Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Nowe limity płatności gotówką. Minister Finansów komentuje
Zuzanna Kłosek
Zuzanna Kłosek 11.03.2024 19:21

Nowe limity płatności gotówką. Minister Finansów komentuje

pieniądze, gotówka
Fot. Pixabay/_Alicja_

Z początkiem tego roku Unia Europejska zadecydowała o wprowadzeniu nowych limitów płatności gotówką. Teraz stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Finansów. ”Czy rząd popiera zmiany?” Padła ważna deklaracja.

Powyżej tej kwoty nie zapłacimy gotówką

Nowe przepisy, które swoim zasięgiem obejmą wszystkie kraje Unii Europejskiej, zakładają, że każda transakcja powyżej 10 tysięcy euro (około 43 tysięcy złotych) będzie musiała zostać przeprowadzona za pośrednictwem banku. Nie będzie możliwości przekazania pieniędzy w gotówce. W odpowiedzi na pytania ministrów Krzysztofa Mulawy, Kariny Bosak, Krzysztofa Bosaka i Witolda Tumanowicza, szef resortu finansów, Andrzej Domański, zajął stanowisko w tej spawie.
 

Kupił los za zaledwie 5 zł. Zgarnął duże pieniądze

Nie tylko limit, ale i weryfikacja tożsamości

Zmiany proponowane przez Parlament Europejski i Radę Europejską mają przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także pomóc w walce z przestępczością. W tym celu wprowadzony ma zostać nie tylko limit transakcji gotówkowych do 10 tysięcy euro, ale również weryfikację tożsamości przy transakcjach z użyciem gotówki w kwocie wyższej niż 3 tysiące euro.

To zastrzeżenie wzbudziło obawy o bezpieczeństwo danych osobowych. Minister podkreślił jednak, że wszelkie informacje o klientach mogą być wykorzystywane "wyłącznie w celach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu". "Nie jest dozwolone przetwarzanie tych danych osobowych w celach komercyjnych", dodał. W tym kontekście warto przypomnieć jednak, że bank może wykorzystać również tytuły przelewów i na tej podstawie nie udzielić kredytu. Nic więc dziwnego, że klienci wolą swoje dane zachować dla siebie.

Zarówno obecnie obowiązujące, jak i aktualnie projektowane przepisy unijne oraz przepisy krajowe o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładają na instytucje obowiązek przechowywania określonych w tych przepisach informacji o swoich klientach - zaznaczył Andrzej Domański. 

Minister finansów komentuje

W aktualnej niestabilnej sytuacji zwiększonych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa, Rząd RP uznaje za zasadne wzmocnienie i ujednolicenie ram prawnych UE w obszarze zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jako rozwiązanie dające szansę na likwidację istniejących luk i uszczelnienie aktualnych regulacji, a co za tym idzie, utrudniające działalność przestępczą w tym obszarze — podsumował minister finansów w odpowiedzi na pytanie, czy polski rząd popiera zmiany proponowane przez Unię Europejską.

Andrzej Domański dodał, że kwestia kwoty limitu, która nie może być wyższa niż 10 tysięcy euro, ale może zostać zaniżona przez kraje członkowskie, powinna być przedmiotem dalszej analizy. Co bardzo ważne, minister podkreślił jednak, że ograniczenia unijne nie znajdą "zastosowania do płatności niezwiązanych z prowadzoną działalnością zawodową dokonywanych pomiędzy osobami fizycznymi oraz do płatności dokonywanych w placówkach instytucji kredytowych, instytucji pieniądza elektronicznego oraz instytucji płatniczych".

źródło: interia biznes