Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Praca w dniu, na który przysługuje zwolnienie lekarskie
Marta Dobrzycka
Marta Dobrzycka 28.05.2021 02:00

Praca w dniu, na który przysługuje zwolnienie lekarskie

hypertension-867855 1920
https://pixabay.com/pl/photos/nadciśnienie-tętnicze-867855/

Zwolnienia lekarskie to zagadnienie, z którym prędzej czy później zmierzyć muszą się przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. Niekiedy zdarzają się sytuacje, w których rozstrzygnięcie, jak powinno wyglądać wynagrodzenie chorobowe pracownika lub zasiłek chorobowy, nie przychodzą łatwo. Czasem zdarza się też tak, że praca w dniu, w którym pracownikowi przysługuje zwolnienie lekarskie jednak miała miejsce. W innych sytuacjach pracownik, któremu przysługuje zwolnienie lekarskie przepracuje dzień lub jego część. Co wówczas powinien zrobić pracodawca?

Z artykułu dowiesz się:

  • Jak wygląda sytuacja, gdy pracownik przepracuje część dnia, na który przysługuje zwolnienie lekarskie?

  • Jak wygląda sytuacja, gdy pracownik przepracuje cały dzień, na który przysługuje zwolnienie lekarskie?

  • Jak ustalić wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowany nieobecnością w pracy w powodu choroby?

Za czas przepracowany pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu praca nie została jednak wykonana, pracownikowi przysługują wówczas inne rodzaje wynagrodzenia lub inne świadczenia. Może też być tak, że pracownik w ogóle nie będzie miał prawa do żadnego wynagrodzenia ani innych świadczeń. Rodzaj wynagrodzenia lub świadczeń przysługujących pracownikowi w sytuacji, gdy nie wykonał on pracy zależy oczywiście od powodów, dla których tak się stało. 

W sytuacji, gdy pracownik zachoruje i przysługuje mu zwolnienie lekarskie, ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby. Po przekroczeniu 33 albo 14 dni takiej absencji chorobowej, w zależności od okresu ubezpieczenia, pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego. 

Pracodawca ma obowiązek wypłaty pracownikowi wynagrodzenia chorobowego za okres jego niezdolności do pracy przez następujące okresy:

  • łącznie 33 dni w roku kalendarzowym, gdy dany pracownik nie przekroczył 50 roku życia,

  • do 14 dni łącznie w roku kalendarzowym, gdy dany pracownik ukończył 50. rok życia.

OCzywiście dni niezdolności do pracy przekraczające powyższe okresy opłacane są ze środków ubezpieczenia społecznego w formie zasiłku chorobowego.

Przepracowanie całego dnia i zwolnienie lekarskie obejmujące ten dzień

Wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy należy ustalić natomiast za okres, kiedy faktycznie pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby. 

W sytuacji, gdy pracownikowi przysługiwało zwolnienie lekarskie i był on niezdolny do pracy, a mimo to wykonał swoją pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, za taki dzień w pracy przysługuje mu pełne wynagrodzenie za pracę. Za pracę w takim dniu pracownikowi nie przysługuje ani wynagrodzenie chorobowe, ani zasiłek chorobowy, mimo tego, że zwolnienie lekarskie obejmuje ten dzień. 

Oznacza to na przykład, że w sytuacji, gdy pracownik przepracował cały dzień pracy zgodnie z obowiązującą go normą czasu pracy, a jednocześnie po jej wykonaniu udał się do lekarza, powinien otrzymać wynagrodzenie za przepracowany czas, a nie wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. 

Przepracowanie części dnia pracy, w którym przysługuje zwolnienie lekarskie

A jak wygląda sytuacja, gdy pracownik, któremu przysługuje zwolnienie lekarskie, przepracował część dnia, na które zwolnienie to przysługiwało? W sytuacji, gdy pracownik przepracował jedynie kilka godzin i udał się do lekarza, który wystawił mu zwolnienie z pracy, a pracodawca mimo to wypłacił mu wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy nie przysługuje pracownikowi za taki dzień. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami prawa, świadczenia chorobowe przysługują pracownikowi za pełne dni choroby pracownika. Nie ma możliwości wypłaty zasiłku chorobowego za godziny.

Pracodawca może natomiast za część przepracowanego dnia pracy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę, a za resztę dnia - wynagrodzenie chorobowe. 

Okres wyczekiwania

Portal poradnikpracownika.pl zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt całej sytuacji. Trzeba pamiętać, że wynagrodzenie chorobowe, bądź zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi dopiero po upłynięciu tzw. okresu wyczekiwania. Okres wyczekiwania w sytuacji zatrudnienia pracownika na umowie o pracę wynosi 30 dni. Oznacza to, że dopiero po 30 dniach od dnia zatrudnienia pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego bądź wynagrodzenia chorobowego.