BiznesINFO.pl
money-1235658 1920

https://pixabay.com/pl/photos/pieni%C4%85dze-kasa-waluta-1235658/

Optymalizacja podatkowa. Jakie są jej cele i efekty?

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Bassa Iwona

Udostępnij:


Optymalizacja podatkowa oznacza szereg działań podejmowanych w kierunku zmniejszenia obciążeń podatkowych podmiotu oraz ograniczenia ryzyka podatkowego, czyli niepewności co do fiskalnych skutków operacji gospodarczych. Procesy te przebiegają w zgodzie z obowiązującymi przepisami, co więcej, często są wspierane przez doradców podatkowych i prawników. Optymalizacja podatkowa polega na wybraniu formy opodatkowania dostosowanej do profilu działalności danego podatnika, generującej możliwie najmniejsze obciążenia fiskalne przy jednoczesnej maksymalizacji zysku i realizowaniu planów biznesowych firmy. Działania optymalizacyjne najczęściej dotyczą obszaru podatku dochodowego oraz podatku VAT od towarów i usług.Sposoby legalnej optymalizacji podatkowejOptymalizacja podatkowa to inaczej zarządzanie podatkami, które może polegać na inicjowaniu konkretnych zdarzeń gospodarczych w celu wywołania określonych skutków natury fiskalnej, na ustalaniu najkorzystniejszej wysokości należnego podatku i najodpowiedniejszego terminu oraz formy zapłaty.
Przedsiębiorstwa stosują różne sposoby optymalizacji podatkowej, wśród których można wyróżnić:
• planowanie podatków - działanie zmierzające do zapłacenia podatku w określonej wysokości, zazwyczaj możliwie najmniejszego, ale niekoniecznie; niektóre firmy dążą do zwiększenia zobowiązań podatkowych, co jest równoznaczne ze zwiększeniem wyniku finansowego i przydatne na przykład w czasie ubiegania się o kredyt; planowanie podatkowe obejmuje między innymi eliminację podwójnego opodatkowania, tworzenie holdingu do celów podatkowych, hybrydyzację (tworzenie zagranicznych oddziałów firmy) dla celów podatkowych czy opodatkowanie odsetek i dywidend;
• oszczędzanie na podatkach – polega na unikaniu działań, które niosą ze sobą nadmierne obciążenia podatkowe;
• unikanie opodatkowania – korzystanie z dozwolonych prawem ulg, zwolnień, odliczeń; dokonywanie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, podejmowanie różnych form działalności; nie należy mylić unikania z uchylaniem się od opodatkowania – to drugie jest niedozwolone i nie wchodzi w zakres optymalizacji.Jakie korzyści przynosi optymalizacja podatkowa?Polepszanie pozycji firmy na polu fiskalnym poprzez inteligentnie prowadzoną optymalizację podatkową może przynieść niemałe korzyści, nie tylko w wymiarze finansowym. Przede wszystkim proces ten zapewnia zgodność z prawem i zmieniającymi się przepisami podatkowymi. Pomoc fachowców minimalizuje ryzyko popełnienia błędu w rozliczeniu podatkowym i pomaga znajdować nowe rozwiązania, korzystne dla finansów przedsiębiorstwa. Kontrola nad podatkami jest sprawowana w sposób ciągły, chroniąc podatnika przed nieprzyjemnym zaskoczeniem.Przykłady optymalizacji podatkowejWśród przykładów optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego można wskazać między innymi amortyzację środków trwałych metodą jednorazowego odpisu lub degresywną (stawek malejących z upływem czasu). W odniesieniu do podatku VAT natomiast będzie to odpowiednie wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz sposób rozliczania nadwyżki podatku.Czym różni się optymalizacja podatkowa od uchylania się od płacenia podatków?Optymalizacja stanowi legalną i ściśle zaplanowaną strategię, pozwalającą firmie generować zyski i utrzymywać płynność finansową poprzez wybór najbardziej dogodnej formy opodatkowania. Nie należy jej mylić z uchylaniem się od opodatkowania, które jest przestępstwem skarbowym. Niedopuszczalne jest zatajanie dochodów, fabrykowanie dokumentów, czerpanie korzyści z niezarejestrowanej działalności.


Reasumując, optymalizacja podatkowa stanowi sposób radzenia sobie przedsiębiorstwa ze zwiększającymi się ciężarami fiskalnymi. Podatki mogą stanowić poważną barierę dla rozwoju przedsiębiorczości, nic więc dziwnego, że działania zmierzające do ich zmniejszania lub rozłożenia w czasie stają się coraz popularniejszą metodą zarządzania finansami firmy. Wielu doradców podatkowych świadczy profesjonalne usługi w omawianym zakresie i warto zasięgnąć ich porady.Opracowano na podstawie:
https://mfiles.pl/pl/index.php/Optymalizacja_podatkowa


Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >