Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Korekta zeznania rocznego
Hylla Jan
Hylla Jan 10.06.2021 02:00

Korekta zeznania rocznego

income-tax-491626 1920
https://pixabay.com/pl/photos/podatek-dochodowy-obliczanie-491626/

Ci przedsiębiorcy i podatnicy, którzy decydują się na samodzielne wypełnienie deklaracji rocznej muszą liczyć się z tym, że mogą popełnić w nich błąd. Co jeśli tak? Czy to oznacza, kontrolę i kary ze stronu urzędu skarbowego? Otóż niekoniecznie. Istnieje bowiem możliwość korekty zeznania rocznego PIT.

Czym jest korekta PIT?

Jeśli podatnik błędnie wypełnił deklaracje podatkową i z błędem wysłał ją do urzędy skarbowego – wciąż ma możliwość wykonania korekty, niezależnie od tego, czy deklaracje wypełnił i złożył samodzielnie, czy przez program do składania tychże deklaracji.

Wówczas podatnik zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia deklaracji korygującej, która to w sposób prawidłowy ustali rozliczenie podatkowe. Korekta niesie następujące skutki dla podatnika:

· Zmiany i usunięcie błędów obliczeniowych zawartych w pierwotnej deklaracji

· Dodanie lub zmianę ilości ulg podatkowych lub wartości odliczanych kwot

· Poprawę błędnie podanych danych osobowych podatnika

· Zmiany zasad rozliczeń z deklaracji złożonej samodzielnie na deklarację wspólną z małżonkiem lub jako samotny rodzic lub odwrotnie

Kiedy można złożyć korektę zeznania rocznego?

Jeśli chodzi o korektę deklaracji podatkowej, to naturalnie ma ona swoje umocowanie w przepisach, a dokładniej w ustawie o ordynacji podatkowej. W Dz.U.2020.1325 t.j. w wersji od: 20 lutego 2021 r. do: 29 kwietnia 2021 r. czytamy co następuje

Art.  81. Skorygowanie deklaracji podatkowej

§ 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

§ 1a. Osoba,,która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a.

§ 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

§ 3. (uchylony).

Co ważne, korekta zeznania rocznego może zostać złożona w okresie 5 lat od końca roku, w którym została złożona pierwotna wersja zeznania. To oznacza, że korekty zeznań z 2019 czy 2020roku można składać odpowiednio do końca roku 2025 i 2026.

Jak złożyć korektę deklaracji PIT?

Istotne, choć nieoczywiste są kwestie techniczne związane ze złożeniem korekty deklaracji PIT, np. jeśli składamy korektę deklaracji za rok 2018, zobowiązani jesteśmy do zrobienia tego na druku obowiązującym w danym roku podatkowym, czyli druku z 2018). Wynika to z faktu, że deklaracje co roku nieznacznie zmieniają swoją szatę graficzną.

Poza tym do korekty zeznania rocznego, można, choć nie jest to obligatoryjne – dołączyć wyjaśnienie dlaczego korekta jest składana. Ponadto, w urzędach można pobrać stosowny druk ORD-ZU, na którym można złożyć wyjaśnienia. Czy warto zatem składaćm nieobligatoryjne wyjaśnienia? Zasadniczo tak, ponieważ w przypadku niezłożenia takowego, urząd i tak wezwie podatnika do podania powodów złożenia korekty deklaracji rocznej.

Skutki korekty zeznania rocznego

Wiele osób zastanawia się, czy złożenie korekty zeznania rocznego może nieść negatywne skutki. W zależności od własnej interpretacji tego, czym te negatywne skutki miałyby być. Tak czy inaczej, złożenie korekty zeznania rocznego może spowodować w zależności od tego, czego korekta dotyczy konieczność zapłacenia zaległego podatku, bądź zaległego podatku z odsetkami. Możliwa jest również sytuacja, gdy po korekcie zeznania rocznego to fiskus musi oddać podatnikowi pieniądze – zwrot taki musi nastąpić nie później niż 2 miesiące od daty złożenia deklaracji korygującej, ale nie wcześniej niż 3 miesiące od daty pierwotnego złożenia deklaracji.

Tagi: Podatki PIT