BiznesINFO.pl

Piotr Molecki/East News

Kiedy delegacja zamienia się w oddelegowanie? Różnica jest całkiem spora, ekspert tłumaczy zawiłości przepisów

12 Maja 2023

Autor tekstu:

Materiał Partnera

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że są takie sytuacje, w których pracodawca ma możliwość skierowania pracownika do wykonywania pracy w innym miejscu lub polecenie mu wykonywania innej pracy niż dotychczas. Radczyni Prawna Edyta Oleszczuk-Romańska z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy tłumaczy, kiedy i w jakim zakresie pracodawca może skorzystać z tego uprawnienia, a także, czy pracownik zawsze musi się na to godzić. 

Miejsce świadczenia pracy

Skierowanie pracownika do pracy w innym miejscu niż to, które zostało określone w umowie o pracę może zaś nastąpić tylko na określonych warunkach i w tym zakresie pracodawcy powinni dochować szczególnych wymogów formalnych.

Miejsce świadczenia pracy należy do kategorii istotnych elementów umowy o pracę, które dla swej zmiany wymagają zawarcia porozumienia zmieniającego lub zastosowania wypowiedzenia zmieniającego

W wyroku z 16 lutego 1995 r. sygn. akt I PRN 122/94 Sąd Najwyższy wskazał, że zmiana miejsca pracy wymaga wypowiedzenia zmieniającego lub zgody pracownika.

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające, tj. "wypowiedzenie wynikających z umowy warunków pracy i płacy” (art. 42 § 1–3 Kodeksu pracy), to instytucja, w ramach której pracodawca może dokonać trwałej modyfikacji warunków zatrudnienia i wskutek której następuje pogorszenie sytuacji pracownika. Niewątpliwie zaś przeniesienie pracownika do innej miejscowości może skutkować niekorzystnymi dla niego zmianami.

Wypowiedzenie zmieniające polega na jednoczesnym wypowiedzeniu pracownikowi dotychczasowych warunków pracy i płacy i zaproponowaniu nowych warunków. W konsekwencji, wypowiedzenie zmieniające powinno być złożone w formie pisemnej, z zachowaniem przewidzianych dla danej umowy o pracę okresów wypowiedzenia i zgodnie z art. 42 § 3 Kodeku pracy. Pracodawca daje w ten sposób pracownikowi możliwość wyrażenia zgody lub odmowy na zmianę miejsca wykonywania pracy.

Porozumienie zmieniające i polecenie zmieniające

Możliwe jest także uzgodnienie z pracownikiem zmiany miejsca świadczenia pracy – co stanowi czynność dwustronną. Nastąpić to może na podstawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę (aneksu). Warunki pracy można w ten sposób zmienić na stałe lub na określony czas – poprzez określenie miejsca pracy na zasadach wskazanych powyżej.

Porozumienie zmieniające może być zawarte w dowolnej formie, jednak do celów dowodowych powinno nastąpić w formie pisemnej, tak jak umowa o pracę. Można je zawrzeć w dowolnym momencie. Wówczas pracownik nie znajduje się w podróży służbowej. Nieważna jest przy tym klauzula umowna zawierająca bezwarunkową zgodę pracownika na czasową zmianę miejsca pracy w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, tj. bez określenia miejscowości, w której praca miałaby być świadczona, jak również okresu, którego te zmiany dotyczą (Tak: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2008 r., sygn. akt I PK 96/08).

Niekiedy wskazuje się na możliwość oddelegowania pracownika poprzez zastosowanie tzw. polecenia zmieniającego - art. 42 § 4 Kodeksu pracy dopuszcza możliwość powierzenia przez pracodawcę pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Wskazuje się przy tym, że na podstawie tego przepisu nie jest dopuszczalna modyfikacja samego miejsca świadczenia pracy.

Zmiana miejsca pracy

Niewątpliwie więc zmiana miejsca pracy musi być co do zasady dokonana na mocy porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego złożonego przez pracodawcę. Pracodawca nie może zatem swobodnie decydować o zmianie tego miejsca. W pewnych przypadkach dopuszczalna jest przy tym czasowa zmiana miejsca pracy w formie polecenia służbowego pracodawcy, co stanowi podróż służbową. W każdym przypadku trzeba jednak ocenić, czy mamy do czynienia z wykonaniem doraźnego zadania (podróżą służbową) czy też z czasową zmianą miejsca pracy, która wymaga zgody pracownika. Przepisy nie określają bowiem, jak długo może odbywać się podróż służbowa.

podpis

Ekspert tłumaczy zawiłości umowy typu B2B. Pracownik wcale nie pozostaje bez praw

CZYTAJ DALEJ

Tagi:

praca

Podobne artykuły

Finanse

Polacy złożyli 5155 wniosków w specjalnym konkursie. Teraz ZUS wypłaci im 100 mln zł
Czytaj więcej >

Polska i Świat

Twórcy ChatGPT spotkali się z premierem Morawieckim. "Największą zaletą Polaków są wysokie umiejętności techniczne"
Czytaj więcej >

Praca

Duża i popularna na całym świecie firma zwalnia tysiące pracowników. Potrzebuje pieniędzy
Czytaj więcej >

Handel

Handel potrzebuje tysięcy rąk do pracy na wakacje. Niektórzy mogą liczyć na nocleg i wyżywienie
Czytaj więcej >

Praca

Od dzisiaj wielka zmiana w przepisach. Nie dasz jednego dokumentu i dostaniesz 30 tys. zł kary
Czytaj więcej >

Praca

Zarobki komendantów poszły w górę. Rekordzista otrzymał ponad 50 tys. więcej w ciągu roku
Czytaj więcej >
Materiał Partnera

Artykuły partnerskie

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]

Więcej z kategorii Praca

Praca

Magdalena Madoń

Nowy urlop wszedł w życie. Pracodawca będzie musiał za niego zapłacić
Czytaj więcej >
Finanse

Maria Gil-Sobczyk

Wyższa pensja już od 1 lipca. Wzrost wynagrodzeń obejmie miliony Polaków
Czytaj więcej >
Praca

Olgierd Maletka

Scania zamyka fabrykę autobusów w Polsce. Pracę straci ponad 800 osób
Czytaj więcej >
Praca

Artykuł Sponsorowany

Jak zwiększyć kreatywność pracowników? Biuro sprzyjające kreatywności w pracy
Czytaj więcej >
Praca

Patryk Solarczyk

Powstaje coraz więcej jednoosobowych firm. Częściej też wznawiane są zawieszone działalności
Czytaj więcej >
Praca

Magdalena Madoń

Stażyści i praktykanci będą mogli zarobić? Pojawiła się propozycja ustawy
Czytaj więcej >