BiznesINFO.pl > Twój portfel > Koszty zastępstwa procesowego. Ile wynoszą? Kto je ponosi?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:39

Koszty zastępstwa procesowego. Ile wynoszą? Kto je ponosi?

zastępstwo procesowe
Pixabay.com

Każda sprawa prowadzona w Sądzie generuje opłaty. Jedną z podstawowych jest koszt wynajęcia prawnika. Stawki rynkowe są w tej branży bardzo wysokie. Wiadomo również, że kwalifikacje i umiejętności danego adwokata lub radcy prawnego przekładają się na jego stawki. Im lepszy prawnik, tym więcej musimy za niego zapłacić. Warto wiedzieć, że inwestycja w dobrego adwokata, to nie tylko większa szansa na wygranie sprawy. To również możliwość nieponoszenia kosztów sądowych. Bowiem zgodnie z polskim prawem to strona, która przegrała, zobowiązana jest opłacić zastępstwo procesowe.

Koszty zastępstwa procesowego. Jaki jest cennik?

Koszty zastępstwa procesowego są jasno określone przez Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz w rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności radców prawnych. W wymienionych dokumentach podane są minimalne koszty zastępstwa procesowego. Nie należy traktować ich jednak jako pewnik. To sąd ocenia na podstawie poziomu skomplikowania sprawy, czy kwotę minimalną należy podnieść. Ustalone koszty nie mogą jednak przekroczyć sześciokrotności stawki minimalnej.

Uwaga! Aby strona, która przegrała proces, opłaciła koszty zastępstwa procesowego, konieczne jest złożenie wniosku przez stronę zainteresowaną. W przeciwnym wypadku strona, która wygrała, zobowiązana będzie do opłacenia wynajętego przez siebie adwokata.

Koszty zastępstwa procesowego różnią się od siebie w zależności od tego, czego dotyczy sprawa. Poniżej wymienione zostaną ustalone przez Ministra Sprawiedliwości stawki w sprawach: prawa pracy, prawa spadkowego, prawa rzeczowego, spraw z zakresu prawa rodzinnego oraz innych spraw cywilnych.

Koszty zastępstwa procesowego. Prawo pracy

  • 180 zł – tyle wynosi koszt nawiązania umowy o pracę, uznania wypowiedzenia umowy za bezskuteczne czy przywrócenia do pracy,

  • 120 zł – to kwota, którą należy zapłacić za inne roszczenia majątkowe,

  • 240 zł – wynosi zastępstwo w sprawach dotyczących wypadku przy pracy.

W przypadku spraw dotyczących wynagrodzenia za pracę lub odszkodowania innego niż za wypadek przy pracy koszt zastępstwa procesowego to 75% stawki od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania, których dotyczy proces.

Koszty zastępstwa procesowego. Prawo spadkowe

  • 120 zł – minimalne koszty zastępstwa procesowego w przypadku spraw dotyczących prawa spadkowego,

  • 720 zł – kwota zastępstwa w przypadku postępowania odnośnie ważności testamentu.

Jeśli sprawa dotyczy zaś podziału spadku, stawka ustalana jest w zależności od udziału spadkowego uczestnika, którego reprezentuje adwokat lub radca prawny. 

Koszty zastępstwa procesowego. Prawo rzeczowe

  • 240 zł – o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów ,

  • 320 zł – o naruszenie posiadania ,

  • 480 zł – dotyczących służebności,

  • 480 zł – związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną,

  • 720 zł – o rozgraniczenie.

Tagi:
Polecane