BiznesINFO.pl
buck-2205580 640

https://pixabay.com/photos/buck-gold-the-greenback-2205580/

Mały ZUS i Mały ZUS Plus - składki w 2021 roku

29 Maja 2021

Autor tekstu:

Dominik Moliński

Udostępnij:

Mały ZUS Plus to ulga, która pozwala przedsiębiorcom płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Czym różni się Mały ZUS od Małego ZUS Plus? Jak obliczyć wysokość składki?


Mały ZUS Plus zastąpił Mały ZUS

Mały ZUS był ulgą dla przedsiębiorców, którzy osiągali niskie przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Mały ZUS pozwalał opłacać składki, których wysokość była uzależniona od wysokości przychodu osiąganego w stosunku do lat ubiegłych.

Warto jednak dodać, że ulga Mały ZUS obowiązywała tylko do stycznia 2020 roku. Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która weszła w życie 1 lutego 2020 roku, wprowadziła nową ulgę. Mały ZUS Plus przede wszystkim określa wysokość składek na podstawie dochodu, a nie
przychód, jak było w przypadku Małego ZUS-u.

Mały ZUS Plus - komu przysługuje?

Zasady korzystania z ulgi Mały ZUS Plus są takie same jak w przypadku Mały ZUS. Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z Małego ZUS Plus i płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, jego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie mogą przekroczyć 120 000 zł. Co więcej, należy prowadzić działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni kalendarzowych.

Aby spełnić warunki przystąpienia do Małego ZUS Plus, przedsiębiorca nie może spełniać warunków do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od 30% minimalnego wynagrodzenia), nie może rozliczać się za pomocą karty podatkowej
i korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Ponadto nie może w ramach działalności gospodarczej świadczyć czynności, jakie wykonywał na podstawie umowy o pracę na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Ostatni warunek to niepodleganie w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innej pozarolniczej działalności.

Jak długo można korzystać z ulgi Mały ZUS Plus?

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Nie wolno jednak zapominać, że do okresu 36 miesięcy wlicza się również
okres korzystania z ulgi Mały ZUS z 2019 roku.

Mały ZUS Plus - jak obliczyć składki w 2021 roku

Podstawę wymiaru składek Mały ZUS Plus można obliczyć, korzystając z kalkulatora ZUS. Przedsiębiorcy mogą również ustalić podstawę samodzielnie. W pierwszej kolejności należy podzielić roczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Uzyskany wynik należy pomnożyć przez 30 i zaokrąglić do pełnych groszy. Kolejnym krokiem jest pomnożenie otrzymanej liczby przez stały współczynnik 0,5. Ostateczny wynik ponownie należy zaokrąglić do pełnych groszy.

Aby móc skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus, otrzymana kwota nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (w 2021 roku będzie to 840 zł), a zarazem nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego ustalonej na dany rok (w 2021 roku będzie to 3155,40 zł).

Mały ZUS Plus - jak dokonać zgłoszenia?

Przedsiębiorca, który w 2021 r. kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej, ale dotąd nie korzystał z ulgi Mały ZUS Plus, powinien był złożyć do ZUS w terminie do 1 lutego 2021 r.:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym
    się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2020 r. podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystał z Małego ZUS Plus;

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym
    się od 05 70, 05 72, jeśli 31 grudnia 2020 r. kończył okres 24 miesięcy korzystania z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy;

  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA), jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy);

  • W przypadku wznawiania działalności gospodarczej w styczniu 2021 r., prowadzonej w 2020 r. przynajmniej przez 60 dni, jeśli przedsiębiorca nie korzystał z Małego ZUS Plus, powinien był złożyć do ZUS w terminie do 1 lutego 2021 r. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) lub do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA), jeśli podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających
    rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >