Finanse

Od dziś wielkie zmiany w PKO BP. Klienci muszą uważać
Czytaj więcej >

Finanse

Nowe informacje w sprawie programu 800 plus. Wiadomo kiedy ruszy
Czytaj więcej >

Finanse

Ten mail od Allegro to oszustwo. Klikniesz w link i stracisz pieniądze
Czytaj więcej >

Finanse

Stan polskiej gospodarki według Międzynarodowego Funduszu Walutowego
Czytaj więcej >

Finanse

Rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie. ARMiR przyjmuje wnioski od 1 czerwca
Czytaj więcej >
Redakcja BiznesInfo

Redakcja BiznesInfo

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]

Więcej z kategorii Finanse

Finanse

Paweł Makowiec

Bezzwrotna dotacja, można otrzymać kilkanaście tysięcy złotych. Są warunki
Czytaj więcej >
Finanse

Magdalena Madoń

Najmłodsza emerytka w rządzie ma 49 lat. Wiadomo ile wynosi jej świadczenie
Czytaj więcej >
Finanse

Magdalena Madoń

500 plus dla seniorów. Aby dostać pieniądze trzeba spełnić konkretne warunki
Czytaj więcej >
Finanse

Magdalena Madoń

800 plus coraz bliżej. Pojawił się już projekt ustawy
Czytaj więcej >
Finanse

Maria Gil-Sobczyk

Dlaczego nie dostaniesz kredγtu hipotecznego? Ekspert wskazuje najczęstsze powody odmowy
Czytaj więcej >
Finanse

Magdalena Madoń

PKO BP da zarobić na lokatach. Możliwe nawet 10 proc. w skali roku
Czytaj więcej >