BiznesINFO.pl
darowizna

pixabay.com

Jak wyliczać wynagrodzenie chorobowe?

4 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Michał Fitz

Udostępnij:W życiu często występują przykre niespodzianki, z którymi jakoś trzeba sobie poradzić. Prawa pracownika chronią go jednak w wielu przypadkach, także takich nieprzewidzianych i niemiłych okoliczności. Jednymi z nich są choroba lub uraz, które skutecznie uniemożliwiają pracownikowi wykonywanie pracy, a co za tym idzie, możliwość zarobku. Wówczas ma on prawo do otrzymania wynagrodzenia chorobowego. Jak dokładnie ono wygląda? Jak wyliczać wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe – czym jest?

Zanim przejdziemy do obliczania wysokości wynagrodzenia
chorobowego, warto najpierw dowiedzieć się, czym ono dokładnie jest i kto
konkretnie może liczyć na jego otrzymanie. Według Kodeksu pracy jest to
świadczenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy ze względu
na stan zdrowia pracownika lub stan zdrowia członka rodziny. Warto nadmienić, że to
prawo dotyczy tylko pracowników zatrudnionych na mocy umowy o pracę, a
wypłacane jest przez pracodawcę na podstawie elektronicznego zaświadczenia
lekarskiego ZUS e-ZLA.

Wynagrodzenie chorobowe – kiedy i kogo obowiązuje?

Należy też nadmienić, że wynagrodzenie chorobowe jest
ograniczone w czasie, nie może być wypłacane bezterminowo. W przypadku
pracowników, którzy nie ukończyli 50 roku życia, wypłaca im się wynagrodzenie
chorobowe przez pierwsze 33 dni niezdolności do podjęcia pracy. Jeśli zaś
sprawa dotyczy pracownika, który ukończył już 50 lat, wówczas ten okres jest
krótszy. Wynagrodzenie wypłaca mu się przez pierwsze 14 dni niezdolności do
podjęcia pracy. Warto zaznaczyć, że okres ten nie musi być ciągły, gdyż
dotyczy łącznej sumy dni, w trakcie których pracownik był niezdolny do podjęcia
obowiązków, niezależnie od tego, jak długie przerwy między nimi wystąpiły.
Trzeba też nadmienić, że powyższe sumy okresów dotyczą jednego roku
kalendarzowego i po jego upływie znów mogą być wykorzystywane. Pracownicy,
których stan nie pozwala na powrót do obowiązków po wyżej wyszczególnionych
okresach, nie zostają jednak bez żadnych świadczeń. Po upłynięciu tych terminów
co prawda przestaje być im wypłacane wynagrodzenie chorobowe, ale będą
otrzymywali zasiłek chorobowy.

Prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje pracownikom
zatrudnionym na mocy umowy o pracę, ale by mogli oni je otrzymywać, muszą
spełnić jeszcze jeden warunek. Pracownik musi mieć na swoim koncie 30 dni
nieprzerwanego zatrudnienia, do których wlicza się także poprzednie okresy
zatrudnienia, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni. Warto jednak
nadmienić, że wynagrodzenie chorobowe może zostać przyznane nawet wówczas, gdy
powyższy warunek nie jest spełniony. Dzieje się tak w przypadku absolwentów
szkół i uczelni wyższych, którzy zostali zatrudnieni w ciągu 90 dni od dnia
ukończenia szkoły. Z powyższego warunku zwolnieni są także pracownicy, których
niezdolność do wykonywania obowiązków wyniknęła w drodze wypadku spowodowanego
w drodze z lub do pracy. Nie obowiązuje on też tych, którzy wcześniej byli
objęci ubezpieczeniem chorobowym przez przynajmniej 10 lat.

Jak wyliczać wynagrodzenie chorobowe?

Skoro wiadomo już, czym jest wynagrodzenie chorobowe i kogo
dokładnie ono obejmuje, warto wiedzieć, w jaki sposób oblicza się jego
wysokość. Oblicza się je w oparciu o podstawę, którą stanowi przeciętne,
miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc, w którym przestał on być zdolny do pracy. Należy nadmienić, że chodzi
tu o kwotę brutto pomniejszoną o konkretne składki ubezpieczeniowe, które
wynoszą 13,71% tej kwoty. Podstawa wynagrodzenia za jeden dzień obliczana jest
jako 1/30 wyżej określonej podstawy miesięcznej. W większości przypadków
pracownik  otrzymuje w ramach wynagrodzenia chorobowego 80%  podstawy.
Są jednak szczególne przypadki, w których pracownikowi przysługuje pełne 100%
podstawy. Dzieje się tak wtedy, gdy ulegnie wypadkowi w drodze do lub z pracy,
gdy choroba przydarzyła się w trakcie ciąży lub gdy pracownik poddawał się
niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów dawców komórek i narządów.Podobne artykuły

Płaca minimalna w górę o 500 zł?

Praca

Płaca minimalna pójdzie w górę o 500 zł? Mamy komentarz ministerstwa

Czytaj więcej >
pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >