Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Dodatek pielęgnacyjny w 2023 r. Wyjaśniamy, ile wynosi i komu przysługuje
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 18.09.2023 10:52

Dodatek pielęgnacyjny w 2023 r. Wyjaśniamy, ile wynosi i komu przysługuje

Pieniądze, kieszeń w spodniach
Domena publiczna

W dzisiejszych czasach wielu Polaków ograniczyło swoje wydatki w związku z drożyzną i wysokimi cenami. Osobami, które szczególnie dotkliwie to odczuwają są seniorzy. Emeryci i renciści często otrzymują niskie emerytury, których wysokość nie pozwala na kupienie wszystkich leków czy opłacenie rachunków. Warto wiedzieć, że starszym osobom przysługuje wiele innych świadczeń, które mogą pomóc w codziennym funkcjonowaniu, a jednym z nich jest dodatek pielęgnacyjny.

Co to za świadczenie?

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem comiesięcznym, wypłacanym łącznie z emeryturą lub rentą. Przyznawany jest automatycznie po ukończeniu określonego wieku, jednakże można się o niego ubiegać również na wniosek. Wypłacany jest jako pomoc ze strony państwa i ma być wsparciem w częściowym pokryciu kosztów, które wynikają z niezdolności bądź ograniczonej niezdolności do samodzielnego funkcjonowania beneficjenta świadczenia.

Prawybory w Wieruszowie. Są oficjalne wyniki, zwycięzca zaskakuje

Kto może się ubiegać o dodatkowe pieniądze?

ZUS przyzna z urzędu dodatek pielęgnacyjny osobie, która ukończyła 75 lat. W tym przypadku nie trzeba dopełniać żadnych formalności. Osoby, które nie ukończyły 75 lat, ale chciałyby ubiegać się o przyznanie takiego świadczenia, muszą złożyć wniosek. Zakład przyzna dodatek pielęgnacyjny na wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Polska idzie w ślady Unii Europejskiej. Rosjanie mają problem.

W jakiej wysokości?

ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny w kwocie 294,39 zł.  Należy mieć na uwadze, że jest to świadczenie podlegające corocznej waloryzacji, wolne od podatku dochodowego i niepodlegające egzekucji sądowej i administracyjnej.