Na czym polega kontrakt menadżerski?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 3 Stycznia 2021

Na czym polega kontrakt menadżerski?

Kontrakt menadżerski to jedna z form umowy na stanowiska kierownicze pozostawiająca dużą swobodę w działaniu osobie, z którą taki kontrakt jest zawierany. Z tego też powodu umowa powinna być doprecyzowana, a uprawnienia menadżera konkretnie wskazane. Czym jest kontrakt menadżerski i na jakich zasadach jest zawierany?

Czym jest kontrakt menadżerski?

Kontrakt menadżerski to umowa, której stosowanie nie jest uregulowane żadną ustawą, ale możliwość jego zawarcia wynika z zasady o swobodzie zawierania umów. Przedmiotem kontraktu menadżerskiego jest powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem osobie, która ma do tego odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie. Na podstawie kontaktu menadżerskiego menadżer zobowiązuje się do prowadzenia przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia zysków. Co ważne, zawarłszy taką umowę, menadżer nie wykonuje pracy pod kierownictwem, ale jest samodzielny i ma swobodę działania w zakresie przewidzianym w kontrakcie. Działania, które mogą być realizowane przez menadżera, powinny być dokładnie doprecyzowane w umowie. Stronami kontraktu menadżerskiego są menadżer oraz ustanawiający zarząd. Najczęściej menadżerem jest osoba fizyczna lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Składowe kontraktu menadżerskiego

Kontrakt menadżerski kwalifikuje się do celów ubezpieczenia jako umowa zlecenie, tym samym osoba zatrudniona na kontrakcie menadżerskim związana jest takimi zasadami ubezpieczenia społecznego, jak typowy zleceniobiorca. Treść kontraktu menadżerskiego powinna zostać każdorazowo dokładnie określona. Niezbędnymi składowymi tego typu umów są m.in.:

  • określenie przedmiotu umowy,
  • określenie obowiązków i uprawnień menadżera,
  • określenie zadań menadżera,
  • wyszczególnienie składników wynagrodzenia menadżera,
  • odpowiedzialność za wykonywanie zadań,
  • określenie kryteriów oceny efektywności zarządzania przedsiębiorstwem,
  • opis sposobu rozwiązania kontraktu,
  • klauzula o zakazie konkurencji,
  • klauzula o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wynagrodzenie menadżera

Dla kontraktu menadżerskiego nie zostało określone minimalne wynagrodzenie, jego wysokość może być ustalona dowolnie. Swoboda dotyczy też tego, czy będzie to stała comiesięczna kwota, czy wynagrodzenie podstawowe plus dodatkowe uzależnione od wysokości zysków przedsiębiorstwa lub oceny efektywności zarządzania menadżera. Strony kontraktu również wspólnie decydują o tym, jaki będzie termin oraz miejsce wypłaty świadczeń.

Określenie czasu pracy i urlopów w kontrakcie menadżerskim

Z uwagi na fakt, że kontrakt menadżerski nie jest formą umowy o pracę, czas pracy i dni urlopowe nie są regulowane przez Kodeks pracy. Praca menadżera ma charakter zadaniowy, co niestety nierozerwalnie łączy się z tym, że czas pracy nie jest normowany, a dzień pracy kończy się dopiero po wykonaniu wszystkich niezbędnych zadań. Ponadto, często bywa i tak, że przy realizacji większego przedsięwzięcia, wymagana jest wytężona praca, która niesie za sobą konieczność wykonywania obowiązków poza godzinami pracy przedsiębiorstwa. Takie okresy jednak mogą przeplatać się z tygodniami, w których pracy jest nieco mniej, przez co ilość przepracowanych godzin jest mniejsza. Nie jest więc możliwe ustalenie z góry, ile dokładnie godzin menadżer będzie pracował. Z uwagi na fakt, że urlop menadżera nie jest uregulowany za pomocą konkretnych przepisów, bardzo ważne jest, by taką informację zawrzeć w kontrakcie.

Wady kontraktu menadżerskiego

Jedna z największych wad kontraktu menadżerskiego, jeśli nie zostaną w nim ujęte inne ustalenia, jest nieograniczona odpowiedzialność menadżera za szkody, które ten wyrządzi przedsiębiorstwu. W praktyce oznacza to, że menadżer własnym majątkiem odpowiada za poniesione straty, bez ograniczenia kwotowego. Ponadto brak tu ochrony trwałości stosunku pracy, właściciele mają dość dużą swobodę w rozwiązywaniu umowy z menadżerem. Ponadto należy pamiętać, że nie istnieją regulacje dotyczące czasu pracy i urlopu. Mimo tych wad, należy pamiętać, że z uwagi na swobodę tej umowy wszystko możliwe jest do ustalenia między stronami i dojścia do takiego konsensu, by była ona korzystna dla wszystkich.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News