Jakie zadania realizuje Urząd Patentowy?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 2 Grudnia 2020

Jakie zadania realizuje Urząd Patentowy?

Urząd Patentowy to ważna instytucja związana z przedsiębiorstwami, szczególnie tymi, które poruszają się w obszarze innowacyjnych rozwiązań, ale także i tymi, które chcą rozwijać swoją markę nie narażając się na to, że kto inny wykorzysta ten sam znak towarowy lub tę samą nazwę. Jakie zadania pełni Urząd Patentowy i jaki jest zakres zapewnianej przez niego ochrony?

Czym jest Urząd Patentowy i jakie realizuje zadania?

Urząd Patentowy to centralny organ administracji rządowej zajmujący się własnością przemysłową, nadzór nad jego działalnością sprawuje minister do spraw gospodarki. Do zadań Urzędu Patentowego należą w szczególności:

  • przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony,
  • orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych,
  • rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym,
  • prowadzenie rejestru patentowego oraz rejestrów: wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych,
  • wydawanie organu urzędowego pod nazwą Wiadomości Urzędu Patentowego,
  • wydawanie Biuletynu Urzędu Patentowego,
  • udział w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej, w szczególności Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej,
  • prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych.

Przedmioty ochrony własności intelektualnej – czym są?

Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego jest udzielanie wyłącznych praw na przedmioty ochrony własności przemysłowej. Co dokładnie oznacza ta nazwa?

Wynalazki nie są dokładnie zdefiniowane przez ustawę. Jednak, by wynalazek został objęty ochroną patentową, musi być czymś nowym, posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania. Za nowy zostaje uznany wynalazek, o którym informacje przed datą jego zgłoszenia w urzędzie patentowym nie były nigdzie dostępne. Wynalazczość oznacza, że nie może on w sposób oczywisty wynikać z obecnego stanu wiedzy.

Wzory użytkowe – jeśli przedmiot nie spełnia kryterium wynalazku, a jest urządzeniem, może zostać objęty prawem ochronnym jako wzór użytkowy. Wymóg dla wzoru użytkowego jest taki, by był nowy i cechował się charakterem technicznym.

Znaki towarowe to oznaczenia, które pozwalają na odróżnienie konkretnego towaru od towaru innej firmy. Wbrew pozorom, znakiem towarowym nie musi być jedynie postać graficzna. Może to być także forma opakowania albo konkretna melodia.

Wzory przemysłowe według ustawodawstwa są nowymi i posiadającymi indywidualny charakter postaciami wytworu lub jego części, nadanymi mu przez konkretne linie, kształty, kolorystykę, fakturę itp. Jako wytwór określa się przedmiot, który został stworzony w sposób przemysłowy bądź rzemieślniczy. Może to być np. opakowanie czy krój pisma. Ochrona wzoru przemysłowego jest bardzo istotna, ponieważ często przez wygląd zewnętrzny danego produktu konsumenci decydują się na jego zakup.

Oznaczenia geograficzne nie są dokładnie definiowane przez ustawodawstwo, polegają jednak na powiązaniu produktu z danym regionem, krajem czy miejscowością, co przyczynia się do pozytywnej decyzji zakupowej konsumenta. Oznaczenia geograficzne są powiązaniem pewnego symbolu geograficznego z towarem, który już stanowi dla konsumenta konkretną informację.

Topografie układów scalonych to rozwiązanie, które polega na przestrzennym rozplanowaniu elementów oraz wszystkich części lub niektórych połączeń układu scalonego. Co najmniej jeden z elementów jest aktywny. Cel powstania takiego układu to spełnienie funkcji elektronicznych.

Jak zastrzec znak towarowy?

W związku z ciągłym pojawianiem się nowym firm, a co za tym idzie, nowych znaków towarowych, warto zadbać o zastrzeżenie tego, który identyfikuje Twoją firmę. Aby wnioskować o zastrzeżenie znaku, należy przede wszystkim przeszukać bazę znaków towarowych, by zdobyć informację, czy znak identyfikujący nasze przedsiębiorstwo już nie jest zastrzeżony dla innej firmy. Następnie należy złożyć podanie w wersji elektronicznej lub papierowej zawierające informacje o firmie oraz znaku, który chcemy zastrzec wraz z informacją o tym, dla jakich produktów będzie przeznaczony. Jeśli proces przebiegł pomyślnie, Urząd Patentowy opublikuje znak podlegający ochronie w bazie w ciągu 2 miesięcy od jego zgłoszenia. Ochrona na taki znak obowiązuje przez 10 lat, a końca terminu należy pilnować na własną rękę, ponieważ Urząd nie przypomina o jego rychłym upłynięciu.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News