BiznesINFO.pl > Polska i Świat > KAS sowicie wynagradzało zatrudnionych kapelanów. Aż 6064,12 zł średniej pensji dla księdza
Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk 22.03.2022 08:34

KAS sowicie wynagradzało zatrudnionych kapelanów. Aż 6064,12 zł średniej pensji dla księdza

KAS zatrudnieni kapelani
pixabay.com kisistvan77

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Ile zarabiają kapelani KAS

 • Na jakiej podstawie prawnej są zatrudniani w urzędzie

 • Jakie są ich obowiązki

KAS wyjaśnia co robią kapelani w urzędzie. Podano również ich zarobki

W odpowiedzi na interpelację złożoną w sprawie KAS znalazły się stawki średniego uposażenia kapelana. Okazuje się, że nie dość, że duchowni zarabiają w Krajowej Administracji Skarbowej kwoty, o których może pomarzyć szeregowy urzędnik, to jeszcze wzrosły one względem 2019 roku.

W 2020 roku kapelani KAS zarabiali średnio 6064,12 zł. Najniższe średnie uposażenie odnotowano we wrześniu, wyniosło 5978,53 zł, zaś najwyższe w lutym (6246,64 zł). Dla porównania, w 2019 roku najmniej księża otrzymywali w styczniu - przeciętnie 5703,14 zł, a najwięcej w listopadzie - 5799,50 zł.

Z odpowiedzi Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że duchowni m.in. nadzorują zajęcia z etyki, czy uczestniczą w pracach nad zasadami etyki urzędników. Ponadto współorganizują uroczystości patriotyczno-religijne z udziałem pracowników urzędu.

Jak tłumaczy się KAS, w trakcie pandemii kapelani mieli znacznie więcej obowiązków. Ich zadaniem było organizowanie akcji oddawania osocza tzw. ozdrowieńców, organizacja akcji charytatywnych niosące pomoc pracownikom KAS i ich rodzinom, ale też udostępnianie informacji o rekolekcjach na stronie urzędu i systematyczne odprawianie Mszy Świętych w intencjach przesłanych przez urzędników. Pełną listę obowiązków przed pandemią, jak i po niej zamieszczamy na końcu artykułu.

PiS uchwalił prawo, które pozwala zatrudniać kapelanów w KAS

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów od niedawna, Krajowa Administracja Skarbowa podobnie jak policja i wojsko może zatrudniać kapelanów. Zapewniła to ustawa z 16 listopada 2016 roku określająca ich zakres obowiązków. Opracowano ją na podstawie umowy KAS z Episkopatem Polski.

Umowa Kościoła z Krajową Administracją Skarbową zawiera również zapis o zapewnieniu w miarę możliwości miejsca modlitwy dla pracowników i interesantów w urzędach. Natomiast księża mają zapewniać wsparcie duchowe dla urzędników.

Według danych z marca 2019 obecnie w KAS zatrudnionych jest dziewięciu kapelanów. Ich wysokie pensje wynikają z zatrudnienia na stanowiskach eksperckich, dlatego księża zarabiają więcej niż przeciętny urzędnik. Pozwala na to rozporządzenie ministra finansów z 20 lutego 2019 roku.

Jak jednak wskazuje Fakt, w rzeczywistości kapelani nie mają dużo pracy w skarbówce. W budynkach KAS pojawiają się dosyć rzadko i nie są nawet ewidencjonowani (nie odbijają karty czasu pracy).

- U nas się on nie pojawia. Fizycznie go nie ma, nie "odklikuje" się, przychodząc do pracy, bo nie przychodzi do izby. Od czasu do czasu wysyła jakieś maile. Ostatnio widziałam go na Wigilii. Mamy kapelana, a jakbyśmy go nie mieli - mówiła w 2019 roku pracowniczka KAS w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

Pełna lista obowiązków kapelanów w KAS

Jak wynika z interpelacji numer 16330 w 2020 roku, przed pandemią COVID-19, kapelani działali w zakresie:

 • organizowania, przeprowadzania i nadzorowania zajęć z etyki normatywnej,

 • uczestnictwa w pracach nad zasadami etyki funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,oraz Przewodnikiem etycznym dla pracowników KAS i funkcjonariuszy Służby CelnoSkarbowej,

 • współdziałania z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej i kierownikami innychjednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie prowadzeniadziałalności oświatowo-wychowawczej wśród pracowników i funkcjonariuszy SłużbyCelno-Skarbowej,

 • współorganizowania uroczystości patriotyczno-religijnych z udziałem pracownikówKrajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, ich rodzinoraz emerytów i rencistów,

 • organizowania nabożeństw, w tym z okazji świąt Krajowej Administracji Skarboweji uroczystości państwowych.

Ministerstwo Finansów wymieniło również w interpelacji listę obowiązków księży w trakcie pandemii. 

 • wspomagają organizowane akcje oddawania krwi oraz osocza przez tzw: ozdrowieńców,

 • zorganizowali pomoc w zakupie respiratorów dla kilku szpitali w Polsce,

 • organizują liczne akcje charytatywne niosąc pomoc potrzebującym pracownikomi funkcjonariuszom zatrudnionym/pełniącym służbę w Krajowej Administracji Skarbowejoraz ich rodzinom,

 • uczestniczą w pogrzebach pracowników, funkcjonariuszy i członków ich rodzin,

 • zamieszczają rozważania i artykuły na stronie intranetowej Krajowej AdministracjiSkarbowej,

 • udostępniają na stronach Krajowej Administracji Skarbowej możliwości uczestniczeniaw rekolekcjach on-line,

 • systematycznie odprawiają Msze Święte w intencjach przesyłanych przez pracownikówi funkcjonariuszy, a także za zmarłych, z możliwością uczestniczenia on-line w MszachŚwiętych celebrowanych przez kapelana,

 • stworzyli akcję „Telefon zaufania KAS” - rozmowy przez komunikatory społecznościowez prośbą o wysłuchanie-poradę,

 • kontaktują się ze Służbą Zdrowia - w celu znalezienia odpowiedniej pomocy medycznejdla pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz członków ichrodzin,

 • uruchomili ogólnopolską akcję „Bank dobroci KAS” mającą na celu wzajemną pomoci integrację środowiska Krajowej Administracji Skarbowej (pracownicy orazfunkcjonariusze - pomagają sobie przez ofiarowany czas i umiejętności - na przykładpoprzez: zrobienie zakupów, wykupienie leków lub opiekę nad dziećmi).

Polecane