BiznesINFO.pl
sculpture-18198 1920

https://pixabay.com/pl/photos/rze%C5%BAba-sztuka-breadline-br%C4%85z-18198/

Jaśniejsza strona bezrobocia. Tylko osoba o takim statusie może ubiegać się o dotację na rozpoczęcie własnego biznesu

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Przemysław Puch

Udostępnij:

Państwo jest zainteresowane rozwijaniem działalności gospodarczej obywateli. Osoby bezrobotne mogą się ubiegać w Urzędach Pracy o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości kilkudziesięciu tys. zł. Podstawowym warunkiem jest pozostawanie bez pracy.

Każdy początkujący przedsiębiorca, który chciałby podjąć własną działalność gospodarczą, może starać się o bezzwrotną dotację z Urzędu Pracy, stanowiącą jedną z form walki z bezrobociem. Wsparcie tego rodzaju wypłacane jest stosunkowo szybko, bez konieczności
wnoszenia tzw. wkładu własnego, czyli pokrywania jakichkolwiek związanych z rozpoczęciem działalności wydatków z własnej kieszeni.

Student odpada

Dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej nie przysługuje jednak każdemu. Podstawowym warunkiem jest posiadanie potwierdzonego stosownym dokumentem statusu osoby bezrobotnej. Aby go otrzymać, należy zgłosić się do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, Powiatowego Urzędu Pracy i zarejestrować się jako osoba nieposiadająca stałego zatrudnienia lub inna, którą obejmują przepisy dotyczące zatrudnienia socjalnego (na przykład absolwent Klubu lub Centrum Integracji Społecznej).

O dotacje z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej nie może się starać student lub studentka studiów dziennych (możliwe jest jednak uczęszczanie na zajęcia w ramach studiów zaocznych). Osoba starająca się o tego rodzaju dofinansowanie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej w okresie dwunastu miesięcy przed złożeniem wniosku do Urzędu Pracy (niektóre placówki wymagają dłuższego okresu).

Na wsparcie tego rodzaju nie mogą też liczyć osoby, które podczas dwunastu miesięcy przed złożeniem wniosku nie skorzystały, bez konkretnego uzasadnienia, z propozycji zatrudnienia, zmiany kwalifikacji w ramach przygotowania zawodowego albo stażu lub otrzymały wcześniej dotację w formie bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, albo złożyły już wniosek w innymi Urzędzie Pracy.

Decyzja Urzędu

Rejestracja osoby bezrobotnej, po której może ona wystąpić z wnioskiem o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z reguły nie trwa długo, zależy jednak od
wewnętrznych uwarunkowań poszczególnych placówek. Może to stać się zarówno tego samego dnia, w trakcie pierwszej wizyty w urzędzie, jak i w ciągu miesiąca czy nawet kwartału.

Prócz uwarunkowań ogólnych, centralnych dotyczących przyznawania dotacji obowiązujących we wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy każdy posiada także wewnętrzny regulamin
przyznawania tergo rodzaju jednorazowego wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej (przed podjęciem konkretnego działania zawsze warto się z nim zapoznać).

Formalne wymogi

Cała procedura przyznawania dotacji z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej trwa zazwyczaj około miesiąca (30 dni roboczych). Urzędnicy w pierwszej kolejności zwracają uwagę na zagadnienia formalne (merytoryczne wypełnienie wniosku), a dopiero następnie sprawdzają kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, jego doświadczenie zawodowe i oceniają szanse powodzenia w rywalizacji rynkowej planowanego przedsięwzięcia.

Po pozytywnej weryfikacji wnioskodawca musi jednak jeszcze czekać około tygodnia na podpisanie umowy z konkretnym Urzędem Pracy oraz zabezpieczającymi ewentualny zwrot dotacji w razie niedotrzymania warunków umowy poręczycielami.

Wysokość wsparcia

Kilka dni po podpisaniu umowy pieniądze powinny trafić konto bankowe wnioskodawcy. Wysokość dotacji zależy od możliwości finansowych danego urzędu, jednak w praktyce jest
to maksymalnie sześciokrotność ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (pod koniec ubiegłego roku wynosiło ono 5411,54 zł.). 

Wysokość dotacji z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej zależy również od wielkości budżetu na ten cel konkretnej placówki (szczegółowe informacje na ten temat powinny znajdować się w regulaminach poszczególnych jednostek właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub prowadzenia działalności gospodarczej). Zazwyczaj jednak są to kwoty oscylujące wokół 20 tys. zł.

Wkład własny

W umowie o przyznanie dofinansowania zostanie wskazany termin, w którym beneficjent będzie zobowiązany do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej musi być wykorzystana zgodnie ze złożonym wnioskiem i w ściśle wyznaczonym terminie.

Jeśli beneficjent złamie warunki lub będzie prowadził działalność krócej niż przez dwanaście miesięcy, będzie musiał zwrócić w ciągu 30 dni od doręczenia wezwania do zwrotu środków całą kwotę dotacji, co gorsze, wraz z odsetkami tzw. ustawowymi.

Dobra wiadomość jest taka, że Urzędy Pracy zazwyczaj nie wymagają wniesienia przez wnioskodawcę wkładu własnego, chociaż w ramach procedury rozpatrywania wniosku zwracają na taką ewentualną możliwość uwagę (niekiedy wskazują zalecany, choć niekoniecznie niezbędny, procentowy udział wkładu własnego).

Wnioskodawca dysponujący wkładem własnym na pewno ma większe szanse na uzyskanie dofinansowania niż osoba niemająca w ogóle takich możliwości, szanse bowiem, że prowadzona przez taką osobę firma utrzyma się na rynku są znacznie większe niż kierowanej przez osobę nieposiadającą w ogóle środków własnych.

Ale taki udział nie musi mieć bardzo poważnej wartości, a może mieć wymiar wręcz symboliczny. Wkładem własnym może być więc na przykład komputer, tablet, laptop, nawet smartfon czy drukarka.

Całą kwotę dotacji trzeba wydać w ciągu miesiąca (30 dni kalendarzowych) od dnia, w którym nastąpiło przyznanie dotacji. Uruchomienie działalności gospodarczej, szczególnie w pierwszych dniach, bywa bardzo kosztowne. Trzeba bowiem od razu opłacić składki na
ubezpieczenie społeczne (ZUS), ewentualny najem lokalu czy sfinansować wypożyczenie innego rodzaju środków trwałych, takich jak na przykład samochód czy maszyny.

Przydatny biznesplan

Dokumentem koniecznym we wniosku o przyznanie dotacji z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej jest zazwyczaj biznesplan, czyli maksymalnie dokładne opisanie planowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Służąca do tego rubryka znajduje się we wniosku, ale czasem przedsięwzięcie jest na tyle skomplikowane, że lepiej dołączyć go w formie załącznika. Niektóre Urzędy Pracy w ogóle nie wymagają biznesplanu, ale jego
stworzenie z całą pewnością zwiększy szansę na pozyskanie dofinansowania.

Profesjonalnie przygotowany biznesplan przyda się szczególnie w sytuacji, gdy bezrobotny nie dysponuje wkładem własnym lub nie ma związanego z profilem zakładanej działalności wykształcenia. Dokument taki pozwoli lepiej zrozumieć urzędnikom koncepcję planowanego
przedsięwzięcia, a samemu beneficjentowi dotacji systematycznie rozwijać firmę (biznesplan powinien wskazywać krok po kroku, jakie kroki należy podjąć do osiągnięcia kolejnych tzw. kamieni milowych).

Pomocne certyfikaty

Do wniosku o dotację z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej warto dołączyć wszelkie dokumenty, certyfikaty i referencje potwierdzające zdobyte wcześniej doświadczenie zawodowe bezrobotnego oraz jego zorientowanie w przyszłym profilu działalności uruchamianego przedsiębiorstwa. Przyszły przedsiębiorca nie musi, co oczywiste, znać się na wszystkim. Jeżeli planuje założenie firmy świadczącej usługi marketingowe, nie musi być specjalistą od IT czy znać się na księgowości. Wystarczy, że w biznesplanie wskaże, iż na obsługujących te zagadnienia stanowiskach zatrudni odpowiednie osoby.

Łączenie wniosku o dotacje z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej i innych źródeł nie jest, niestety, dozwolone. Dotacja nie zamyka jednak zupełnie przed przyszłym przedsiębiorcom ku nim drogi. Nie ma przeciwwskazań, by starać się o dodatkowe środki refundujące na przykład koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy po upływie pół roku (sześciu miesięcy) od uzyskania wsparcia finansowego ze strony Urzędu Pracy. Wtedy w grę mogą wchodzić na przykład dotacje unijne (projekt musi się klasyfikować do danego programu operacyjnego wdrażanego najczęściej przez konkretne województwo).

O dotację z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej mogą się starać osoby, które wcześniej prowadziły już tego rodzaju działalność. Nie uzyskają jej jednak bezrobotni, którzy zakończyli ją przed upływem dwunastu miesięcy od daty złożenia wniosku o dotację.

Ubiegając się o dotacje z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, należy starannie i profesjonalnie wypełnić wszystkie konieczne do tego dokumenty. Dofinansowanie znacznie łatwiej uzyskać obecnie w mniejszych miejscowościach, gdzie konkurencja nie jest tak agresywna jak w dużych ośrodkach miejskich.

Bezrobocie, jak widać, czasami może być opłacalne.

Podobne artykuły

pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >