Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w czasie konferencji prasowej 3 marca 2016.
wikipedia/P. Tracz/ KPRM (P. Tracz/ Chancellery of the Prime Minister of Poland)
Autor Wiktoria Pękalak - 26 Lipca 2020

Ziobro złożył wniosek o wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej mimo masowych protestów. Czym ona jest?

Wokół Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, znanej powszechnie jako antyprzemocowa Konwencja Stambulska, narosło wiele kontrowersji. Aby debatować nad jej zasadnością warto dowiedzieć się czym ten dokument w istocie jest.

Czym jest przemoc domowa?

Ofiarą przemocy domowej może stać się każdy. Na agresywne zachowania są narażone zarówno kobiety, mężczyźni, jak i dzieci, jednak na problem nie należy patrzeć z perspektywy jednego typu zachowań agresywnych, ponieważ przemoc może przybierać wiele różnych form: fizyczną, psychiczną, seksualną albo ekonomiczną. O pierwszej, najbardziej znanej nie trzeba chyba wiele mówić. Sprawcy wykorzystują najczęściej przewagę fizyczną i znęcają się nad słabszymi, dlatego mówi się, że ofiarami przemocy fizycznej są najczęściej kobiety i dzieci, choć nie jest to oczywiście zasada, ponieważ także mężczyźni doświadczają agresji fizycznej. Niestety niełatwo oszacować skalę problemu, ponieważ zwykle mężczyźni niechętnie zwierzają się z trudnej sytuacji w domu. Wynika to oczywiście ze wstydu i przekonania, że to mężczyzna powinien sprawować rolę głowy rodziny i być gwarantem bezpieczeństwa dla kobiety i dzieci.

Coraz częściej podnosi się temat przemocy psychicznej, która może przybierać wiele różnych postaci. Począwszy od stawiania wymagań, którym ofiary nie są w stanie sprostać, przez wyśmiewanie poglądów i przekonań, wmawianie choroby psychicznej, po zastraszanie, stosowanie wulgarnych epitetów, czy szantaż. To z pewnością przyczynia się do rosnącej liczby samobójstw wśród najmłodszych. Ogromna liczba samobójstw powinna dać nam sporo do myślenia. Według danych GUS z 2016 roku, śmiercią samobójczą zginęło więcej osób niż w wypadkach drogowych, a mężczyźni stanowili 85,8% wszystkich przypadków.

Dlatego tak ważne jest, by rosła powszechna świadomość dotycząca przemocy, a ofiary nie bały się zgłaszać wszelkich przypadków dotyczących agresji w środowisku, w którym powinniśmy czuć się całkowicie bezpiecznym - własnym domu.

Konwencja antyprzemocowa - o co w niej chodzi?

Już w pierwszym artykule konwencji podane są cele wprowadzenia dokumentu. Podaje się m.in argumenty takie jak: ochrona kobiet przed wszelkimi formami przemocy oraz zapobieganie, ściganie i eliminacja przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; konieczność wyeliminowania dyskryminacji kobiet oraz wspieranie rzeczywistego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, w tym poprzez wzmocnienie pozycji kobiet; stworzenie planu, który będzie chronił ofiary przemocy domowej i przeciwdziałał jej; dążenie do międzynarodowej współpracy w walce o wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czy zapewnienie wsparcia i pomocy organizacjom i instytucjom władzy wykonawczej w skutecznej współpracy na rzecz wypracowania zintegrowanego podejścia do likwidacji przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Kierowco, pakiet deregulacyjny został przyjęty. Szykują się poważne zmiany, oto 7 najważniejszychKierowco, pakiet deregulacyjny został przyjęty. Szykują się poważne zmiany, oto 7 najważniejszychCzytaj dalej

DZISIAJ GRZEJE:
1. Przykre informacje o córce Martyny Wojciechowskiej, mało kto wiedział. "Zostaje tylko modlitwa"
2. Lidl na półki rzuci absolutny hit sezonu. Znamy już ceny
3. Co wiemy o żonie Jacka Kurskiego? Kilka zaskakujących faktów, które mogą zmienić perspektywę wielu

W tym miejscu wiele osób może zadać sobie pytanie: dlaczego tak wyraźnie podkreślono sytuację kobiet i artykuł wymienia je najczęściej jako ofiary przemocy? Należy pamiętać, że dokument ma charakter międzynarodowy. Problemy takie jak obrzezanie kobiet są powszechnymi tematami dyskusji w Wielkiej Brytanii, czy Francji. Trudno sobie to wyobrazić, ale w wielu krajach dochodzi także do przymusowych małżeństw, czy wymuszania na małych dziewczynkach zakładania rodziny i rodzenia dzieci. Konwencja ma gwarantować bezpieczeństwo każdej jednostce w rodzinie: kobietom, dzieciom, mężczyznom, a także osobom starszym, które także często pomija się w dyskusjach o problemie agresji domowej.

Przeciwnicy konwencji powołują się na domniemania, że dokument zawiera treści, które mogą być szkodliwe dla polskich wartości i wprowadza szkodliwą “ideologię gender” co można przełożyć na "ideologię płci". Tego typu twierdzenia mogą być bardzo krzywdzące, ponieważ dotyczą kwestii tożsamości osobowej. Można mieć do tego różny stosunek, jednak należy zadać sobie pytanie: czy zagadnienie płci jest bardziej szkodliwe niż fakt istnienia przemocy domowej?

Kontrowersyjny zapis konwencji brzmi: “Zgodnie z podstawowymi zapisami dotyczącymi praw człowieka oraz mając na względzie uwzględnienie kwestii płci społeczno-kulturowej w pojmowaniu przemocy, Strony podejmują konieczne środki prawne lub inne działania w celu zapewnienia skutecznego dochodzenia oraz ścigania przestępstw określonych zgodnie z niniejszą Konwencją” - oznacza to jedynie fakt, że ochroną mają zostać objęci wszyscy. Wcześniej w dokumencie pojawia się stwierdzenie, że “Wdrożenie przepisów niniejszej konwencji przez Strony, w szczególności środków chroniących prawa ofiar, zostanie zagwarantowane bez dyskryminacji ze względu na: płeć biologiczną, płeć kulturowo-społeczną, rasę, kolor skóry, język, religię, poglądy polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, własność, urodzenie, orientację seksualną, tożsamość płciową, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, stan cywilny, status uchodźcy lub migranta lub inny” - trudno wysnuć z tych zapisów inne wnioski niż to, że dokument ma charakter powszechny.

Oprócz tego w konwencji nie pojawiają się definicje wyjaśniające czym jest rodzina lub jak powinna wyglądać. Nie wskazuje się, że religia jest źródłem przemocy, a jedynie, że wszelkie zachowania przemocowe nie będą usprawiedliwiane kwestiami religijnymi czy kulturowymi. Tu także warto przypomnieć wspomniane wcześniej obrzezanie dziewczynek, choć oczywiście problem dotyczy także chłopców. To, że w naszym społeczeństwie tego typu przejawy agresji zdarzają się niezwykle rzadko nie oznacza, że jest to norma dla całego świata. Każdy dokument, który gwarantuje pomoc ofiarom przemocy powinien być traktowany pozytywnie, ponieważ chodzi w końcu o wspólne dobro. Nikt nie twierdzi także, że dokument jest idealny, ponieważ gdyby był nie musielibyśmy w ogóle poruszać tematu przemocy domowej.

500 plus nie jako gotówka, ale jako bon? Szefowa ZUS: pracujemy nad różnymi rozwiązaniami500 plus nie jako gotówka, ale jako bon? Szefowa ZUS: pracujemy nad różnymi rozwiązaniamiCzytaj dalej

ZOBACZ TAKŻE:

  1. Wstrząsające sceny podczas pogrzebu. Żałobnicy nagle usłyszeli przeraźliwe krzyki z trumny, wszyscy zamarli
  2. Jego głos czarował całe pokolenia. Nie żyje legendarny śpiewak, odszedł dzień po swoich urodzinach
  3. Życie turystów w Ustce zagrożone. Przeraźliwa sytuacja nie mieści się w głowie. Nieludzkie zachowanie
  4. Polacy zaczęli niemal masowo kupować dwa produkty. Hurtownie nie nadążają
  5. Trwają poszukiwania wyjątkowego Polaka. Czeka na niego ponad milion zł, niesamowita wiadomość
  6. Przyjmiesz spadek, a bank weźmie się nawet za twoją pensję. Możesz wpaść w spore tarapaty
  7. Niewiarygodne, Edyta Górniak przyłapana w McDonald's. Zrobiła zakazaną rzecz, mamy zdjęcie
Wielu nie wie, a urzędnik przemilczy. Niektórzy emeryci mogą dostać nawet 2080 zł do emeryturyWielu nie wie, a urzędnik przemilczy. Niektórzy emeryci mogą dostać nawet 2080 zł do emeryturyCzytaj dalej

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News