Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Finanse > Można otrzymać prawie 2000 złotych. Kto może liczyć na dofinansowanie do wczasów?
Zuzanna Kabot
Zuzanna Kabot 28.11.2023 09:16

Można otrzymać prawie 2000 złotych. Kto może liczyć na dofinansowanie do wczasów?

pieniądze
Iberion

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy planują wakacyjny wyjazd, mogą skorzystać z dofinansowania wczasów wypłacanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jak się ubiegać o to świadczenie i jakie należy spełnić warunki?

Dofinansowanie do urlopu

Firmy, które zatrudniają powyżej 50 pracowników na umowę o pracę, są zobowiązane do prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jeśli jednak dana firma zatrudnia od 20 do 50 osób, to świadczenie z ZFŚS może zostać przyznane po wystąpieniu o to przez zakładową organizację związkową. Oznacza to, że nie każdy pracodawca oferuje wczasy pod gruszą, czyli dofinansowanie wypoczynku.

Duże zniżki dla seniorów w znanym markecie. Wiemy, co trzeba zrobić

Kto może otrzymać dofinansowanie do wczasów?

Z dofinansowania wczasów mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, członkowie ich rodzin, a także emeryci i renciści. Świadczenie przysługuje osobom, które skorzystają z 14-dniowego ciągłego urlopu wypoczynkowego. Warto dodać, że nie ma konieczności udowadniania miejsca pobytu w tym czasie.

Nie ma także znaczenia zajmowane stanowisko, staż pracy czy kwalifikacje zawodowe. Wniosek u pracodawcy najlepiej złożyć nie wcześniej niż miesiąc przed planowanym urlopem. Zwykle należy do niego dołączyć zaświadczenie o sytuacji rodzinnej i finansowej, które będzie miało wpływ na wysokość dopłaty do wakacji.

Ile pieniędzy można dostać?

Jeśli chodzi o wysokość świadczenia, to jest ona wyliczana na podstawie corocznego odpisu, który bazuje na przeciętnym wynagrodzeniu z 2021 roku. Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi 1914,34 zł

W przypadku osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o specjalnym charakterze, może być ono wyższe o około 200-300 złotych.