BiznesINFO.pl

https://pixabay.com/pl/photos/rze%C5%BAba-sztuka-breadline-br%C4%85z-18198/

Jaśniejsza strona bezrobocia. Tylko osoba o takim statusie może ubiegać się o dotację na rozpoczęcie własnego biznesu

22 Marca 2022

Autor tekstu:

Przemysław Puch

Państwo jest zainteresowane rozwijaniem działalności gospodarczej obywateli. Osoby bezrobotne mogą się ubiegać w Urzędach Pracy o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości kilkudziesięciu tys. zł. Podstawowym warunkiem jest pozostawanie bez pracy.

Każdy początkujący przedsiębiorca, który chciałby podjąć własną działalność gospodarczą, może starać się o bezzwrotną dotację z Urzędu Pracy, stanowiącą jedną z form walki z bezrobociem. Wsparcie tego rodzaju wypłacane jest stosunkowo szybko, bez konieczności wnoszenia tzw. wkładu własnego, czyli pokrywania jakichkolwiek związanych z rozpoczęciem działalności wydatków z własnej kieszeni.

Student odpada

Dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej nie przysługuje jednak każdemu. Podstawowym warunkiem jest posiadanie potwierdzonego stosownym dokumentem statusu osoby bezrobotnej. Aby go otrzymać, należy zgłosić się do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, Powiatowego Urzędu Pracy i zarejestrować się jako osoba nieposiadająca stałego zatrudnienia lub inna, którą obejmują przepisy dotyczące zatrudnienia socjalnego (na przykład absolwent Klubu lub Centrum Integracji Społecznej).

O dotacje z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej nie może się starać student lub studentka studiów dziennych (możliwe jest jednak uczęszczanie na zajęcia w ramach studiów zaocznych). Osoba starająca się o tego rodzaju dofinansowanie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej w okresie dwunastu miesięcy przed złożeniem wniosku do Urzędu Pracy (niektóre placówki wymagają dłuższego okresu).

Na wsparcie tego rodzaju nie mogą też liczyć osoby, które podczas dwunastu miesięcy przed złożeniem wniosku nie skorzystały, bez konkretnego uzasadnienia, z propozycji zatrudnienia, zmiany kwalifikacji w ramach przygotowania zawodowego albo stażu lub otrzymały wcześniej dotację w formie bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, albo złożyły już wniosek w innymi Urzędzie Pracy.

Decyzja Urzędu

Rejestracja osoby bezrobotnej, po której może ona wystąpić z wnioskiem o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z reguły nie trwa długo, zależy jednak od wewnętrznych uwarunkowań poszczególnych placówek. Może to stać się zarówno tego samego dnia, w trakcie pierwszej wizyty w urzędzie, jak i w ciągu miesiąca czy nawet kwartału.

Prócz uwarunkowań ogólnych, centralnych dotyczących przyznawania dotacji obowiązujących we wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy każdy posiada także wewnętrzny regulamin przyznawania tergo rodzaju jednorazowego wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej (przed podjęciem konkretnego działania zawsze warto się z nim zapoznać).

Formalne wymogi

Cała procedura przyznawania dotacji z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej trwa zazwyczaj około miesiąca (30 dni roboczych). Urzędnicy w pierwszej kolejności zwracają uwagę na zagadnienia formalne (merytoryczne wypełnienie wniosku), a dopiero następnie sprawdzają kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, jego doświadczenie zawodowe i oceniają szanse powodzenia w rywalizacji rynkowej planowanego przedsięwzięcia.

Po pozytywnej weryfikacji wnioskodawca musi jednak jeszcze czekać około tygodnia na podpisanie umowy z konkretnym Urzędem Pracy oraz zabezpieczającymi ewentualny zwrot dotacji w razie niedotrzymania warunków umowy poręczycielami.

Wysokość wsparcia

Kilka dni po podpisaniu umowy pieniądze powinny trafić konto bankowe wnioskodawcy. Wysokość dotacji zależy od możliwości finansowych danego urzędu, jednak w praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (pod koniec ubiegłego roku wynosiło ono 5411,54 zł.). 

Wysokość dotacji z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej zależy również od wielkości budżetu na ten cel konkretnej placówki (szczegółowe informacje na ten temat powinny znajdować się w regulaminach poszczególnych jednostek właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub prowadzenia działalności gospodarczej). Zazwyczaj jednak są to kwoty oscylujące wokół 20 tys. zł.

Tagi:

firma jednoosobowaBezrobocie

Podobne artykuły

Finanse

Zarobisz więcej i nie zapłacisz podatku. Ze specjalnej ulgi korzystają ok. 2 mln młodych pracowników
Czytaj więcej >

Praca

Polska firma szuka pracowników. Zatrudnienie znajdzie nawet 3 tys. osób
Czytaj więcej >

Finanse

Nowy ważny obowiązek w ZUS. Wielu Polaków musi go wypełnić do 22 maja
Czytaj więcej >

Praca

Drukowanie sms-ów pracowniczych. Przepisy dotyczące pracy zdalnej mogą prowadzić do kuriozalnych sytuacji
Czytaj więcej >

Polska i Świat

Krótszy tydzień pracy w Polsce. Złożono projekt ustawy
Czytaj więcej >

Polska i Świat

Wydłużenie tygodnia pracy do 69 godzin. Nowy pomysł polityków. Rząd ma już gotowy projekt
Czytaj więcej >
Przemysław Puch

Redaktor Przemysław Puch

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]