BiznesINFO.pl > Praca > Dojeżdżasz do pracy? W niektórych sytuacjach możesz otrzymać zwrot kosztów
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 22.09.2023 09:23

Dojeżdżasz do pracy? W niektórych sytuacjach możesz otrzymać zwrot kosztów

ludzie na przystanku
East News

Dojazdy do pracy mogą sporo kosztować. Warto wiedzieć, że w niektórych sytuacjach przysługuje nam za nie zwrot. 

Kodeks Pracy a dojazdy do pracy

Dojazdy do pracy potrafią być czasochłonne i kosztowne, dlatego wielu pracowników chętnie decyduje się na pracę zdalną. Niestety takie rozwiązanie nie zawsze będzie możliwe. Czy pracownik dojeżdżający do pracy może domagać się zwrotu kosztów przejazdu?

Zła wiadomość jest taka, że Kodeks Pracy nie reguluje kwestii zwrotów dojazdu za pracę. Zgodnie z prawem dojazd do pracy nie jest traktowany jako jeden z obowiązków służbowych, dlatego nie przysługuje za niego wypłata.

Ulga na dojazdy do pracy. Wielu może odliczyć nawet 3600 zł, a niektórzy jeszcze więcej

Zwrot kosztów dojazdu w regulaminie pracy

Nie oznacza to, że pracownicy nie mogą się starać o zwrot kosztów dojazdu do pracy. Jak podaje poradnikpracownika.pl, zwrot kosztów dojazdu powinien być zawarty w przepisach wewnątrzzakładowych np. regulaminie pracy, układzie zbiorowym czy w warunkach umowy podpisanej z pracodawcą.

Ustalając kryteria przyznawania zwrotu kosztów dojazdu pracodawca musi pamiętać o równym traktowaniu pracowników. W niektórych firmach kwota zwrotu jest uzależniona od odległości, jaką każdy pracownik ma do pokonania z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. 

Poza dodatkiem za dojazd pracodawcy czasem decydują się na przekazanie pracownikowi samochodu służbowego czy wynajęty autobus, który zawozi pracowników do miejsca pracy.

Dodatek z Funduszu Pracy

O zwrot kosztów dojazdu mogą się starać także osoby bezrobotne do 30. roku życia, które zostały skierowane na starostę na staż do pracodawcy. Na zwrot mogą liczyć stażyści, którzy odbywają staż poza miejscem zatrudnienia. Takie osoby muszą co miesiąc przedstawiać zaświadczenie o zatrudnieniu i przychodach, listę obecności na stażu, a także dowód poniesionych wydatków na transport, np. bilet. 

Tagi: Praca