Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Przychody z korepetycji a forma rozliczania się z urzędem skarbowym
Maria Czekańska
Maria Czekańska 30.05.2021 02:00

Przychody z korepetycji a forma rozliczania się z urzędem skarbowym

Marek Bazak/EAST NEWS
Marek Bazak/EAST NEWS

Korepetycje są powszechnym sposobem dorabiania. Usługi z tego zakresu świadczą nie tylko nauczyciele po godzinach pracy. Młode osoby szukają uczniów, aby dorobić sobie do kieszonkowego lub stypendium. Nie można pomijać jednej kwestii. Przychody z korepetycji a forma rozliczania się z urzędem skarbowym to niezbędna wiedza, aby móc zacząć uczyć dorywczo.

Korepetycje indywidualne, grupowe i online

Obecnie przez obowiązującą pandemię coraz liczniejsze stają się korepetycje w formie online. Pewnie niejedna osoba zastanawia się, czy forma udzielania pomocy w nauce ma wpływ na rozliczanie się z fiskusem. Z punktu widzenia urzędu skarbowego nie ma znaczenia, czy udzielasz korepetycji jednej osobie, całej grupie czy online. Każda forma podlega opodatkowaniu. Pamiętajmy, że również w kwestii pojęciowej nie stosuje się rozróżnienia. Według definicji, znajdującej się w Nowym Słowniku Pedagogicznym, korepetycje to „płatna z reguły pomoc udzielana prywatnie pojedynczym uczniom lub grupom uczniów, w celu wyrównania opóźnienia w nauce lub osiągnięcia wyróżniających wyników.”.

Przychody z korepetycji a forma rozliczania się z urzędem skarbowym – rodzaj działalności

Kiedy prowadzisz korepetycje, działalność może przybrać różny charakter. Należy wiedzieć, co okaże się być najlepszym wyjściem dla Ciebie, ponieważ będzie to mieć wpływ na opodatkowanie. Udzielając lekcji, możesz mieć do czynienia z działalnością gospodarczą i działalnością wykonywaną osobiście. Kiedy wybrać którą?

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, niezależnie od jej wyniku końcowego. Możesz przy tym zatrudniać również innych pracowników. Jeśli więc np. chcesz utworzyć firmę zatrudniającą kilku korepetytorów, powinieneś otworzyć właśnie działalność gospodarczą.

Działalność wykonywana osobiście

Działalność wykonywana osobiście ma natomiast charakter niezorganizowany i dorywczy. Jest wykonywana przez osobę fizyczną, która nie zatrudnia osób trzecich. Jeśli więc planujesz jedynie okresowo dorabiać sobie poprzez korepetycje, ta forma działalności okaże się być dla Ciebie najlepsza.

Przychody z korepetycji a forma rozliczania się z urzędem skarbowym w działalności gospodarczej

Jeśli zdecydujesz się na założenie działalności gospodarczej, będziesz musiał rozliczać się z korepetycji w ramach świadczonych przez firmę usług. Oznacza to, że podlegasz takim samym formom opodatkowania jak każda inna działalność gospodarcza. Jeśli chodzi o wybór sposobu rozliczenia, możesz zdecydować się na:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych;

 • podatek liniowy;

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

 • kartę podatkową.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Przy tej formie opodatkowania jesteś zobligowany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Musisz również opłacać zaliczki na podatek dochodowy. W tej opcji wyróżniamy dwie stawki opodatkowania- 17% i 32%. Są one uzależnione od wysokości otrzymywanych przychodów.

Podatek liniowy

Podatek liniowy rozlicza się przy stawce 19%. Należy jednak pamiętać, że wybierając ten sposób opodatkowania, nie będziesz mógł skorzystać z kwoty wolnej od podatku oraz ulg podatkowych. Nie możesz skorzystać z tej formy opodatkowania, jeśli świadczysz usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w tym samym zakresie, co w ramach stosunku pracy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest to uproszczona forma opodatkowania – nie masz jednak przy tym możliwości pomniejszenia podatku o koszty uzyskania przychodów. Nie wszyscy mogą jednak wybrać tę formę opodatkowania. Do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają prawo korepetytorzy, którzy:

 • pracują w systemie godzinowym;

 • nie zatrudniają osób, które wykonują czynności związane z korepetycjami,

  na podstawie umowy;

 • nie świadczą usług na rzecz osób prawnych, jednostek NGO, innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych;

 • są nauczycielami.

Karta podatkowa

Z tej opcji mogą skorzystać osoby, które prowadzą lekcje na godziny. Karta podatkowa to najprostszy sposób opodatkowania, gdyż nie wymaga prowadzenia ksiąg. Podatnik nie jest zobligowany również do wpłacania zaliczek na rzecz podatku dochodowego czy składania zeznań podatkowych. Kwota podatku uzależniona jest od przepracowanych godzin.

Przychody z korepetycji a forma rozliczania z urzędem skarbowym – działalność wykonywana osobiście

Jeśli udzielasz korepetycji w sposób nieciągły i niezorganizowany, najlepiej będzie rozliczać się z urzędem skarbowym w ramach działalności wykonywanej osobiście. Uzyskane przychody będziesz wliczać w ramach umowy o świadczenie usług. Przychodami z działalności wykonywanej osobiście są te, które uzyskuje się od:

 • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą;

 • osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej;

 • jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;

 • właściciela nieruchomości, w której lokale są wynajmowane.

W przypadku, kiedy świadczysz usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie będziesz rozliczać się w ramach działalności wykonywanej osobiście. Źródłami przychodów będą wtedy te wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.