BiznesINFO.pl
hajs

pixabay.com

Kiedy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie postojowe?

4 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Michał Fitz

Udostępnij:Kodeks pracy gwarantuje liczne prawa, które chronią pracownika zatrudnionego na umowę o pracę przed wieloma niekorzystnymi ewentualnościami. Dzięki nim pracownik ma
gwarancję otrzymywania wynagrodzenia, nawet jeśli z wyjątkowych przyczyn nie
podejmuje pracy. Jednym z takich praw jest prawo do wynagrodzenia postojowego.
Czym dokładnie jest? Jak wysokie jest to wynagrodzenie? Kiedy pracodawca może
wypłacić wynagrodzenie postojowe?

Wynagrodzenie postojowe – czym jest?

Zanim przejdziemy do ustalania tego, w jakich okolicznościach pracodawca może wypłacić wynagrodzenie postojowe oraz jaką wartość może ono osiągnąć, warto najpierw poznać samo to pojęcie. Czym dokładnie jest wynagrodzenie postojowe? To gwarantowana przez Kodeks pracy finansowa rekompensata pensji pracownika, udzielana w momencie, w którym w jego miejscu pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy praca nie może być
wykonywana, a on sam jest gotowy do jej podjęcia. W praktyce działa jako
zabezpieczenie dla pracownika, który jest w stanie pracować, a z powodów
niezależnych od niego nie może kontynuować swoich obowiązków w miejscu
zatrudnienia.

Wynagrodzenie postojowe – kiedy jest wypłacane?

Zostało już ustalone, że pracodawca zobowiązany jest do
wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia postojowego w momencie przestoju w jego
firmie. Czym jednak dokładnie jest ten przestój? W jakich konkretnych
sytuacjach występuje? Według Kodeksu pracy przestojem należy określić przerwę w
wykonywaniu pracy, w trakcie której pracownik pozostaje w gotowości do świadczenia
pracy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie jej wykonywać.
Jakie są więc przyczyny powstania przestojów? Pojawia się on z różnych powodów.
Można do nich zaliczyć wszelkie awarie techniczne w miejscu pracy czy
zakłócenia organizacyjno-logistyczne, których dopuścił się pracodawca. Co
więcej, przestój może powstać też z przyczyn przyrodniczo-atmosferycznych.

Warto jednak zaznaczyć, że wynagrodzenie postojowe wypłacane
jest pracownikowi tylko wtedy, gdy przestój jest spowodowany przez pracodawcę,
a przecież nie wszystkie wyżej przedstawione powody powstania przestoju są
jego winą. Pracodawca nie ma przecież wpływu na pogodę. Podstawowym warunkiem,
który musi być spełniony, by wynagrodzenie postojowe mogło być wypłacone, jest
więc stwierdzenie, że przestój został spowodowany przez pracodawcę. To jednak
nie jedyny warunek, który musi zostać spełniony, by pracownikowi przysługiwało
wynagrodzenie postojowe. Jakie jeszcze kwestie muszą zostać spełnione?
Pracownik musi wykazać gotowość do wykonywania pracy, by udowodnić, że
pracowałby, gdyby nie spowodowany przez pracodawcę przestój. Co ważne, by
otrzymywać wynagrodzenie postojowe, pracownik nie może być też współwinnym
przestoju.

Warto też zaznaczyć, że jedynym warunkiem formalnym
dotyczącym wynagrodzenia postojowego jest zatrudnienie na mocy umowy o pracę,
bo umowy cywilnoprawne tego nie gwarantują. Nie ma natomiast znaczenia, czy
jest to zatrudnienie na pełny etat czy jego część. Różnicy nie robi też długość
okresu obowiązywania tej umowy. Takie samo prawo do wynagrodzenia mają zarówno
pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony, jak i ci zatrudnieni tylko na
okres próbny.

Wynagrodzenie postojowe – jaka jest jego wysokość?

Najistotniejszą informacją dla pracownika, którego miejsce
pracy dotknął przestój, jest wartość wynagrodzenia postojowego. Ile pracodawca
ma obowiązek zapłacić pracownikowi, który jest gotowy do pracy, a z przyczyn
leżących po stronie szefa nie może ich wykonywać? Jeśli pracownik jest
zatrudniony na mocy umowy o pracę, w której została jasno zaznaczona stawka
godzinowa lub miesięczna, wówczas w ramach wynagrodzenia postojowego
przysługuje mu 100% otrzymywanej wcześniej pensji. Pracownik nie ponosi więc w
takiej sytuacji żadnych strat finansowych i materialnych.

Co jednak dzieje się w momencie, w którym pracownik jest
zatrudniony na mocy umowy o pracę, ale z przyczyn indywidualnych jego
standardowe wynagrodzenie nie było rozliczane przy pomocy stawki godzinowej czy
miesięcznej? Wówczas takiemu pracownikowi przysługuje niestety tylko 60%
standardowego wynagrodzenia. Jak widać, istotne jest więc dopilnowanie, by
stawka godzinowa lub miesięczna została ustalona przy podpisywaniu umowy, bo
może to opłacić się w przypadku wystąpienia takich niespodziewanych sytuacji,
jaką chociażby jest przestój.  Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, jannonivergall

Praca

Ukraińcy mogą zarobić więcej od Polaków. Pracodawcy skłonni im lepiej zapłacić

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >