Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Kiedy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie postojowe?
Michał Fitz
Michał Fitz 04.06.2021 02:00

Kiedy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie postojowe?

hajs
pixabay.com

Kodeks pracy gwarantuje liczne prawa, które chronią pracownika zatrudnionego na umowę o pracę przed wieloma niekorzystnymi ewentualnościami. Dzięki nim pracownik ma gwarancję otrzymywania wynagrodzenia, nawet jeśli z wyjątkowych przyczyn nie podejmuje pracy. Jednym z takich praw jest prawo do wynagrodzenia postojowego. Czym dokładnie jest? Jak wysokie jest to wynagrodzenie? Kiedy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie postojowe?

Wynagrodzenie postojowe – czym jest?

Zanim przejdziemy do ustalania tego, w jakich okolicznościach pracodawca może wypłacić wynagrodzenie postojowe oraz jaką wartość może ono osiągnąć, warto najpierw poznać samo to pojęcie. Czym dokładnie jest wynagrodzenie postojowe? To gwarantowana przez Kodeks pracy finansowa rekompensata pensji pracownika, udzielana w momencie, w którym w jego miejscu pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy praca nie może być wykonywana, a on sam jest gotowy do jej podjęcia. W praktyce działa jako zabezpieczenie dla pracownika, który jest w stanie pracować, a z powodów niezależnych od niego nie może kontynuować swoich obowiązków w miejscu zatrudnienia.

Wynagrodzenie postojowe – kiedy jest wypłacane?

Zostało już ustalone, że pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia postojowego w momencie przestoju w jego firmie. Czym jednak dokładnie jest ten przestój? W jakich konkretnych sytuacjach występuje? Według Kodeksu pracy przestojem należy określić przerwę w wykonywaniu pracy, w trakcie której pracownik pozostaje w gotowości do świadczenia pracy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie jej wykonywać. Jakie są więc przyczyny powstania przestojów? Pojawia się on z różnych powodów. Można do nich zaliczyć wszelkie awarie techniczne w miejscu pracy czy zakłócenia organizacyjno-logistyczne, których dopuścił się pracodawca. Co więcej, przestój może powstać też z przyczyn przyrodniczo-atmosferycznych.

Warto jednak zaznaczyć, że wynagrodzenie postojowe wypłacane jest pracownikowi tylko wtedy, gdy przestój jest spowodowany przez pracodawcę, a przecież nie wszystkie wyżej przedstawione powody powstania przestoju są jego winą. Pracodawca nie ma przecież wpływu na pogodę. Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony, by wynagrodzenie postojowe mogło być wypłacone, jest więc stwierdzenie, że przestój został spowodowany przez pracodawcę. To jednak nie jedyny warunek, który musi zostać spełniony, by pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie postojowe. Jakie jeszcze kwestie muszą zostać spełnione? Pracownik musi wykazać gotowość do wykonywania pracy, by udowodnić, że pracowałby, gdyby nie spowodowany przez pracodawcę przestój. Co ważne, by otrzymywać wynagrodzenie postojowe, pracownik nie może być też współwinnym przestoju.

Warto też zaznaczyć, że jedynym warunkiem formalnym dotyczącym wynagrodzenia postojowego jest zatrudnienie na mocy umowy o pracę, bo umowy cywilnoprawne tego nie gwarantują. Nie ma natomiast znaczenia, czy jest to zatrudnienie na pełny etat czy jego część. Różnicy nie robi też długość okresu obowiązywania tej umowy. Takie samo prawo do wynagrodzenia mają zarówno pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony, jak i ci zatrudnieni tylko na okres próbny.

Wynagrodzenie postojowe – jaka jest jego wysokość?

Najistotniejszą informacją dla pracownika, którego miejsce pracy dotknął przestój, jest wartość wynagrodzenia postojowego. Ile pracodawca ma obowiązek zapłacić pracownikowi, który jest gotowy do pracy, a z przyczyn leżących po stronie szefa nie może ich wykonywać? Jeśli pracownik jest zatrudniony na mocy umowy o pracę, w której została jasno zaznaczona stawka godzinowa lub miesięczna, wówczas w ramach wynagrodzenia postojowego przysługuje mu 100% otrzymywanej wcześniej pensji. Pracownik nie ponosi więc w takiej sytuacji żadnych strat finansowych i materialnych.

Co jednak dzieje się w momencie, w którym pracownik jest zatrudniony na mocy umowy o pracę, ale z przyczyn indywidualnych jego standardowe wynagrodzenie nie było rozliczane przy pomocy stawki godzinowej czy miesięcznej? Wówczas takiemu pracownikowi przysługuje niestety tylko 60% standardowego wynagrodzenia. Jak widać, istotne jest więc dopilnowanie, by stawka godzinowa lub miesięczna została ustalona przy podpisywaniu umowy, bo może to opłacić się w przypadku wystąpienia takich niespodziewanych sytuacji, jaką chociażby jest przestój.