BiznesINFO.pl > Praca > Nawet 300 zł dofinansowania dla pracownika. Wiele osób nie ma o tym bladego pojęcia
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 28.09.2023 12:06

Nawet 300 zł dofinansowania dla pracownika. Wiele osób nie ma o tym bladego pojęcia

banknoty
East News

Obecnie większość prac biurowych wykonuje się przed ekranem komputera. Choć urządzenie to znacznie ułatwia pracę, codzienne korzystanie z niego może negatywnie wpływać na wzrok. Pomóc mogą okulary, a te może nam sfinansować pracodawca.

Warunki otrzymania refundacji okularów

Zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy “Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami”

Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie pracownicy pracujący na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Powinni z nich korzystać przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru pracy, czyli cztery godziny. Dotyczy to jedynie pracowników zatrudnionych na umowach o pracę. 

Ile wynosi dofinansowanie do okularów?

Samo wykonywanie pracy przez 4 godziny dziennie nie jest wystarczającą przesłanką do otrzymania dofinansowania okularów od pracodawcy. Konieczne jest również zaświadczenie od lekarza. Pracownik musi otrzymać zaświadczenie wskazujące na potrzebę stosowania okularów korekcyjnych. Szef nie musi jednak uznać dokumentu uzyskanego po wizycie w prywatnym gabinecie - dla pracodawcy wiążące będzie jedynie oświadczenie lekarza medycyny pracy, zaznacza Interia.

Jeśli pracowniku odczuwa pogorszenie wzroku, nie musi czekać do kolejnego okresowego badania lekarskiego, może zawnioskować do przełożonego o takie badanie wcześniej. 

Nie ma natomiast przepisów, które określają kwotę dofinansowania czy termin, w jakim należy wypłacić pracownikowi zwrot za zakupione okulary korekcyjne. Kwotę można znaleźć zwykle w wewnętrznym regulaminie firmy, zazwyczaj jest to od 200 do 300 zł. 

Refundacja z NFZ

Osoby, które nie mogą liczyć na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych przez pracodawcę, mogą skorzystać z Narodowego Funduszu Zdrowia. Refundacja obejmuje wyłącznie szkła korekcyjne i jest uzależniona od wady wzroku pacjenta.

Konieczna jest recepta na okulary od okulisty współpracującego z NFZ oraz potwierdzenie o przyznaniu refundacji w oddziale NFZ. Okulary należy kupić w salonie optycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ.