BiznesINFO.pl

Biznesinfo.pl

PKB Polski spowalnia. Koniec wybitnych wyników

22 Marca 2022

Autor tekstu:

Przemysław Terlecki

PKB Polski w nadchodzących latach wyraźnie spowolni pod względem swojego wzrostu. Choć w zasadzie NBP spodziewało się gorszych wyników, sprawa i tak nie powinna być bagatelizowana, gdyż najnowszy "Raport o inflacji" wydany przez bank centralny Polski również zakłada tendencję spadkową w PKB. Według prognozy z marca 2019 roku w tym roku wzrost PKB miał sięgnąć 4%, w 2020 3,7%, a w 2021 3,5%.

Teraz jednak Narodowy Bank Polski podaje, że PKB zwolni i tak, choć w zasadzie nie z takim tempem, jak zakładano. W 2019 ma osiągnąć poziom 4,5%, w 2020 4%, a w 2021 zakładane wcześniej 3,5%. Jak podaje bank centralny, wynika to w zasadzie z dwóch czynników - po pierwsze: słabsza koniunktura u głownych partnerów handlowych Polski, co można było obserwować od połowy ubiegłego roku. Po drugie: końcowa faza perspektywy finansowej UE 2014-2020 odznacza się znacznie mniejszą dynamiką korzystania z funduszy unijnych.

W horyzoncie projekcji tempo wzrostu krajowego PKB będzie się stopniowo obniżać, do czego przyczyni się utrzymujące się osłabienie koniunktury u głównych parterów handlowych Polski. Jednocześnie po ubiegłorocznym szybkim wzroście absorpcji środków z budżetu UE, finansujących publiczne i w mniejszym stopniu prywatne nakłady inwestycyjne, w kolejnych latach - obejmujących końcową fazę perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 - dynamika wykorzystania Funduszy Europejskich będzie już niższa - podaje NBP w "Raporcie o inflacji".

PKB będzie spowalniać w najbliższych latach

Przyszłoroczny spadek dynamiki wzrostu PKB będzie spadać dalej na początku trzeciej dekady XXI wieku. Jak czytamy w raporcie Narodowego Banku Polskiego, wymienione wyżej czynniki zapoczątkują spadek tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe. NBP podaje, że z wspomniane tempo spadnie z wysokiego poziomu, który możemy teraz obserwować. W 2019 roku zanotujemy jeszcze wzrost w tym względzie, co nie jest przewidywane na następne lata.

Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe sektora finansów publicznych w latach 2019-2020 istotnie obniży się względem wysokiego poziomu z ub.r., a w ostatnim roku projekcji będzie ujemne, ograniczając tym samym łączną dynamikę inwestycji w całej gospodarce. Na takie kształtowanie się inwestycji publicznych wpłynie założona w projekcji ścieżka absorpcji funduszy unijnych finansujących te wydatki, których wykorzystanie w 2019 r. wzrośnie już tylko w niewielkim stopniu, a w kolejnych latach zacznie się obniżać - czytamy w raporcie NBP.

Tagi:

PolskaPKB

Podobne artykuły

Finanse

Dodatkowe 300 zł do emerytury. Ustawa czeka tylko na podpis prezydenta
Czytaj więcej >

Finanse

Sejm zdecydował w sprawie 14. emerytury. Niektórzy mogą nie być zadowoleni
Czytaj więcej >

Finanse

Waloryzacja 800 plus. Jest zapowiedź terminu głosowania
Czytaj więcej >

Finanse

Nietypowy sposób na inwestycję. Może przynieść spore pieniądze
Czytaj więcej >

Finanse

Oszustwo w dużym banku. Klienci stracili co najmniej 1,5 mln złotych
Czytaj więcej >

Finanse

W ten weekend utrudnienia w kilku bankach. Wiele usług będzie niedostępnych
Czytaj więcej >
Przemysław Terlecki

Wydawca Biznesinfo. Dziennikarz z wykształcenia i z zamiłowania. Baczny obserwator polityki, nocnego nieba, a także rozwoju rynku piw kraftowych. Z mediami związany od lat, zwykle zaangażowany w komentowanie świata polityki.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]