dofinansowanie na działalność gospodarczą
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 23 Listopada 2020

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak uzyskać?

Niekiedy zakładając własny biznes zmagamy się z brakiem środków na realizacje własnego pomysłu. W takiej sytuacji pomocne jest skorzystanie z dofinansowania na działalność gospodarczą. Czym tak naprawdę jest dofinansowanie? Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dofinansowanie? Na co można przeznaczyć środki z dofinansowania?

Dofinansowanie. Warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać

Aby otrzymanie dofinansowania stało się możliwe, należy spełniać poniższe warunki:

 • należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy,
 • w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie nie można złożyć odmowy bez podania przyczyny, odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy o charakterze zarobkowym, stażu, szkolenia, społecznych prac użytkowych, zawodowego przygotowania dorosłych, wykonania prac o charakterze interwencyjnym lub robót publicznych, ponieważ odmowa związana jest z bezpośrednią utratą statusu osoby bezrobotnej,
 • osoby, które już wcześniej ubiegały się o dofinansowanie z Funduszu Pracy na działalność gospodarczą, nie mogą ubiegać się ponownie o dofinansowanie,
 • w ciągu poprzednich 12 miesięcy liczonych od złożenia wniosku nie można prowadzić działalności gospodarczej,
 • w okresie 2 lat liczonych od złożenia wniosku o dofinansowanie nie można być skazanym za przestępstwa gospodarcze.

Dofinansowanie. Na co można dostać dofinansowanie ?

Dofinansowanie może być wypłacone zarówno na potrzeby firmy, jak i bezrobotnego, który dopiero chce zacząć działalność. Starosta powiatowy z Funduszu Pracy może przekazać dofinansowanie:

 • prowadzącemu firmę na koszty uposażenia lub doposażenia miejsca pracy dla skierowanego poszukującego pracy lub bezrobotnego do wysokości określonej w umowie, jednak nie wyższej niż wysokość 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
 • poszukującemu pracy lub bezrobotnemu – jednorazowe środki pieniężne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie wydatków związanych z obsługą prawną, konsultacją i doradztwem w zakresie rozpoczęcia działalności, w wielkości określonej w umowie nie przekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie, jakie informacje należy podać we wniosku ?

Przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić wiele niezbędnych informacji w celu otrzymania środków. W podaniu o dofinansowanie na działalność gospodarcza należy podać:

 • kwotę środków pieniężnych jakie chcemy uzyskać,
 • rodzaj prowadzonej działalności a także symbol zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności,
 • bazowe informacje dotyczące osoby sporządzającej wniosek, dodatkowo należy zawrzeć informacje dotyczące doświadczenia zawodowego wnioskodawcy,
 • informacje dotyczące przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia firmy (istotne jest aby wpisać tutaj miedzy innymi: posiadanie środków trwałych, lokalu, które to są niezbędne do wykonywanej działalności zarobkowej, należy również zamieścić informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych),
 • szczegółowy harmonogram i specyfikację zakupów powiązanych z zakładaniem firmy, w razie niedopełnienia warunków związanych z dofinansowaniem – sposób zabezpieczenia zwrotu otrzymanego dofinansowania,
 • oświadczenie w zakresie majątkowej wspólności małżeńskiej.

Dofinansowanie. Czy to wszystko na co można liczyć?

Otrzymanie środków pieniężnych na rozkręcenie firmy z tytułu dofinansowania rozwiązuje największy problem dotyczący rozpoczęcia działalności gospodarczej, a system przewiduje dodatkowe korzyści dla młodych przedsiębiorców. Osoby rozpoczynające przygodę z własnym biznesem mogą skorzystać z tzw. ulgi na start. Otrzymując dofinansowanie osoba prowadząca firmę przez okres 6 miesięcy zostaje zwolniona z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, a przez następne 24 miesiące może płacić składki w wysokości preferencyjnej. Należy pamiętać, że przez okres ulgi na start osoba prowadząca firmę nie ma możliwości skorzystania z świadczenia chorobowego, a także ten czas nie liczy się do ustalania w późniejszym czasie wysokości emerytury.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News