BiznesINFO.pl
train-3384786 1920

https://pixabay.com/pl/photos/pociąg-stacji-platforma-kolejowe-3384786/

Delegacja pracownika – co warto wiedzieć?

28 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Udostępnij:

W trakcie działalności każdej firmy zatrudniającej pracowników przychodzi taki czas, że konieczne może okazać się wysłanie pracownika w delegację, zarówno krajową, jak i zagraniczną. Delegacja pracownika rodzi wiele wątpliwości, w tym to, ile czasu może trwać i jak wynagradzać pracownika podczas delegacji. Kłopotliwe może być także samo wyliczenie diety przysługującej pracownikowi w delegacji. Czym zatem jest podróż służbowa pracownika i z czym się wiąże?

Z artykułu dowiesz się:

  • Czym jest delegacja pracownika?

  • Jak długo może trwać delegacja pracownika?

  • Jak wygląda wynagrodzenie pracownika podczas wyjazdu służbowego?

  • Co przysługuje pracownikowi w związku z delegacją?

Czym jest podróż służbowa pracownika?

Delegacja to podróż służbowa pracownika poza miejscowość, w której pracownik ma stałe miejsce pracy odbywana na polecenie pracodawcy w ramach wykonywanej przez pracownika pracy. Podróż służbowa związana jest z delegacją pracownika do wykonania określonego zadania. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wprost nie zawiera jednak definicji delegacji pracownika. Charakterystykę podróży służbowej można jednak wywnioskować z innych przepisów Kodeksu pracy. W art. 775 par. 1 na przykład można odnaleźć zapisy wskazujące, że pracownikowi za podróż służbową przysługuje pokrycie jej kosztów. Zwrot kosztów podróży może objąć między innymi koszty przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejskiej, koszty noclegów czy też innych udokumentowanych wydatków. Ponadto warto pamiętać, że za delegację przysługuje pracownikowi również dieta.

Oczywiście za podróż służbową nie mogą być uznane wyjazdy pracownika w celu wykonywania pracy w różnych miejscowościach, jeśli takie warunki zawiera jego umowa o pracę. 

Czas trwania delegacji pracownika

Przepisy Kodeksu pracy nie regulują długości trwania delegacji pracownika. Nie określają zatem, jaki może być maksymalny okres trwania podróży służbowej. Może się zdarzyć wobec tego tak, że pracownicy zostali wysłani w delegację nawet na miesiąc czy dwa lub dłużej. 

Warunki wypłacania pracownikowi należności z tytułu delegacji

Kodeks pracy wskazuje, że warunki wypłacania pracownikowi innemu niż pracownik zatrudniony w państwowej albo samorządowej jednostce budżetowej należności z tytułu podróży służbowej określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Przy czym postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę delegacji pracownika na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu delegacji na obszarze kraju określona dla pracownika zatrudnionego w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej. Wysokość diety dla tych pracowników określa zaś stosowne rozporządzenie ministra właściwego ds. pracy. 

Delegacje zagraniczne i delegacje krajowe

Podróże służbowe pracowników mogą odbywać się zarówno w kraju, jak i zagranicą. Bez względu na to, gdzie pracownik wyjeżdża na delegację, przysługuje mu zwrot poniesionych wydatków. Oczywiście ze względu na to, że delegacje zagraniczne pociągają za sobą zazwyczaj wyższe koszty, zwrot wydaktów uzależniony od tego, do jakiego kraju odbywał się wyjazd służbowy. Przepisy rozporządzenia ministra właściwego ds. pracy regulują odrębne kwoty zwrotów, w zależności od tego, w jakim kraju przebywał pracownik. 

Dieta w podróży krajowej i w delegacji zagranicznej

Szczegóły rozliczenia diety związanej z delegacją pracownika zawiera Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Rozporządzenie to stosuje się wprawdzie do pracowników budżetówki, ale Kodeks pracy zastrzega, że żaden inny pracownik nie może mieć gorszych warunków rozliczania delegacji pracowniczych, niż te zawarte w przywołanym rozporządzeniu. Zgodnie z jego przepisami dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. Należność z tytułu diet oblicza się zaś za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego. Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje. W sytuacji, gdy podróż trwa od 8 do 12 godzin - przysługuje 50 proc. diety, zaś gdy podróż trwa ponad 12 godzin - dieta przysługuje w pełnej wysokości. Z kolei w sytuacji, gdy delegacja pracownika trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę do 8 godzin – przysługuje 50 proc. diety, a za ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Jeśli zaś chodzi o wysokość diety w delegacji zagranicznej, trzeba sięgnąć do szczegółowej tabeli znajdującej się we wspomnianym rozporządzeniu. Dla każdego z państw jej wysokość określona jest oddzielnie.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >