Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Jak dostać emeryturę po zmarłym? Trzeba spełnić te warunki
Zuzanna Kłosek
Zuzanna Kłosek 05.03.2024 20:22

Jak dostać emeryturę po zmarłym? Trzeba spełnić te warunki

trumna, pogrzeb
Fot. Pixabay/carolynabooth

Mimo że emerytury w Polsce pozostawiają wiele do życzenia, rodzina zmarłego może liczyć na otrzymanie jeszcze jednego świadczenia. Komu przysługuje emerytura po zmarłym? Sprawdziliśmy, jak ją otrzymać.

Prawo do niepobranej emerytury

Odejście bliskiej osoby to trudna chwila dla całej rodziny, którą zawsze dodatkowo utrudniają koszty związane z pogrzebem, a czasem również odnalezieniem się w nowej sytuacji życiowej. W takim momencie — z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy — poszczególni członkowie rodziny mają prawo do ostatniej, niepobranej emerytury lub renty. Świadczenie prawdopodobnie nie będzie wysokie; wiele osób ma prawo narzekać na swoje emerytury, nawet w połączeniu z trzynastką. Dla równie wielu jednak ten jeden przelew może być na wagę złota.
 

Ważne świadczenie poszło w górę. ZUS wypłaci 620 zł na wniosek

Trzeba pamiętać o ważnym terminie

Świadczenie przysługuje rodzinie wyłącznie za miesiąc, w którym bliski odszedł. Na złożenie wniosku mamy jednak nieco więcej czasu. Ten powinien trafić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 12 miesięcy od daty śmierci członka rodziny. Wniosek możemy złożyć zarówno drogą tradycyjną, jak i elektronicznie.

Po upływie 12 miesięcy prawo do emerytury wygaśnie, chyba że wcześniej został złożony wniosek o przedłużenie postępowania w tej sprawie.
 

Kto ma prawo do emerytury po zmarłym?

Świadczenie emerytalne po zmarłym członku rodziny w pierwszej kolejności przysługuje współmałżonkowi i dzieciom zamieszkującym ze zmarłym w jednym gospodarstwie domowym, a w razie ich braku — także poza nim. W następnej kolejności prawo przechodzi na innych członków rodziny, którzy utrzymywali zmarłego. Emerytura lub renta mogą okazać się pomocne np. w sytuacji, gdyby zasiłek pogrzebowy nie wystarczył na pokrycie wszystkich kosztów.

Do otrzymania emerytury lub renty upoważnia art. 136 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

W razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku - małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku - innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba (…) Roszczenia o wypłatę świadczeń, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenia przysługiwały, chyba że przed upływem tego okresu zgłoszony zostanie wniosek o dalsze prowadzenie postępowania.

źródło: super biznes