BiznesINFO.pl
puzzling-4014283 1920

https://pixabay.com/pl/photos/zagadkowe-hobby-kawa%C5%82ki-uk%C5%82adanki-4014283/

Państwowa pomoc dla najsłabszych. Dodatek pielęgnacyjny w 2021 roku wzrośnie o 4,24 proc.

4 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Przemysław Puch

Udostępnij:

Dodatek pielęgnacyjny do renty lub emerytury ma przynajmniej częściowo pokryć koszty utrzymania osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Jego podstawowa wysokość wynosi obecnie 229,92 zł., ale jest waloryzowana.

Dodatek pielęgnacyjny jest comiesięcznym świadczeniem, które jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą. To forma pomocy Państwa w pokryciu przynajmniej części kosztów wynikających z całkowitej bądź ograniczonej niezdolności do samodzielnego funkcjonowania beneficjenta.

Dodatek i zasiłek

Jak precyzuje Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych (Dz.U z 2021 r. poz. 291, z późniejszymi zmianami.) prawo do dodatku pielęgnacyjnego przysługuje jedynie osobom mającym przyznane wcześniej prawo do emerytury lub renty. Należy się on osobnom całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji, w wieku 75 lat lub starszym.

Dodatek pielęgnacyjny nie zostanie przyznany osobie pobierającej zasiłek pielęgnacyjny (świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji). To dwie różne formy pomocy.

Dodatek z urzędu

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Osobom w podeszłym wieku, mającym co najmniej 75 lat, przyznawany jest on automatycznie, z urzędu (nie muszą składać wniosku o jego przyznanie, czekają tylko na dodanie tego świadczenia do pobieranej emerytury lub renty).

Wartość tego świadczenia socjalnego wynosi obecnie 229,91 zł. Może być nieco większa: w przypadku inwalidy wojennego, nie mającego całkowicie zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy, oraz samodzielnej egzystencji dodatek pielęgnacyjny wyniesie 344,87 zł.

Waloryzacja dodatku

Wysokość tego świadczenia, podobnie jak innych finansowanych za pośrednictwem budżetu
Państwa benefitów socjalnych, podlega waloryzacji, czyli zwiększa się wraz z upływem czasu. Wymiar tego wzrostu określany jest każdego roku przez rząd i zależy od wysokości inflacji, czyli wzrostu cen towarów i usług.

Obowiązujący obecnie wskaźnik waloryzacji na 2021 rok wynosi 104,24 proc. co oznacza, że wartość dodatku pielęgnacyjnego w ciągu roku wzrośnie o 4,24 proc.

Tagi:

emeryturarenta

Przemysław PuchAutor

Redaktor Przemysław Puch

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Finanse

Setki milionów dolarów dla Polski. Kongres USA zatwierdził pomoc

Czytaj więcej >

Finanse

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2023

Czytaj więcej >
Ceny prądu w górę

Finanse

Samorządy chcą oszczędzać na oświetleniu ulic. Rząd zabrał głos

Czytaj więcej >

Finanse

Rząd przygotował już po 1500 zł z powodu drogiej energii. Skorzysta ponad 800 tys. domów

Czytaj więcej >
Eksperci przestrzegają przed możliwymi przerwami w dostawie prądu zimą.

Finanse

Zamrożenie cen prądu. Rząd przyjął projekt ustawy. Wiemy kto skorzysta

Czytaj więcej >
Podatek od zysków nadmiarowych. Rzeczpospolita donosi, że Rząd po cichu pracuje nad nowym podatkiem

Finanse

Rząd wprowadzi nowy podatek od nadzwyczajnych zysków dużych firm

Czytaj więcej >