BiznesINFO.pl
january-2290045 1920

https://pixabay.com/pl/photos/stycznia-kalendarz-miesiąc-rok-2290045/

Jak ustalić termin wynagrodzenia za pracę?

28 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Udostępnij:

Wypłata wynagrodzenia za pracę wypłacana pracownikom podlega pewnym zasadom i regułom. Każdy pracodawca ma obowiązek ich przestrzegać. Zgodnie z Kodeksem pracy wypłata wynagrodzenia za pracę musi nastąpić co najmniej raz w miesiącu. dopuszczalne jest jedynie ustalenie częstszych terminów wypłaty wynagrodzenia. Szczególnie ważne jest wskazania stałego i konkretnego terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Jak zatem ustalić termin wypłaty wynagrodzenia za pracę?

Z artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób ustalić termin wypłaty wynagrodzenia za pracę?

  • Jak często należy wypłacać pracownikowi wynagrodzenie?

  • Co grozi pracodawcy za nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia? 

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wypłata wynagrodzenia stanowi więc jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikający zarówno z przepisów ustawowych, jak i zapisów umownych. Przy realizacji tego obowiązku pracodawca musi przestrzegać określonych przez prawo terminów wypłaty. Jak zatem ustalić termin wypłaty wynagrodzenia za pracę?

Przy ustalaniu terminu wynagrodzenia za pracę warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach: wynagrodzenie to powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, w stałym i ustalonym miejscu, a także powinno być wypłacane z dołu, czyli za przepracowany miesiąc. Ponadto wynagrodzenie za pracę nie może być wypłacone później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego, ale też wynagrodzenie może być wypłacone w tym samym miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje. 

Przepisy prawa określające termin wypłaty wynagrodzenia za pracę 

Wynagrodzenie za pracę stanowi jeden z podstawowych elementów stosunku pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wypłata wynagrodzenia za pracę jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Istotne jest w związku z tym wskazanie konkretnego i stałego terminu wypłaty wynagrodzenia.

W zakresie terminów wypłaty wynagrodzenia za pracę za dany miesiąc pracodawca musi przestrzegać ustawowych terminów, przewidzianych dla wypłaty miesięcznych składników wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z art. 85 Kodeksy pracy podstawowe, wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Pracodawca powinien więc ustalić w regulaminie pracy termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, jak również miejsce, czas i częstotliwość, z jaką będzie dokonywał pracownikowi wypłaty wynagrodzenia za pracę. W sytuacji, gdy pracodawca objęty jest układem zbiorowym pracy, to właśnie w tym układzie powinien określić zasady wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę. Jeśli zaś pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy i nie jest objęty układem zbiorowym pracy, zamieszcza wzmiankę o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia w informacji o warunkach zatrudnienia wydawanej na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu pracy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Często także termin wypłaty wynagrodzenia za pracę określany jest w umowie o pracę, zawieranej z pracownikiem. 

Termin wypłaty dodatkowych składników wynagrodzenia za pracę

Często bywa też tak, że pracownicy otrzymują również inne składniki wynagrodzenia dodatkowego przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc. mogą to być na przykład premie kwartalne czy roczne. Dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę wypłaca się w terminach określonych w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym, a jeżeli brak jest takich zapisów, w terminie ustalonym w umowie o pracę. Oczywiście dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę także wypłacane są z dołu. 

Co grozi pracodawcy za niedochowanie terminu wypłaty wynagrodzenia?

W sytuacji, gdy pracodawca nie dochowa ustalonych terminów wypłaty wynagrodzeń, pracownikowi przysługują odsetki ustawowe za zwłokę. Ponadto pracodawca naraża się na roszczenia odszkodowawcze, jeśli pracownik poniesie w związku z tym szkodę. Reguluje to art. 471 Kodeksu cywilnego. Przedawnienie roszczeń z tego tytułu ma miejsce dopiero po upływie trzech lat. 

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >