Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Likwidacja OFE i przeniesienie zgromadzonych środków, co się stanie ze środkami?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 19.05.2021 02:00

Likwidacja OFE i przeniesienie zgromadzonych środków, co się stanie ze środkami?

money-2696228 1280
Pixabay

Likwidacja OFE jest niemalże pewna. 26 listopada minionego roku Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o zmianie środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Oznacza to, że osoby, które posiadają środki gromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych, będą musiały podjąć decyzję, gdzie ich środki mają zostać przekazane. Możliwości są dwie: albo subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, albo Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Którą opcję wybrać?

Likwidacja OFE i przeniesienie zgromadzonych środków, skąd pomysł na taką reformę?

Zlikwidowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych ma zapoczątkować w naszym kraju reformę systemu emerytalnego. Zgodnie z założeniami rządzących system powinien zostać oparty na funduszach, które pochodzą z:

·       Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

·       Pracowniczych Planów Kapitałowych,

·       Indywidualnych Kont Emerytalnych,

·       Indywidulanych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.

Wprowadzenie tego systemu ma zwiększyć świadomość Polaków w zakresie oszczędzania pieniędzy na późniejsze lata, tj. po zaprzestaniu aktywności zawodowej. Założenia te mają przyczynić się do budowania stabilnego oraz bezpiecznego systemu emerytalnego w Polsce, czego skutkiem ma być zwiększenie wysokości otrzymywanych świadczeń przez emerytów.

Likwidacja OFE i przeniesienie zgromadzonych środków, jak przekazać środki?

Gromadzone środki od dnia 1 stycznia 2010 na koncie w Otwartym Funduszu Emerytalnym mogą zostać przetransferowane do ZUS lub IKE. Warto jednak odnotować, iż przekazanie zgromadzonych środków do IKE związane jest z odprowadzeniem opłaty przekształceniowej od zgromadzonej kwoty, wysokość opłaty wynosi 15%. Opłata ta nie jest uwzględniana w przypadku transferu środków do ZUS, spowodowane jest to tym, że przy wypłacie emerytury z ZUS-u świadczenie obciążane jest podatkach dochodowym w wysokości 17% bądź 32%. Natomiast oszczędności pobierane z IKE nie podlegają obciążeniu. Ustawa również wskazuje, iż środki przekazane na IKE są własnością prywatną oszczędzających, w przypadku środków przekazanych do ZUS to de facto państwo jest właścicielem środków.

Likwidacja OFE i przeniesienie zgromadzonych środków, do kiedy podjąć decyzję?

Niezwykle istotnym jest fakt, że jeśli zainteresowany nie podejmie żadnych działań w tym zakresie, to środki zgromadzone w OFE automatycznie zostaną przekazane do IKE. W przypadku, gdy sam zainteresowany wyraża chęć przeniesieniach zgromadzonych środków na subkonto ZUS, niezbędne jest wystosowanie prośby do towarzystwa obsługującego Otwarte Fundusze Emerytalne.

Likwidacja OFE i przeniesienie zgromadzonych środków, czy możliwa jest wypłata zgromadzonych środków?

Środki zgromadzone na indywidualnym koncie mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w ratach i to emeryt podejmuje decyzję, w jaki sposób ma zostać to zrealizowane. Aby jednak było to możliwe, zainteresowany musi ukończyć 60 rok życia lub uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury i mieć ukończony 55 rok życia. Należy mieć na uwadze, że aby od zgromadzonych środków nie został pobrany podatek Belki, należy spełnić następujące warunki:

·       Dokonać wypłaty z Indywidualnego Konta Emerytalnego co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, bądź

·       Wypłacić ponad połowę wartości wpłat nie później niż 5 lat przed dniem złożeniem pisma o dokonanie wypłaty.

Środki, które pochodzą z OFE, mogą zostać wypłacone najwcześniej w momencie osiągniecia wieku emerytalnego i są one zwolnione z opodatkowania, ponieważ już wcześniej zostały objęte 15% opłatą przekształceniową. Emerytura z ZUSu wypłacana jest dopiero po osiągnieciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet oraz 65 w przypadku mężczyzn), zaś emerytura z ZUS wypłacana jest co miesiąc a także przysługuje dożywotnio beneficjentowi. Co najważniejsze, środki zgromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym podlegają dziedziczeniu, a więc w przypadku śmierci właściciela IKE możliwe jest dziedziczenie zgromadzonych środków. W przypadku środków zgromadzonych w ZUS środki nie podlegają żadnemu dziedziczeniu, a więc głównym beneficjentem w tej sytuacji jest Skarb Państwa.

Tagi: