Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Emerytura bez wymaganego stażu pracy jest możliwa. Trzeba spełnić warunki
Zuzanna Kłosek
Zuzanna Kłosek 21.01.2024 10:18

Emerytura bez wymaganego stażu pracy jest możliwa. Trzeba spełnić warunki

emeryci
Pixabay/guvo59

Podstawą do otrzymania emerytury, nawet w minimalnej wysokości, jest osiągnięcie odpowiedniego stażu pracy. Są jednak osoby, którym i bez tego przysługuje świadczenie. Jakie warunki trzeba spełnić i co zrobić, by otrzymać pieniądze?

Ustawa o emeryturach i rentach

Od 1998 roku ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia jest niezmiennie podstawą do orzekania w sprawie emerytur polskich seniorów. Komu przysługuje świadczenie?
Przede wszystkim osobom, które regularnie odprowadzały składki i osiągnęły wiek emerytalny — w przypadku kobiet jest to obecnie 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65. Niezwykle istotny jest też jednak staż pracy. Również on nie jest jednolity. Kobiety, aby otrzymać emeryturę minimalną, powinny przepracować minimum 20 lat. Od mężczyzn wymagany jest 25-letni staż pracy.
 

Nie zdążysz, nie dostaniesz emerytury. Masz tylko 12 dni

Komu przysługuje emerytura bez stażu pracy?

W większości przypadków w sytuacji, kiedy osoba nie osiągnęła wymaganego stażu pracy, świadczenie będzie jej wypłacane w proporcjonalnie pomniejszonej wysokości. Właśnie z tego powodu niektóre osoby w Polsce otrzymują zaledwie kilkadziesiąt złotych emerytury, a zdarzają się i jeszcze bardziej skrajne przypadki.


Są jednak osoby, którym emerytura przysługuje mimo nieprzepracowania ani jednego dnia, a co za tym idzie, nie odprowadzenia ani jednej składki. Osoby, które pracy objętej ubezpieczeniem społecznym nie podjęły się ze względu na wiek lub całkowitą niezdolność do pracy, mogą ubiegać się o tzw. emeryturę w drodze wyjątku.


Staż pracy i składki nie są wymagane także w przypadku osób, którym przysługuje emerytura lub renta specjalnaw uznaniu zasług na rzecz życia kulturalnego, społecznego, obronności kraju lub umacniania jego niepodległości. O przyznaniu takiego świadczenia decyduje premier i również on podejmuje decyzję w sprawie jego wysokości.


Od 2019 roku możliwe jest również otrzymanie świadczenia uzupełniającego ”MAMA 4+”, które, wbrew pozorom, przysługuje zarówno matkom, jak i ojcom, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci i w związku z tym zrezygnowali z pracy zawodowej. W przypadku mężczyzn świadczenie to jest przyznawane w sytuacji, kiedy matka dzieci nie zajmowała się nimi przez dłuższy czas, porzuciła je lub zmarła. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest również nie pobieranie renty ani emerytury.
 

Jak ubiegać się o przyznanie emerytury w drodze wyjątku?

Co ważne, aby móc ubiegać się o świadczenie bez wymaganego stażu pracy, w pierwszej kolejności należy zwrócić się do ZUS w ramach standardowego postępowania i tam uzyskać decyzję odmowną. Dopiero w takiej sytuacji możemy wnioskować o przyznanie emerytury lub renty w drodze wyjątku. Takie świadczenie przyznawane jest w wysokości emerytury minimalnej, która co roku jest waloryzowana. Obecnie, od marca 2023 roku jest to 1588,44 zł brutto.

źródło: interiaBIZNES