Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Finanse > Dodatek na energię dla wybranej grupy seniorów. ZUS wypłaca ponad 255 zł miesięcznie
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 05.12.2023 08:40

Dodatek na energię dla wybranej grupy seniorów. ZUS wypłaca ponad 255 zł miesięcznie

senior-emeryt-energia-prad-dom
ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udziela zarówno świadczeń w formie rzeczowej (sprzęt rehabilitacyjny, świadczenia w naturze), jak i pieniężnej, czyli niewątpliwie tej bardziej popularnej (renty, zasiłki, emerytury, ekwiwalenty, ryczałty itp.). Jeśli senior spełnia określone przez ZUS warunki, może ubiegać się o przyznanie różnych dodatków finansowych. Jednym z nich jest właśnie ryczałt energetyczny wypłacany w kwocie  255,17 zł brutto miesięcznie.

Czym jest ryczałt energetyczny i kto może go otrzymać? Ile wypłaca ZUS?

Ryczałt energetyczny jest formą pomocy finansowej, która ma na celu wesprzeć seniora w pokryciu kosztów gazu, energii elektrycznej oraz cieplnej. Każdego roku podlega waloryzacji – obecnie ZUS wypłaca go w kwocie 255,17 zł brutto miesięcznie. W gronie uprawnionych do jego otrzymania są emeryci i renciści będący:

  • kombatantami,
  • ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • żołnierzami zastępczej służby wojskowej zmuszanymi do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu lub batalionach budowlanych,
  • wdowami i wdowcami po osobach wyżej wymienionych.
ZUS właśnie przekazał, skorzystało już 588 tys. emerytów i rencistów. Prosty sposób, by płacić mniej Ulgi dla emerytów w całej Polsce. Wielu seniorów może płacić mniej, ale o tym nie wie

Jak złożyć wniosek o dodatek na energię? Wniosek trzeba złożyć do ZUS

Konieczne jest wypełnienie formularza ZUS-ERK i złożenie decyzji potwierdzającej uprawnienie do świadczenia oraz zaświadczenia bądź innego dokumentu potwierdzającego okresy służby wojskowej/działalności kombatanckiej (przy założeniu, że jest to wymagane). Dostęp do świadczenia jest elastyczny – uprawniony emeryt/rencista może się o nie ubiegać w dowolnym terminie.

Wniosek wraz z dokumentacją trzeba dostarczyć do ZUS-u osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem operatora pocztowego/polskiego urzędu konsularnego. Na podjęcie decyzji urzędnicy mają 30 dni.

Co, jeśli decyzja ZUS będzie negatywna?

Wówczas jeszcze nie wszystko stracone. Od decyzji przysługuje bezpłatne odwołanie, które należy wnieść do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w ciągu miesiąca od dnia doręczenia pisma.