BiznesINFO.pl
dofinansowanie

Dofinansowanie dla działalności oraz dotacje z urzędu pracy

3 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Maciej Blacha

Udostępnij:

Rozpoczynając własną działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi nastawić się na to, że zanim biznes zacznie przynosić wymierne korzyści, trzeba będzie ponieść koszty. Zakup potrzebnego sprzętu, wynajem i wyposażenie biura czy kupno zaopatrzenia mogą przekroczyć możliwości finansowe przedsiębiorcy. Dofinansowanie do działalności oraz dotacje z urzędu pracy mogą pomóc rozwinąć biznes w tym trudnym czasie.

Dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności

Osoby, które mają w planach założenie własnej firmy, mają możliwość starania się o dofinansowanie dla działalności. Dotacje z urzędu pracy są jedną z form walki z bezrobociem prowadzoną przez rząd. Jednym z największych plusów dotacji z urzędu pracy jest fakt, że jeśli zostanie wykorzystana zgodnie z warunkami, to przedsiębiorca nie będzie musiał jej zwracać. Kolejnym plusem dla nowego przedsiębiorcy, jest to, że dotacja wypłacana jest z góry, bez wkładu własnego i po pozytywnej decyzji na przelew nie trzeba długo czekać.
Dotacje z urzędu pracy nie są jednak wypłacane każdemu początkującemu przedsiębiorcy. Aby ją otrzymać, trzeba spełnić kilka warunków. Przedsiębiorca starający się o dotacje:

 • musi posiadać status osoby bezrobotnej, może go uzyskać po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako o statusie bezrobotnego, a jako osoba o statusie Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub jako Absolwenta Klubu Integracji Społecznej;

 • nie może posiadać statusu studenta studiów dziennych, może jednak studiować zaocznie;

 • nie może posiadać na swoim koncie innej zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;

 • jeśli w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu, dotacja z urzędu nie będzie przyznana;

 • nie może mieć w okresie 2 lat liczonych od nią złożenia wniosku, popełnić przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;

 • nie otrzymał wcześniej bezzwrotnych środków z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności, ani nie złożył w tym samym czasie wniosku o taką dotację do innego urzędu;

 • musi minąć określony przez PUP czas, po upływie którego osoba, która zarejestrowała się jako bezrobotna, może złożyć wniosek o dotacje, w zależności od regulacji wewnątrz urzędowych czas ten może być różny, zazwyczaj wacha się pomiędzy 1 a 3 miesiącami.

Dofinansowanie z urzędu pracy na refundacje kosztów wyposażenia stanowiska

Kolejną formą wsparcia, jakie może otrzymać przedsiębiorca z urzędu pracy, jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Polega ona na udzieleniu pomocy finansowej w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniu na to stanowisko osoby bezrobotnej skierowanej przez urząd pracy. O refundację mogą ubiegać się:

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą;

 • niepubliczne przedszkola i szkoły wymienione w ustawie o systemie oświaty;

 • producenci rolni, czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej;

Kwota, jaką otrzyma wnioskujący, jest proporcjonalna do wymiaru czasu skierowanego bezrobotnego.

Dotacje z Unii Europejskiej

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą również starać się o dotacje z Unii Europejskiej. Główne programy, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie, przewidziane są przede wszystkim w Programach Regionalnych konkretnych województw. Istnieją również inne programy dedykowane specjalnym celom, np. Program Inteligentny Rozwój, który ma wspierać zrównoważony rozwój, lub obszarom, np. Program Polska Wschodnia przeznaczony dla mieszkańców wschodnich województw Polski.

To, co różni dofinansowania z Unii Europejskiej od wsparcia z Urzędu Pracy to wymóg posiadania przez przedsiębiorcę wkładu własnego. Dofinansowanie z UE obejmuje tylko pewien procent kwoty, jaka ma zostać przeznaczona na projekt. Poziom wkładu własnego uzależniony jest od rodzaju projektu prowadzonego przez Unie Europejską. Zazwyczaj im zyskowniejszy projekt, tym wkład własny będzie mniejszy.

Główne obszary wsparcia ze strony Unii Europejskie:

 • inwestycje w środki trwałe, w tym zakup nowego sprzętu, budowa nowej lub rozbudowa istniejącej infrastruktury;

 • prace badawcze i rozwojowe;

 • termomodernizacja budynków, inwestycje w energooszczędne technologie i przebudowa linii produkcyjnych;

 • szkolenia.


Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >