BiznesINFO.pl
money-2696228 1280

Pixabay

Likwidacja OFE i przeniesienie zgromadzonych środków, co się stanie ze środkami?

19 Maja 2021

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Udostępnij:

Likwidacja OFE jest niemalże pewna. 26 listopada minionego roku Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o zmianie środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Oznacza to, że osoby, które posiadają środki gromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych, będą musiały podjąć decyzję, gdzie ich środki mają zostać przekazane. Możliwości są dwie: albo subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, albo Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Którą opcję wybrać?

Likwidacja OFE i przeniesienie zgromadzonych środków, skąd pomysł na taką reformę?

Zlikwidowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych ma zapoczątkować w naszym kraju reformę systemu emerytalnego. Zgodnie z założeniami rządzących system powinien zostać oparty na funduszach, które pochodzą z:

·       Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

·       Pracowniczych Planów Kapitałowych,

·       Indywidualnych Kont Emerytalnych,

·       Indywidulanych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.


Wprowadzenie tego systemu ma zwiększyć świadomość Polaków w zakresie oszczędzania pieniędzy na późniejsze lata, tj. po zaprzestaniu aktywności zawodowej. Założenia te mają przyczynić się do budowania stabilnego oraz bezpiecznego systemu emerytalnego w Polsce, czego skutkiem ma być zwiększenie wysokości otrzymywanych świadczeń przez emerytów.

Likwidacja OFE i przeniesienie zgromadzonych środków, jak przekazać środki?

Gromadzone środki od dnia 1 stycznia 2010 na koncie w Otwartym Funduszu Emerytalnym mogą zostać przetransferowane do ZUS lub IKE. Warto jednak odnotować, iż przekazanie zgromadzonych środków do IKE związane jest z odprowadzeniem opłaty przekształceniowej od zgromadzonej kwoty, wysokość opłaty wynosi 15%. Opłata ta nie jest uwzględniana w przypadku transferu środków do ZUS, spowodowane jest to tym, że przy wypłacie emerytury z ZUS-u świadczenie obciążane jest podatkach dochodowym w wysokości 17% bądź 32%.
Natomiast oszczędności pobierane z IKE nie podlegają obciążeniu. Ustawa również
wskazuje, iż środki przekazane na IKE są własnością prywatną oszczędzających, w przypadku środków przekazanych do ZUS to de facto państwo jest właścicielem środków.

Likwidacja OFE i przeniesienie zgromadzonych środków, do kiedy podjąć decyzję?

Niezwykle istotnym jest fakt, że jeśli zainteresowany nie podejmie żadnych działań w tym zakresie, to środki zgromadzone w OFE automatycznie zostaną przekazane do IKE. W przypadku, gdy sam zainteresowany wyraża chęć przeniesieniach zgromadzonych środków na subkonto ZUS, niezbędne jest wystosowanie prośby do towarzystwa obsługującego Otwarte Fundusze Emerytalne.

Likwidacja OFE i przeniesienie zgromadzonych środków, czy możliwa jest wypłata zgromadzonych środków?

Środki zgromadzone na indywidualnym koncie mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w ratach i to emeryt podejmuje decyzję, w jaki sposób ma zostać to zrealizowane. Aby jednak
było to możliwe, zainteresowany musi ukończyć 60 rok życia lub uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury i mieć ukończony 55 rok życia. Należy mieć na uwadze, że aby od zgromadzonych środków nie został pobrany podatek Belki, należy spełnić następujące warunki:

·       Dokonać wypłaty z Indywidualnego Konta Emerytalnego co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, bądź

·       Wypłacić ponad połowę wartości wpłat nie później niż 5 lat przed dniem złożeniem pisma o dokonanie wypłaty.

Środki, które pochodzą z OFE, mogą zostać wypłacone najwcześniej w momencie osiągniecia wieku emerytalnego i są one zwolnione z opodatkowania, ponieważ już wcześniej zostały
objęte 15% opłatą przekształceniową. Emerytura z ZUSu wypłacana jest dopiero po osiągnieciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet oraz 65
w przypadku mężczyzn), zaś emerytura z ZUS wypłacana jest co miesiąc a także przysługuje dożywotnio beneficjentowi. Co najważniejsze, środki zgromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym podlegają dziedziczeniu, a więc w przypadku śmierci właściciela IKE możliwe jest dziedziczenie zgromadzonych środków. W przypadku środków zgromadzonych w ZUS środki nie podlegają żadnemu dziedziczeniu, a więc głównym beneficjentem w tej sytuacji jest Skarb Państwa.

Likwidacja OFE i przeniesienie zgromadzonych środków, co z emeryturą minimalną?


Sposób wyliczania najniższej emerytury nie podlega zmianie. W tym kontekście należy przytoczyć wypowiedź Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak: - Po przeprowadzonych konsultacjach zdecydowano, że pozostanie on taki jak obecnie, czyli jeśli na koncie ZUS nie będzie wystarczających środków, by wypłacić minimalną emeryturę, to różnica zostanie pokryta w całości ze środków budżetu państwa, a nie – jak przewidywał projekt przed konsultacjami – również z uwzględnieniem środków przeniesionych z OFE na Indywidualne Konta Emerytalne.

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >