Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Musisz zarejestrować telewizor, nawet jeśli nie będziesz na nim oglądał telewizji. Poczta Polska nie pozostawia złudzeń
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 14.06.2023 10:02

Musisz zarejestrować telewizor, nawet jeśli nie będziesz na nim oglądał telewizji. Poczta Polska nie pozostawia złudzeń

poczta polska
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

W obliczu wielu mitów i przeinaczeń, które narosły wokół kwestii abonamentu RTV, Poczta Polska postanowiła zabrać głos w tej sprawie. Jakie są zatem fakty? Na przykład takie: musisz zarejestrować telewizor, nawet jeśli nie będziesz na nim oglądał telewizji; żaden listonosz nie ma uprawnień do przeprowadzenia kontroli obowiązku rejestracji odbiorników, a Poczta ​​Polska zatrudnia nie więcej niż kilkudziesięciu kontrolerów na terenie całego kraju. To wciąż tylko wybrane z nich.

Mity kontra fakty na temat abonamentu RTV

1. Mit: Nie muszę rejestrować telewizora, jeżeli nie będę na nim oglądał telewizji, tylko np. seriale z płatnej platformy z filmami

Fakt: Zakupiony odbiornik umożliwia odbiór telewizji, a ustawa o opłatach abonamentowych określa domniemanie użytkowania. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Zgodnie z obowiązującym prawem należy go zatem zarejestrować – informuje Poczta Polska.

2. Mit: Listonosz może dokonywać kontroli rejestracji odbiornika RTV

Fakt: Żaden listonosz nie ma takich uprawnień. Zajmują się tym wyłącznie upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej.

3. Mit: Kontrolerzy Poczty Polskiej skupiają się kontrolowaniu domów Polaków

Fakt: Choć obowiązek rejestracji odbiorników i obowiązek przeprowadzania kontroli obejmuje wszystkich użytkowników odbiorników RTV, to Poczta Polska sprawdza głównie firmy i instytucje. W gospodarstwach domowych kontrole zdarzają się bardzo sporadycznie i stanowią jedynie odsetek wszystkich kontroli.

4. Mit: Poczta Polska zatrudnia setki kontrolerów

Fakt: W skali kraju pracuje jedynie kilkudziesięciu kontrolerów.

5. Mit: Poczta Polska dokonuje kontroli odbiorników radiowo-telewizyjnych bez podstawy prawnej

Fakt: podstawą do przeprowadzania kontroli są: art. 7 ustawy o opłatach abonamentowych oraz przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (dzięki nim wiadomo, jak prowadzić postępowanie pokontrolne, w celu wydania decyzji administracyjnej). 

6. Mit: Liczba tytułów wykonawczych z tytułu nieopłaconego abonamentu RTV rośnie lawinowo na przestrzeni ostatnich lat

Fakt: Na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się ona na podobnym poziomie, a nawet – rok do roku – odnotowuje się delikatny spadek.

7. Mit: Poczta Polska ustala i inkasuje całą kwotę opłat abonamentowych

Fakt: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określa stawki opłat abonamentowych w terminie do 31 maja na kolejny rok kalendarzowy. Poczta Polska przyjmuje opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz odsetkami podatkowymi w wys. jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że abonament jest zobowiązaniem stricte podatkowym.

8. Mit: Od wezwania Poczty Polskiej do uregulowania zaległych opłat abonamentowych nie można się odwołać

Fakt: Na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub Ustawy o opłatach abonamentowych każdy ma prawo się odwołać. W przypadku prowadzonej już egzekucji również na każdym etapie postępowania istnieje możliwość składania zarzutów i zażaleń, a także skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wnioski o umorzenie i rozłożenie na raty płatności Klient może składać bezpośrednio do KRRiT – tłumaczy Poczta Polska.

9. Mit: Poczta Polska, celem kontroli dokonywania rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych, korzysta z różnych niejawnych baz danych, do których nie powinna mieć dostępu

Fakt: Poczta Polska czerpie informacje ze swojej bazy abonenckiej, czyli bazy zarejestrowanych abonentów – osób i podmiotów, które dopełniły formalności rejestracji, a także ogólnodostępnych baz danych np. Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich Ewidencji oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Stary obowiązek i to nie tylko w Polsce

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej Poczta Polska zajmowała się poborem opłat za korzystanie z radioodbiorników. W Europie zaangażowanie operatorów pocztowych w kontrolę opłat abonamentowych jest dość powszechnym zjawiskiem. W Czechach poborcą opłat abonamentowych, tak jak u nas, jest właśnie poczta. U naszych południowych sąsiadów opłatę tę muszą uiszczać wszyscy mający dostęp do prądu. W Niemczech jest ona z kolei powiązana z adresem zameldowania, a we Włoszech abonament RTV płacą jedynie osoby posiadające odbiorniki telewizyjne.

Abonament RTV – Polska kontra Europa. W Czechach każdy, kto korzysta z prądu, musi płacić na państwowe media.

Wysokość abonamentu RTV w 2023 i 2024 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała, że w przyszłym roku stawki abonamentu RTV zostaną utrzymane na tegorocznym poziomie. W rezultacie opłata za miesięczne używanie odbiornika radiofonicznego wyniesie 8,70 zł, a za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł.