Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Nadgodziny w delegacji
Maria Czekańska
Maria Czekańska 29.05.2021 02:00

Nadgodziny w delegacji

business-1149630 1920

Czy w delegacji przysługuje pracownikowi czas wykonywania obowiązków służbowych zgodny z rozkładem czasu pracy? Wyjeżdżając w podróż, nie zawsze wiemy, kiedy możemy wliczyć wykonywanie naszych obowiązków do godzin nadprogramowych. Nadgodziny w delegacji – wszystko, co musisz o nich wiedzieć.

Czym jest delegacja pracownika?

Delegacja, czyli podróż służbowa, nie ma osobnych zapisów w kodeksie pracy. Jednakże znajdują się przesłanki jej dotyczące przy okazji traktowania o innych tematach. W art. 775 par. 1 KP, przy omawianiu zwrotów kosztów pracownikowi za podróż służbową, możemy odnaleźć uzasadnienie, że delegacją jest podróż służbowa na polecenie pracodawcy poza miejscowością siedziby pracodawcy lub też poza stałym miejscem pracy. Z kodeksu pracy nie wynika również bezpośrednio, ile powinna trwać podróż służbowa. Wiele osób twierdzi jednak, że nie dłużej niż trzy miesiące. Skąd taka przesłanka? W art. 42 KP możemy odnaleźć zapis wskazujący, że pracodawca nie musi zmieniać warunków pracy, kiedy powierza on pracownikom inną praę niż określona w umowie o pracę, jednakże jedynie w przypadku, kiedy trwa to nie dłużej niż trzy miesiące w danym roku kalendarzowym. Jeśli więc pracodawca wysłałby swojego pracownika w półroczną podróż służbową, koniecznym byłoby zawrzeć aneks do umowy, który określałby okresową zmianę miejsca pracy. Jednakże zapis ten nie jest jednoznaczny, a więc zdarza się, że pracownik jest wysyłany na delegację, która trwa dłużej niż trzy miesiące, a pracodawca wciąż może rozliczyć to jako delegację.

Czas podróży a nadgodziny w delegacji

W delegacji można wyróżnić kilka składowych. Pierwszą z nich jest czas samej podróży, jaki pracownik spędza, chcąc przedostać się z punktu A do punktu B. Aby wykonać zadanie powierzone przez pracodawcę, pracownik może podróżować:

  • w godzinach pracy;

  • po godzinach pracy.

Czy w drugim przypadku pracownik może wliczyć czas trwania samej podróży do nadgodzin? Jak orzekł Sąd Najwyższy, odbywanie podróży służbowej poza godzinami czasu pracy nie rodzi obowiązku wypłacenia pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli przepis szczególny tego nie przewiduje (wyrok z 27 października 1981 r. I PR 85/81). Jednakże, gdyby pracownik podróżował po godzinach pracy np. busem, a w trakcie jazdy wykonywałby zadanie służbowe, np. odpisywał na e-maile, wtedy czas podróży może wliczyć do godzin nadprogramowych.

Czas wykonania zadania a nadgodziny w delegacji

Jak już zaczęliśmy mówić powyżej, kolejną składową podróży służbowej jest czas, jaki pracownik spędza, aby wykonać zlecone zadanie. On również może przypadać w i po godzinach pracy. W tym przypadku, jeśli pracownik pracuje normalnie w godzinach pracy od 8.00-16.00, a pracuje w delegacji 17.00-20.00, wlicza on trzy godziny do nadgodzin. Innymi słowy, każde wykonywane zadanie po godzinach pracy w delegacji jest wliczane do nadgodzin. Świadczy o tym zapis art. 151 kp.

Jaka może być rekompensata za przepracowane nadgodziny?

Zgodnie z kodeksem pracy, za pracę wykonywaną w nadgodzinach jest uważana praca ponad osiem godzin dziennie i 40 tygodniowo. W jaki sposób pracodawca może wynagrodzić pracownikowi nadgodziny? Po pierwsze, może mu udzielić czasu wolnego bez wniosku lub na wniosek pracownika. Następnym sposobem jest wypłacenie wynagrodzenia łącznie z dodatkiem. Zgodnie z art. 1511 k.p., pracownikowi za nadgodziny przysługuje wypłacenie normalnego wynagrodzenia, powiększonego o dodatek z tytułu pracy. Dodatek ten może mieć wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia. Kiedy przysługuje jaki procent? 100% należy wypłacić wtedy, kiedy pracownik nadgodziny wykonywał:

  • w nocy,

  • w niedziele i święta, czyli dni wolne od pracy;

  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.