Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Powszechny wiek emerytalny w Europie. Jak wypadamy na tle innych państw?
Bassa Iwona
Bassa Iwona 24.05.2021 02:00

Powszechny wiek emerytalny w Europie. Jak wypadamy na tle innych państw?

Wiek emerytalny
pixabay.com

Powszechny wiek emerytalny to określony odgórnie wiek, którego przekroczenie jest jednym z warunków uzyskania emerytury, obok odpowiedniego stażu pracy. Istnieje również pojęcie obniżonego wieku emerytalnego, odnoszące się do przedstawicieli pewnych grup zawodowych, pracujących w warunkach trudnych i niebezpiecznych, korzystających z prawa do wcześniejszej emerytury. Powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi nie mniej niż 60 lat dla kobiet i nie mniej niż 65 lat dla mężczyzn. Czy to dużo, czy mało na tle innych krajów europejskich? Przyjrzyjmy się statystykom.

Powszechny wiek emerytalny na starym kontynencie

Powszechny wiek emerytalny w Europie mieści się w przedziale od 57 do 68 lat. Najwcześniej mogą zaprzestać pracy kobiety w Mołdawii (57 lat) i na Białorusi (58 lat), najpóźniej natomiast obywatele obojga płci Wielkiej Brytanii i Irlandii (68 lat). W wieku 67 lat przechodzi się na zawodowy spoczynek, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, w następujących krajach: Belgia, Chorwacja, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Niemcy i Norwegia. Natomiast Portugalczycy i Włosi mogą skorzystać ze świadczeń emerytalnych po ukończeniu 66. roku życia.

W wielu krajach Europy powszechny wiek emerytalny ustalono na poziomie 65. lat. Zasada ta obowiązuje mieszkańców Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Szwajcarii, Słowenii, Szwecji i Węgier.

Polska nie jest jednak absolutnym wyjątkiem na tle innych państw europejskich, dokładnie taki sam pułap wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn, 60 dla kobiet) spotkamy w Albanii i Rosji. Na Ukrainie kobiety również mogą skorzystać z prawa do emerytury po ukończeniu 60. roku życia, lecz mężczyźni muszą pracować na ten przywilej dwa lata dłużej, do 62 roku życia.

Słowacy bez względu na płeć otrzymują emeryturę po 62. urodzinach. Zostały do omówienia jeszcze dwa wcześniej wspomniane państwa, czyli Mołdawia, gdzie mężczyźni mogą skończyć aktywność zawodową w wieku 62. lat, kobiety 57. oraz Białoruś, odpowiednio 63 i 58.

Należy pamiętać, że powszechny wiek emerytalny wyznacza moment, w którym można przejść na emeryturę, ale nie trzeba tego robić – wiele osób kontynuuje aktywność zawodową nawet po uzyskaniu prawa do emerytury.

Średni wiek emerytalny w Europie

Dysponując powyższymi danymi określającymi powszechny wiek emerytalny Europejczyków w poszczególnych krajach, można pokusić się o obliczenie średniej. Otóż powszechny wiek emerytalny zarówno kobiet, jak i mężczyzn w Europie wynosi po zaokrągleniu 65 lat. Jak Polska wypada na tle innych państw Starego Kontynentu? Uprzywilejowaną grupą społeczną są w naszym kraju kobiety, które zyskują prawo do emerytury przeciętnie o pięć lat wcześniej, niż inne Europejki. W przypadku mężczyzn nie odnotowuje się żadnej różnicy – mogą zaprzestać aktywności zawodowej w tym samym wieku, co przeciętny mieszkaniec Europy.

Próba zmiany wieku emerytalnego w Polsce

W 2013 roku rząd zadecydował o podniesieniu powszechnego wieku emerytalnego Polaków do 67 lat i zniósł rozróżnienie ze względu na płeć. Ta decyzja wzbudziła silne kontrowersje społeczne i po niespełna pięciu latach przywrócono wcześniejsze normy, tożsame z obecnie obowiązującymi.

Jednak najnowsze rekomendacje ekspertów z Instytutu Emerytalnego wskazują jako niezbędne wyrównanie i podniesienie wielu emerytalnego do 67 lat na drodze stopniowo wprowadzanych zmian. Miałoby to nastąpić do roku 2025 w przypadku mężczyzn oraz do 2040 w przypadku kobiet. Głównym powodem takich zaleceń są zmiany w strukturze populacji naszego kraju – maleje ogólna liczba ludności i zmienia się proporcja ludzi w wieku produkcyjnym do osób w okresie poprodukcyjnym. Podniesienie wieku emerytalnego Polaków byłoby więc środkiem do złagodzenia kosztów ekonomicznych generowanych przez negatywne trendy demograficzne. Prognozuje się, że około 2050 roku trzecią część naszego społeczeństwa będą stanowili obywatele powyżej 65. roku życia. Czy sugerowane przez ekspertów zmiany wejdą w życie? Czas pokaże.

Opracowano na podstawie: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-powszechny-wiek-emerytalny-w-europie https://www.prawo.pl/kadry/wiek-emerytalny-w-polsce-podniesienie-i-wyrownanie-do-67-lat,505772.html