Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Polacy mogą dostać nawet 1600 złotych jeszcze przed emeryturą. Niewielu z tego korzysta
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 20.10.2023 11:29

Polacy mogą dostać nawet 1600 złotych jeszcze przed emeryturą. Niewielu z tego korzysta

ZUS, kobieta, pieniądze
BiznesInfo

Choć inflacja spada, Polacy w dalszym ciągu zmagają się z wysokimi kosztami życia codziennego. Drożyzna nie odpuszcza, a wielu z nas musi rozsądnie gospodarować pieniędzmi, żeby opłacić rachunki, bieżące zaległości czy zrobić zakupy. W tym czasie w szczególnie trudnej sytuacji są seniorzy, którzy mogą liczyć na spore wsparcie finansowe od państwa. Wypłaty w postaci różnych dodatków do emerytur oraz popularnych “trzynastek” i “czternastek” pomagają w codziennym funkcjonowaniu. Okazuje się, że nie tylko najstarsi Polacy mogą otrzymać pieniądze.

Świadczenie przedemerytalne 2023. O co chodzi?

Niewielu Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że osoby w wieku przedemerytalnym również mogą się starać o pieniądze, które wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota dodatku nie jest mała, bo może wynieść aż 1600 złotych miesięcznie. Jak to w takich przypadkach bywa, żeby uzyskać świadczenie, trzeba spełnić konkretne warunki.

Pierwsza grupa wymogów jest wspólna dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne. Druga odnosi się do warunków indywidualnych, uzależnionych m.in. od stażu pracy i wieku. Poniżej wyjaśniamy, kto konkretnie i w jaki sposób może ubiegać się o pieniądze.

Prawie 8 mln Polaków otrzyma list z ZUS. Pod żadnym pozorem go nie wyrzucaj

Świadczenie przedemerytalne 2023. Jakie warunki trzeba spełnić?

Pierwsza grupa warunków jest wspólna dla wszystkich. Dodatek przedemerytalny przysługuje osobie która:

- przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych,

- nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,

- w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego złożyła w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni był pobierany zasiłek dla bezrobotnych.

Należy mieć na uwadze, iż w przypadku przekroczenia terminu wymienionego wyżej, ZUS wyda decyzję o odmowie przyznania świadczenia przedemerytalnego. Można jednak złożyć wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zakład rozpatrzy go pozytywnie.

Natomiast warunki indywidualne wymagane do przyznania świadczenia przedemerytalnego to:

- staż pracy,

- wiek, 

- przyczyna rozwiązania stosunku pracy.

Wyczerpująco na temat indywidualnych warunków przyznania świadczenia wypowiedział się ZUS na swojej stronie.

Świadczenie przedemerytalne 2023. 1600 zł nie dla wszystkich

Od 1 marca wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 1600,70 zł brutto. Należy mieć na uwadze, iż zasiłek jest corocznie waloryzowany. Niestety, świadczenie nie zawsze jest wypłacane wszystkim w takiej samej wysokości. „W inny sposób ustalamy wysokość Twojego świadczenia przedemerytalnego, jeśli świadczenie to uzyskałeś z tytułu ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W tej sytuacji świadczenie przyznajemy w ostatnio ustalonej wysokości Twojej renty. Jednak nie może być ono wyższe niż kwota ryczałtowa świadczenia przedemerytalnego” - wyjaśnia ZUS.

Źródło: zus.pl, gk24.pl.