Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Czym charakteryzuje się spółka partnerska?
Maria Czekańska
Maria Czekańska 31.05.2021 02:00

Czym charakteryzuje się spółka partnerska?

Pexels/Artem Podrez
Pexels/Artem Podrez

Kiedy zakładasz działalność, masz do wyboru różne jej formy prawne. Kwestia wyboru jest w dużej mierze uzależniona od rodzaju wykonywanej działalności i ilości osób, które chcą założyć swoją firmę. Czym charakteryzuje się spółka partnerska? Dla kogo okaże się być najlepszym wyborem?

Czym jest spółka partnerska?

Spółka partnerska zalicza się do osobowej spółki handlowej. Jej głównym wyróżnikiem jest to, że może ona zostać założona przez minimum dwie osoby fizyczne, które wykonują wolne zawody. Aby ją założyć, nie musisz wykładać kapitału początkowego. Choć nie posiada osobowości prawnej, ma zdolność prawną. Co to oznacza? Spółka partnerska może nabywać prawa we własnym imieniu oraz zaciągać zobowiązania, takie jak np. kredyt.

Kto może założyć spółkę partnerską?

Zanim przejdziemy do dalszej części omawiania spółki partnerskiej, warto jest powiedzieć, kto może ją założyć. Jak wspomnieliśmy, jest ona dedykowana osobom, które wykonują wolne zawody. Według orzecznictwa, charakteryzują się one:

 • profesjonalizmem przy świadczeniu usług;

 • działalnością, której wykonywanie wiąże się z pracą na własny rachunek;

 • posiadaniem kwalifikacji i umiejętności przez osobę, która wykonuje zawód.

Kim są osoby wykonujące wolny zawód? Nie istnieje pełen wykaz osób, ale możemy do nich zaliczyć:

 • adwokatów;

 • lekarzy;

 • księgowych;

 • nauczycieli;

 • pielęgniarki;

 • radców prawnych;

 • doradców inwestycyjnych.

Jak założyć spółkę partnerską – umowa

Przede wszystkim, aby spółkę partnerską można było uznać za założoną, wymaga się zawarcia umowy spółki oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zasady sporządzania umowy spółki partnerskiej zostały dokładnie określone w kodeksie spółek handlowych. Powinna ona zawierać:

 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez założycieli;

 • przedmiot działalności spółki;

 • dane osobowe partnerów;

 • siedzibę firmy;

 • czas trwania spółki – czy jest on oznaczony bądź nieoznaczony;

 • oznaczenie wkładu na kapitał początkowy, jeśli uzgodniło się jego założenie.

Oczywiście poza zawartymi powyżej szczegółami umowy, spółka może zawrzeć inne zapisy, które okażą się być najlepsze np. w razie prowadzenia działalności w danej branży.

Zakładanie spółki – wpis do KRS

Oprócz sporządzenia umowy, spółka musi zadbać o to, aby była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Aby tego dokonać, będziesz musiał złożyć wniosek i dołączyć do niego następujące dokumenty: KRS-WA, KRS-WH, KRS-WD, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, umowę spółki, dokument o powołaniu członków zarządu, wykaz partnerów wraz z ich adresami, dowody uiszczenia opłaty. Wniosek należy dostarczyć w formie tradycyjnej w odpowiednim sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca siedziby spółki. Możesz również dostarczyć wniosek elektronicznie poprzez Portal Dostępowo-Informacyjny. Za zarejestrowanie spółki będziesz musiał zapłacić łącznie 600 zł. Kwotę będziesz mógł uiścić poprzez płatność bezgotówkową, e-znakami opłaty sądowej, gotówką w kasie sądu. Na rozpatrzenie wniosku nie będziesz czekał dłużej niż 7 dni od czasu jego dostarczenia.