Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Od 1 lipca więcej osób nie zapłaci konkretnego podatku. Nadchodzą spore zmiany w przepisach
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 14.06.2023 08:15

Od 1 lipca więcej osób nie zapłaci konkretnego podatku. Nadchodzą spore zmiany w przepisach

pieniądze-gotówka
Biznesinfo

Już za kilka tygodni czekają nas duże zmiany w prawie spadkowym i darowiznach. W wyniku nowelizacji ustawy VAT wzrosną kwoty wolne od podatku od darowizn. W praktyce oznacza to, że w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy – informuje wyborcza.biz.

Od 1 lipca wyższe kwoty wolne od podatku

Na początek, ważna informacja: do opodatkowania przyjmuje się wszystkie darowizny otrzymane od jednej osoby w ciągu pięciu lat. Od 1 lipca, w przypadku I grupy podatkowej, kwota wolna wyniesie 36 tys. 120 zł (obecnie jest to 10 tys. 434 zł), II grupy podatkowej – 27 tys. 90 zł (teraz 7 tys. 878 zł) i III grupy podatkowej – 5 tys. 733 zł (aktualnie 5 tys. 308 zł). W pierwszych dwóch grupach mówimy zatem o znacznym wzroście, przez niemal 20 lat kwota wolna od podatku od spadków i darowizn w I grupie podatkowej wynosiła 9 tys. 637 zł. Nieznacznie podniesiono ją dopiero w ubiegłym roku.

Kto zalicza się do wspomnianych grup podatkowych? W I grupie są wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek, pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć i synowa. W II grupie znajdują się zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki). Natomiast III grupę tworzą osoby niespokrewnione.

Ile wynosi podatek?

Wszystko zależy od grupy podatkowej. W przypadku I grupy jest to 3 proc., II – 7 proc. i III – 12 proc. Podatek jest liczony od nadwyżki od kwoty wolnej. W praktyce oznacza to, że jeśli osoba niespokrewniona przekaże nam 8 tys. zł, to podatek trzeba zapłacić od kwoty 2 tys. 267 zł (8000 zł – 2267 zł = 5733 zł, czyli od 1 lipca kwota wolna dla III grupy podatkowej).

Jeśli otrzymamy darowiznę i zmieścimy się w limicie ustalonym dla danej grupy podatkowej, to ani nie musimy płacić podatku, ani nic zgłaszać skarbówce. Jeśli jednak kwota wolna zostanie przekroczona, trzeba złożyć odpowiednią deklarację i zapłacić podatek – wyjaśnia wyborcza.biz.

Kto nie musi płacić podatku od darowizn?

Wyjątek tyczy się najbliższej rodziny zaliczanej do I grupy podatkowej – np. w sytuacji, w której córka dostanie od rodziców 500 tys. zł na zakup mieszkania, podatku od tej darowizny wcale nie będzie trzeba zapłacić. Są jednak dwa warunki. Po pierwsze: obdarowany musi w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania darowizny zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego. Po drugie: darowizna musi być przekazana przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Wynika to z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt III FPS 3/22) z dnia 20 marca br. NSA orzekł, że obdarowany nie może sam wpłacić pieniędzy w gotówce.

Z podatku od spadków i darowizn zwolnieni są też wychowankowie rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych form opieki sprawowanych przez osoby spokrewnione i niespokrewnione definiowane w ustawie o pieczy zastępczej. Jako powód tej decyzji rząd wskazał zawiązywanie się więzi między dzieckiem a osobami, które je wychowują.