Kwota wolna od zajęcia, czyli ile może zabrać komornik?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Kwota wolna od zajęcia, czyli ile może zabrać komornik?

Czym jest kwota od zajęcia komorniczego? Ile wynosi i w jaki sposób jest ustalana? Jaką część pensji może zająć komornik, a jaką część renty lub emerytury?

Czym jest kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Wierzyciel oraz działająca na jego zlecenie firma windykacyjna nie mają realnej możliwości dochodzenia swoich wierzytelności z majątku czy dochodów dłużnika. Inne możliwości ma komornik, który po wydaniu przez sąd tytułu egzekucji długu i nadaniu mu klauzuli wykonalności może zająć ruchomość lub nieruchomość dłużnika, a także środki trafiające na jego konto bankowe. Nie ma jednak w tym zakresie pełnej dowolności.

Komornik może zająć rzeczy, rachunki bankowe, wierzytelności czy prawa majątkowe należące do dłużnika oraz część otrzymywanego wynagrodzenia, zarówno za pracę lub z innych tytułów, część świadczenia emerytalnego i renty. Prawo ściśle jednak reguluje to, co i ile może zabrać komornik, a co jest wyjęte spod egzekucji.

Komornik nie może zająć podstawowych sprzętów wyposażenia domu, czyli pralki, lodówki, piekarnika, chyba że ich wartość znacznie przekracza przeciętną wartość tego typu przedmiotów. Komornik nie może również zająć przedmiotów niezbędnych do wykonywania zawodu lub nauki, a także związanych z kultem religijnym.

Regulacje prawne dotyczą również kwoty wolnej od zajęcia, która stanowi środki niezbędne do utrzymania się dłużnika i jego rodziny.

Jaka jest wysokość kwoty wolnej od zajęcia?

Wysokość kwoty wolnej od zajęcia zależy od rodzaju zadłużenia. W przypadku dłużników alimentacyjnych komornik może zająć do 2/3 środków dochodu. Natomiast w pozostałych przypadkach do 1/2 środków dochodu. Jednocześnie na koncie musi pozostać przynajmniej równowartość pensji minimalnej. Limit ten nie dotyczy dłużników alimentacyjnych.

Jeżeli dłużnik pracuje na część etatu, wówczas kwota wolna od zajęcia jest obliczana proporcjonalnie. Jeśli dłużnik zarabia najniższą krajową, wówczas komornik nie może dokonać żadnego zajęcia. Ponadto kwota wolna od zajęcia komorniczego dotyczy konkretnej osoby, a nie konta. Jeżeli więc dłużnik posiada więcej rachunków, komornik i tak będzie korzystał ze zdefiniowanego w przepisach limitu.

Jaka jest wysokość kwoty wolnej od zajęcia w przypadku emerytury i renty?

Komornik może zająć z tytułu egzekucji długu alimentacyjnego maksymalnie 60% emerytury lub renty za należności związane z opłatami pobytu w DPS, zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy pielęgnacyjno-opiekuńczym maksymalnie 50%, a w przypadku pozostałych należności maksymalnie 25%. Na koncie dłużnika musi jednocześnie pozostać 75% wartości minimalnej emerytury.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News