Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Przedsiębiorcy od 3 miesięcy mają nowy obowiązek. Wiemy ilu się wywiązało
Radosław Święcki
Radosław Święcki 12.04.2021 02:00

Przedsiębiorcy od 3 miesięcy mają nowy obowiązek. Wiemy ilu się wywiązało

Wiemy ile umów o dzieło zgłoszono
Wikimedia/Alejandro Escamilla

Od trzech miesięcy przedsiębiorcy mają obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o zawarciu umowy o dzieło. Pierwsze dni mogły wskazywać, że firmy z lekceważeniem podchodzą do nowego obowiązku. Zapytaliśmy ZUS ile umów zgłoszono do początku kwietnia.

  • Przedsiębiorcy od 3 miesięcy muszą zgłaszać zawarcie umowy o dzieło

  • Ile dotychczas takich umów zgłoszono

  • Kto nie musi rejestrować umowy o dzieło

Ile zgłoszono umów o dzieło do ZUS?

Od 1 stycznia tego roku przedsiębiorcy mają obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o zawarciu umowy o dzieło, co jest efektem przyjętych rok temu przepisów tzw. tarczy antykryzysowej. O zawarciu takiej umowy należy powiadomić państwowego ubezpieczyciela wypełniając formularz  RUD (zgłoszenie umowy o dzieło), który może zostać przekazany ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

W zgłoszeniu przekazywane są informacje dotyczące: zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, a także o jej przedmiocie.

Od dnia zawarcia umowy o dzieło, przedsiębiorcy mają 7 dni na jej zgłoszenie państwowemu ubezpieczycielowi. Jeśli tego nie zrobią, wówczas muszą liczyć się z tym, że ZUS wystąpi o ukaranie do sądu. Owa kara może wynieść nawet 5 tys. zł. Inne możliwe sankcje to jak zauważa Money.pl np. wymierzenie dodatkowej opłaty (np. dla opłacających zaniżone składki), wszczęcie postępowania egzekucyjnego (np. dla przedsiębiorstw, które mają zaległości w składkach i odsetkach za zwłokę) a nawet zabezpieczenie na majątku.

O tym kto jest zobowiązany do informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło informował w styczniu redakcję Biznes Info rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.

- Obowiązek zawiadomienia ZUS o zawarciu umowy o dzieło ma każdy płatnik składek lub osoba fizyczna, jeżeli zleci wykonanie dzieła osobie, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy – wyjaśniał Żebrowski.

- Oznacza to, że nie ma obowiązku informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło podmiot lub jednostka organizacyjna (np. stowarzyszenie fundacja, spółka prawa handlowego, itp.) jeżeli nie jest płatnikiem składek, tj. nie jest zobowiązany do zarejestrowania się w ZUS jako płatnik składek ze względu na brak obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego – dodał.

Rejestr umów o dzieło wystartował wraz z początkiem tego roku. Pierwsze dni mogły wskazywać, że przedsiębiorcy z lekceważeniem odnoszą się do nowego obowiązku. Po pierwszym tygodniu stycznia zgłoszono jedynie 550 takich umów. Tydzień później sytuacja się jednak poprawiła. Z przekazanych Biznes Info przez ZUS danych wynikało, że zarejestrowano niemal 9 tys. umów. Gdy w połowie lutego zwróciliśmy się o najnowsze dane, okazało się, że zgłoszonych umów było 55 tys.

Na początku kwietnia redakcja Biznes Info zwróciła się do ZUS o najświeższe statystyki, by dowiedzieć się jak wygląda sytuacja po trzech miesiącach od wprowadzenia nowego obowiązku.

- Zarejestrowano 163 tys. umów – informuje naszą redakcję rzecznik państwowego ubezpieczyciela.

To oznacza, że w ciągu 1,5 miesiąca zgłoszono prawie 110 tys. umów o dzieło.

Kto nie musi zgłaszać umowy?

Paweł Żebrowski przypomina, że zgłoszeniu do ZUS nie podlegają umowy o dzieło „zawarte przez płatników składek i osoby fizyczne, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym wykonawca umowy pozostaje w stosunku pracy”. Dotyczy to zarówno umów zawartych z pracodawcą, jak i z podmiotem trzecim. Zgłaszać nie trzeba również umów zawartych z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która złożyła zamawiającemu oświadczenie, że wykonywane na podstawie umowy usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej.