BiznesINFO.pl > Finanse > Otrzymałeś darowiznę, niekoniecznie zapłacisz podatek. Można go uniknąć
Paweł Makowiec
Paweł Makowiec 31.03.2023 16:22

Otrzymałeś darowiznę, niekoniecznie zapłacisz podatek. Można go uniknąć

Gotówka na stole
BiznesInfo

Po otrzymaniu darowizny o sporej wartości pojawia się pytanie, ile konkretnie podatku trzeba od niej zapłacić. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że nie zawsze podatek w ogóle należy zapłacić.

Wyjątki od podatku od darowizn

Według ustawy o podatku od spadków i darowizn, każdy, kto nabył własność praw majątkowych bądź rzeczy w drodze darowizny, jest zobowiązany do zapłacenia podatku. Tyle, że od tej reguły istnieją wyjątki.

Jak podaje portal Interia.pl, pierwszy wyjątek ustanawiają progi finansowe,zależne od trzech grup podatkowych. Jeżeli wysokość tychże progów nie zostanie przekroczona - podatku nie trzeba płacić.

Trzy grupy podatkowe

Podział na grupy prezentuje się następująco. 1. grupą są teściowie i małżonkowie dzieci. W tym przypadku próg wynosi 10 434 zł. Do tej grupy zalicza się również najbliższa rodzina obdarowanego, lecz w tym przypadku jest on zwolniony od podatku - jest to tzw. zerowa grupa podatkowa.

Kolejną, 2. grupą podatkową, są dalsi krewni. Jak wynika z informacji Interii, do tego grona należą m.in. wuj, ciotka czy małżonkowie rodzeństwa obdarowanego. W tym wypadku próg wynosi 7 878 zł.

Z kolei w ostatniej, 3. grupie, znaleźli się pozostali darczyńcy. Konkretnie - są to osoby niespowinowacone, ani niespokrewnione z osobą obdarowaną. Tutaj próg wynosi już tylko 5 308 zł.

Zmiany już od lipca

Powyższe kwoty, jak podaje portal Interia.pl, już od lipca zostaną podwyższone. Próg dla 1. grupy będzie wynosić 36 120 zł, dla 2. grupy będzie to 27 090 zł, zaś dla trzeciej - 5733 zł.

Jeżeli któryś z progów zostanie przekroczony, to obdarowany musi zapłacić podatek. Interia informuje, że ma on 1 miesiąc na przekazanie urzędowi skarbowemu odpowiednich dokumentów określających konkretnie co otrzymano. Po otrzymaniu decyzji o wysokości podatku jest już 14 dni na jego uiszczenie.