Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Nowe uprawnienia dla strażników miejskich. Niektórzy właściciele mieszkań mogą mieć powód do niepokoju
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 07.08.2023 09:07

Nowe uprawnienia dla strażników miejskich. Niektórzy właściciele mieszkań mogą mieć powód do niepokoju

straż miejska
Domena publiczna

Strażnicy miejscy mają zyskać nowe uprawnienia. Będą mogli m.in. skontrolować wpis do CEEB,  a w razie niezgodności deklaracji z prawdą, nałożyć karę grzywny, informuje portalsamorządowy.pl.

Kara grzywny w przypadku niezgłoszenia źródła ciepła do CEEB

W styczniu 2021. roku weszła nowelizacja ustawy o wspieraniu termodernizacji i remontów. Wśród zmian pojawił się obowiązek dotyczący składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jak zauważa portalsamorządowy.pl, choć niezłożenie deklaracji wiąże się z karą grzywny, w praktyce nikt nie miał prawnych umocowań, by egzekwować ten obowiązek. 

Teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce to zmienić. Prawo do nakładania kar grzywny w przypadku nieprawidłowej lub niezłożonej deklaracji mieliby zyskać strażnicy miejscy. 

“Dodanie strażnikom gminnym (miejskim) uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia w związku z ujawnieniem naruszeń przepisów polegających na niezłożeniu deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw będzie pełniło funkcję prewencyjną i dyscyplinującą. Będzie także służyło władzom gmin do weryfikowania realizacji nałożonego na właścicieli i zarządców budynków i lokali obowiązku. Powyższe pozwoli na minimalizowanie liczby nieprawidłowości w tym zakresie, przez co wzmocni także realizację systemowych działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza w Polsce” - czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji. 

Nowe uprawnienia dla strażników miejskich

Po zmianach strażnicy będą mogli także nakładać kary grzywny na osoby, które prowadzą pojazd mechaniczny po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych. 

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie karę od strażnika miejskiego mogłyby także otrzymać osoby, które prowadziły pojazd mechaniczny w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie posiadając do tego stosownych uprawnień. 

Uprawnienia straży miejskiej

Obecnie strażnicy miejscy mogą wystawić mandaty m.in. za zakłócanie ciszy nocnej, picie alkoholu w miejscach publicznych czy zanieczyszczanie środowiska (np. palenie nielegalnych odpadów). 

Tagi: kontrola