BiznesINFO.pl
biznes-info-640x433

Biznesinfo.pl

PKB Polski spowalnia. Koniec wybitnych wyników

8 Lipca 2019

Autor tekstu:

Przemysław Terlecki

Udostępnij:

PKB Polski w ostatnich latach plasował się wysoko, gdyż osiągał wzrosty rok do roku w skali nawet powyżej 4%. Okazuje się jednak, że to koniec dobrej passy. Jak podał Narodowy Bank Polski, nadchodzące lata nie będą tak fenomenalne pod względem dynamiki wz

PKB Polski w nadchodzących latach wyraźnie spowolni pod względem swojego wzrostu. Choć w zasadzie NBP spodziewało się gorszych wyników, sprawa i tak nie powinna być bagatelizowana, gdyż najnowszy "Raport o inflacji" wydany przez bank centralny Polski również zakłada tendencję spadkową w PKB. Według prognozy z marca 2019 roku w tym roku wzrost PKB miał sięgnąć 4%, w 2020 3,7%, a w 2021 3,5%.

Teraz jednak Narodowy Bank Polski podaje, że PKB zwolni i tak, choć w zasadzie nie z takim tempem, jak zakładano. W 2019 ma osiągnąć poziom 4,5%, w 2020 4%, a w 2021 zakładane wcześniej 3,5%. Jak podaje bank centralny, wynika to w zasadzie z dwóch czynników - po pierwsze: słabsza koniunktura u głownych partnerów handlowych Polski, co można było obserwować od połowy ubiegłego roku. Po drugie: końcowa faza perspektywy finansowej UE 2014-2020 odznacza się znacznie mniejszą dynamiką korzystania z funduszy unijnych.

W horyzoncie projekcji tempo wzrostu krajowego PKB będzie się stopniowo obniżać, do czego przyczyni się utrzymujące się osłabienie koniunktury u głównych parterów handlowych Polski. Jednocześnie po ubiegłorocznym szybkim wzroście absorpcji środków z budżetu UE, finansujących publiczne i w mniejszym stopniu prywatne nakłady inwestycyjne, w kolejnych latach - obejmujących końcową fazę perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 - dynamika wykorzystania Funduszy Europejskich będzie już niższa - podaje NBP w "Raporcie o inflacji".

PKB będzie spowalniać w najbliższych latach

Przyszłoroczny spadek dynamiki wzrostu PKB będzie spadać dalej na początku trzeciej dekady XXI wieku. Jak czytamy w raporcie Narodowego Banku Polskiego, wymienione wyżej czynniki zapoczątkują spadek tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe. NBP podaje, że z wspomniane tempo spadnie z wysokiego poziomu, który możemy teraz obserwować. W 2019 roku zanotujemy jeszcze wzrost w tym względzie, co nie jest przewidywane na następne lata.

Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe sektora finansów publicznych w latach 2019-2020 istotnie obniży się względem wysokiego poziomu z ub.r., a w ostatnim roku projekcji będzie ujemne, ograniczając tym samym łączną dynamikę inwestycji w całej gospodarce. Na takie kształtowanie się inwestycji publicznych wpłynie założona w projekcji ścieżka absorpcji funduszy unijnych finansujących te wydatki, których wykorzystanie w 2019 r. wzrośnie już tylko w niewielkim stopniu, a w kolejnych latach zacznie się obniżać - czytamy w raporcie NBP.

Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe sektora finansów publicznych w latach 2019-2020 istotnie obniży się względem wysokiego poziomu z ub.r., a w ostatnim roku projekcji będzie ujemne, ograniczając tym samym łączną dynamikę inwestycji w całej gospodarce. Na takie kształtowanie się inwestycji publicznych wpłynie założona w projekcji ścieżka absorpcji funduszy unijnych finansujących te wydatki, których wykorzystanie w 2019 r. wzrośnie już tylko w niewielkim stopniu, a w kolejnych latach zacznie się obniżać - czytamy w raporcie NBP.

Podobne artykuły

Ozonatory robią furorę. Polacy w szale zakupów sprzętu, który do tej pory był sprzedawany profesjonalistom.

Finanse

Jedno urządzenie coraz częściej pojawia się w polskich domach. Pomaga zadbać o prawdziwą czystość

Czytaj więcej >
Kurs złotego umacnia się, ale na jak długo?

Finanse

Nie nadchodzi zbyt dobry okres dla złotówki. Czarne chmury nad polską walutą

Czytaj więcej >
By Wistula - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77468950

Finanse

PKO BP: ceny mieszkań czeka potężny spadek. Eksperci podają o ile

Czytaj więcej >
Właściciele galerii unikną podatku od przychodów z budynku?

Finanse

Nie będą płacić podatku za okres lockdownu. Ministerstwo Finansów w końcu zajęło stanowisko

Czytaj więcej >
Rząd zabierze myśliwym pieniądze?

Finanse

Rząd sięga po pieniądze myśliwych. Polski Związek Łowiecki oburzony, w grę wchodzą miliony złotych

Czytaj więcej >
Dodatek solidarnościowy w Sejmie

Finanse

Dodatek solidarnościowy już rozpatrywany w Sejmie. Wiemy, kto będzie mógł się o niego starać

Czytaj więcej >