Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Polacy masowo składają wnioski. Ubiegają się o nowe świadczenie. Znamy szczegóły wsparcia
Zuzanna Kłosek
Zuzanna Kłosek 21.01.2024 11:04

Polacy masowo składają wnioski. Ubiegają się o nowe świadczenie. Znamy szczegóły wsparcia

pieniądze
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Znamy szczegóły procedury przyznawania nowego świadczenia wspierającego dla osób z  niepełnosprawnościami. Jak ustalany jest poziom potrzeby wsparcia i ile wynosi świadczenie? To nawet 3,5 tysiąca złotych.

Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami

Świadczenie wspierające działa już od 1 stycznia 2024 roku. O pieniądze mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, których poziom potrzeby wsparcia wyniósł od 70 do 100 punktów. Świadczenie przysługuje wówczas osobie upoważnionej bez względu na dochody jej i pozostałych członków rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej, a także inne pobierane dodatki socjalne. To właśnie decyzja odnośnie poziomu potrzeby wsparcia jest najważniejszym czynnikiem podczas przyznawania świadczenia.
 

Emerytura bez wymaganego stażu pracy jest możliwa. Trzeba spełnić warunki

Jak uzyskać decyzję w sprawie poziomu potrzeby wsparcia?

Pierwszym krokiem do przyznania świadczenia jest uzyskanie decyzji w sprawie poziomu potrzeby wsparcia, którą wydaje Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Aby uzyskać decyzję, potrzebne będzie ostateczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji/do pracy/orzeczenie zaliczające osobę ubiegającą się o wydanie decyzji do jednej z grup inwalidów wydane przez ZUS, MSWiA, MON lub KRUS, wydane przed 1998 rokiem. Do wniosku należy dołączyć również kwestionariusz samooceny trudności w zakresie zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Wniosek może złożyć pełnoletnia osoba z niepełnosprawnościami, jej opiekun prawny lub osoba upoważniona do jej reprezentowania. Wniosek możemy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub elektronicznie przez portal Emp@tia. Powinien zostać rozpatrzony w terminie do 3 miesięcy od dnia, w którym wpłynie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Po jego uzyskaniu możemy już zwrócić się z finalnym wnioskiem do ZUS.
 

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Kwota świadczenia wspierającego ustalane jest według poziomu potrzeby wsparcia — zależnie od ilości punktów wynosi od 40% do 220% renty socjalnej, która obecnie liczy 1588,44 zł. Osoba upoważniona może zatem otrzymać od ok. 635 zł w przypadku uzyskania 70-74 punktów, aż do ok. 3495 zł od 95 do 100 punktów.

źródło: rynekzdrowia.pl