Okres wypowiedzenia – czym jest, komu przysługuje i ile trwa?
pixabay.com
Autor Anna Przedpełska - 18 Listopada 2020

Okres wypowiedzenia – czym jest, komu przysługuje i ile trwa?

Zamierzasz zmienić pracę? Pamiętaj, że odejście z pracy nie odbywa się z dnia na dzień. Po złożeniu wypowiedzenia być może nadal będziesz musiał chodzić do pracy. Jak długo? Aż skończy się okres wypowiedzenia.

Czym jest okres wypowiedzenia?

Najprościej mówiąc, jest to czas, w którym pracownik składający lub otrzymujący wypowiedzenie jest zobowiązany do dalszej pracy u swojego pracodawcy. W trakcie okresu wypowiedzenia pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie.

Okres wypowiedzenia chroni zarówno pracodawcę, jak i pracownika przed nagłymi zmianami. Zwalniany pracownik jest chroniony przed nagłą utratą pracy i płacy. Z kolei pracodawca ma pewność, że nie zostanie z dnia na dzień bez rąk do pracy.

PAMIĘTAJ! Okres wypowiedzenia obowiązuje jedynie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę. Nie ma tu znaczenia, kto wypowiada umowę – pracownik czy pracodawca.

Okres wypowiedzenia nie obowiązuje w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, np. kiedy pracodawca zrywa umowę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracownika.

Okres wypowiedzenia może trwać od trzech dni do trzech miesięcy. Jego długość zależy od rodzaju umowy o pracę i czasu zatrudnienia u pracodawcy.

Czy można szybciej?

Jeżeli jednak chcemy zakończyć pracę szybciej, a pracodawca zgodzi się skrócić okres wypowiedzenia – nie ma problemu. Kodeks pracy przewiduje, że pracownik i pracodawca – po złożeniu przez którąś ze stron wypowiedzenia – mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy.

Jeśli jednak pracodawca nie pójdzie nam na rękę, musimy pracować do końca okresu wypowiedzenia przewidzianego w Kodeksie.

PAMIĘTAJ! Dopiero z upływem okresu wypowiedzenia następuje faktyczne rozwiązanie umowy o pracę.

Ile trwa okres wypowiedzenia umowy?

Umowa o pracę na czas określony lub nieokreślny

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony lub nieokreślny wynosi:

- 2 tygodnie, jeżeli byłeś zatrudniony krócej niż 6 miesięcy

- 1 miesiąc, jeżeli byłeś zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

- 3 miesiące, jeżeli byłeś zatrudniony co najmniej 3 lata.

Próbna umowa o pracę

Jeśli zawarłeś umowę o pracę na czas próbny, to okres wypowiedzenia wyniesie:

- 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

- 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

- 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Trzy miesiące trzem miesiącom nierówne, czyli jak liczyć okres wypowiedzenia?

Warto pamiętać, że zgodnie z Kodeksem pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę trwający tydzień, miesiąc (albo ich wielokrotność) kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Oznacza to, że jeżeli składamy wypowiedzenie w środku tygodnia, to i tak okres wypowiedzenia zaczyna biec od najbliższej niedzieli (w przepadku kiedy wynosi on tydzień lub 2 tygodnie).

Jeżeli zaś obowiązuje nas miesięczny lub 3-miesięczny okres wypowiedzenia, to zaczyna on biec dopiero pierwszego dnia miesiąca po złożeniu przez nas wypowiedzenia.

Może się więc zdarzyć, że złożymy lub otrzymamy wypowiedzenie np. 2 września, a okres 3-miesięcznego wypowiedzenia zakończy się dopiero ostatniego grudnia. Tak więc nie ma znaczenia, czy np. złożymy wymówienie 2 stycznia, czy 31 stycznia - i tak okres wypowiedzenia zacznie biec 1 lutego.

Do okresu wypowiedzenia liczymy tylko pełne miesiące. Co ciekawe, nie ma tu znaczenia, ile dni trwa dany miesiąc: 28 (29), 30 czy 31.

Z kolei 3-dniowy okres wypowiedzenia zaczyna biec pierwszego roboczego dnia następującego po złożenia wypowiedzenia.

Dłuższy okres wypowiedzenia?

Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, to może się zdarzyć, że będzie nas obowiązywał dłuższy okres wypowiedzenia.

Można go wydłużyć z 2 tygodni do miesiąca (w przypadku, kiedy byliśmy zatrudnieni krócej niż 6 miesięcy) i z miesiąca do 3 miesięcy (jeśli byliśmy zatrudnieni co najmniej 6 miesięcy).

Dłuższy okres wypowiedzenia powinien być zapisany w umowie o pracę.

Długość zatrudnienia

Pamiętajmy, że długość zatrudnienia jest sumą kolejnych umów zawieranych z danym pracodawcą na czas określony (możliwe są trzy takie umowy).

Do okresu zatrudnienia wliczamy również czas pracy u poprzedniego pracodawcy, jeżeli nasz obecny szef jest jego następcą prawnym.

Stanie się tak też w przypadku przeniesienia do innej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania swojego dotychczasowego zajęcia wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Ogłoszenie upadłości pracodawcy

Jeżeli pracodawca wręczył nam wypowiedzenie z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy, może skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia (jeśli taki nam przysługiwał) do miesiąca.

W takim przypadku pracownikowi przysługuje jednak odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Zwolnienie z obowiązków

W okresie wypowiedzenia pracodawca może też zwolnić pracownika z obowiązku pracy. W tym czasie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Ponadto w okresie wypowiedzenia pracownik powinien wykorzystać przysługujący mu urlop, o ile pracodawca mu go udzieli.

„Na wypowiedzeniu” możesz szukać pracy!

Pamiętaj, że w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje ci zwolnienie na poszukiwanie pracy.

Oczywiście chodzi o sytuację, kiedy to pracodawca wypowiedział umowę o pracę.

Zwolnienie takie wynosi:

– 2 dni robocze – w dwutygodniowym i jednomiesięcznym okresie wypowiedzenia,

– 3 dni robocze – w trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia (także w przypadku jego skrócenia przez pracodawcę).

Za czas tego zwolnienia pracownik otrzymuje normalne wynagrodzenie.

Nie daj się zwolnić „na wypowiedzeniu”

A na koniec pół żartem, pół serio – Pamiętajmy o tym, że o ile podczas okresu wypowiedzenia nie zostaliśmy zwolnieni z obowiązku wykonywania pracy, to musimy tak jak przedtem rzetelnie wypełniać obowiązki wobec pracodawcy, z którym się żegnamy. Jeśli dopuścimy się "ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych", np. bez usprawiedliwienia przestaniemy przychodzić do pracy, to nadal możemy zostać zwolnieni i to z dnia na dzień, już bez okresu wypowiedzenia.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News