Czym różni się przychód od dochodu?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 30 Listopada 2020

Czym różni się przychód od dochodu?

Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą, powinieneś wiedzieć, że przychód i dochód to ważne, lecz zupełnie inne pojęcia, mimo że bywają mylone. Nie wszyscy wiedzą, na czym dokładnie polega różnica, dlatego poniżej wyjaśniamy, czym jest przychód i czym różni się od dochodu.

Co to jest przychód?

Krótko mówiąc, przychód to kwota pieniędzy uzyskana za sprzedane produkty lub wykonane usługi. Przychód można pozyskać na wiele sposobów – między innymi prowadząc działalność gospodarczą, ale też będąc w stosunku pracy, jak również z pracy nakładczej lub posiadanych nieruchomości. Innymi słowy, jeśli klient płaci nam np. czynsz za wynajem mieszkania, to otrzymane pieniądze również są traktowane jako przychód.

Ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego wyróżniają trzy rodzaje przychodów:

 • przychody ze sprzedaży – łączna wartość wszystkich sprzedanych towarów i usług w ramach prowadzonej działalności;
 • przychody finansowe – pieniądze zarobione w ramach działalności inwestycyjnej i finansowej. Mogą to być przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z dywidendy lub odsetki uzyskiwane przed przedsiębiorstwo z udzielonych pożyczek, lokat bankowych czy obligacji;
 • przychody operacyjne – suma pieniędzy, zarobiona w ramach sprzedaży towarów i usług oraz pozostałych przychodów operacyjnych, wynikających np. ze sprzedaży zbędnych środków trwałych.

Przychód a dochód

Różnica między przychodem a dochodem jest istotna. Przychodem nazywamy kwotę uzyskanych pieniędzy, natomiast dochód to różnica między przychodem a kosztami, które zostały poniesione w ramach uzyskania przychodu. Pamiętajmy jednak, że wyróżnia się dwa rodzaje dochodu:

 • dochód brutto – różnica przychodu i kosztów uzyskania przychodu bez uwzględnienia opodatkowania;
 • dochód netto – różnica przychodu i kosztów uzyskania przychodu po zapłaceniu należnego podatku.

Jeśli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie przychód był większy od poniesionych kosztów, to można mówić o dochodzie. W przeciwnym wypadku, jeśli poniesione koszty okażą się wyższe od przychodu, to znaczy, że przedsiębiorstwo poniosło straty.

Przychód i koszty uzyskania przychodu

Sam dochód nie jest najważniejszym wyznacznikiem kondycji finansowej firmy. Nawet jeśli przedsiębiorstwo cieszy się wysokim dochodem, to dopiero po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu możemy stwierdzić, w jakiej sytuacji się znajduje. Jeśli wysokość przychodu jest zbliżona do kosztów uzyskania przychodu, to znaczy, że przedsiębiorca praktycznie nic nie zarabia. Aby lepiej zrozumieć ten problem, wyjaśnijmy najpierw, czym są i jakie mogą być kosztów uzyskania przychodu.

Znane powiedzenie mówi: „żeby wyjąć, trzeba włożyć”. Przedsiębiorstwa muszą najpierw wydać swoje pieniądze, aby móc później zarabiać. Koszty uzyskania przychodu to nic innego, jak wydatki, które firma ponosi, aby uzyskać przychód lub zachować, czy też zabezpieczyć źródła przychodu. Co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

 • czynsz za wynajem biura;
 • wyposażenie biura w sprzęt i oprogramowanie;
 • amortyzacja;
 • zatrudnienie pracowników;
 • koszt materiałów;
 • wyjazdy służbowe;
 • wydatki związane z samochodem (np. paliwo).

Przedsiębiorca musi pamiętać, że do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć tylko te koszty, które związane są z działalnością firmy, tj. z osiąganiem przychodów, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów i nie zostały wymienione w negatywnym katalogu kosztów w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorca ma również obowiązek należycie udokumentować poniesione koszty. Błędne zakwalifikowanie kosztu może spotkać się z konsekwencjami, jeśli zostanie wykryte w toku kontroli podatkowej lub skarbowej.

Wysokie koszty uzyskania przychodu mogą być wręcz pożądane, gdyż zmniejszają wysokość dochodu, a zarazem zmniejszają wysokość należnego podatku dochodowego. Dlatego ważne jest prawidłowe zaliczanie wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Z drugiej strony, wysoki dochód świadczy o dobrej kondycji firmy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News