BiznesINFO.pl > Finanse > Czy urząd skarbowy ma wgląd do konta osobistego? Sprawa nie jest tak jednoznaczna
Wiktoria Pękalak
Wiktoria Pękalak 22.03.2022 08:33

Czy urząd skarbowy ma wgląd do konta osobistego? Sprawa nie jest tak jednoznaczna

Czy urząd skarbowy ma wgląd w konta osobiste?
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czy urząd skarbowy ma wgląd w osobiste konta bankowe,

  • Kiedy urząd skarbowy może sprawdzić konto,

  • Co może zwrócić uwagę urzędu skarbowego.

Czy urząd skarbowy ma wgląd do konta osobistego?

Zwykle urząd skarbowy nie dokonuje kontroli prywatnych kont bankowych, czy prywatnych transakcji. Bank nie informuje urzędu skarbowego o tym, że zakładany jest nowy rachunek, jednak przekazywane są informacje o niektórych wpłatach na konto lub wypłatach z niego.

Urząd skarbowy nie ma wglądu do prywatnych kont Polaków. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o konta firmowe, które urząd sprawdza podczas kontroli przedsiębiorstwa. Jedynym wyjątkiem może być sytuacja, w której przedsiębiorca zgłosi konto prywatne, jako konto służące do realizacji przelewów firmy, podaje portal kumamkase.pl. Wówczas urząd może skontrolować także takie konto.

Zdarzają się jednak przypadki, że bank zawiadamia urząd skarbowy o nieprawidłowościach, które dotyczą podejrzanych transakcji, takich jak:

  • przelewy na wysokie sumy,

  • przelewy od różnych nadawców, ale na podobne kwoty, które mogłyby sugerować celową dywersyfikację wpłat na jedno konto,

  • transakcje z kontami, których nadawców trudno zweryfikować,

  • przelewy na mniejsze kwoty wykonywane w małych odstępach czasu, które dają w sumie dużą wartość,

  • przelewy z podejrzanych źródeł,

  • przelewy z podejrzanymi tytułami wpłat.

Jakimi kwotami może zainteresować się urząd skarbowy?

Portal przypomina, że według obowiązujących przepisów, banki powinny informować urząd skarbowy o przelewach, których wartość przekracza 15 000 euro, czyli prawie 68 tys. zł.

Bankowe systemy bezpieczeństwa wyłapują zarówno duże kwoty jak i powtarzalne operacje. Wychwytuje to przelewy mające na celu dywersyfikację większej kwoty, o których pisaliśmy wcześniej. Niektóre banki ustalają swoje limity na mniejsze kwoty niż wspomniane 15 tys. euro. Zgłaszane są wówczas kwoty takie jak 10 tys., czy 5 tys. euro. Podobne procedury wdraża się, jeśli zachodzi podejrzenie finansowania terroryzmu lub prania pieniędzy.

Ważne tytuły przelewów

Warto zwrócić uwagę, że bardzo istotne są tytułu przelewów bankowych, które także mogą niepotrzebnie wzbudzić czujność Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej, który może przekazać później informacje do urzędu skarbowego.

Często niewinny żart ze strony przyjaciela, który wyśle nam przelew zatytułowany w podejrzany sposób, może skończyć się postępowaniem ze strony prokuratury, jeśli podejrzewa się, że przelew może mieć coś wspólnego z przestępstwem.

Co może zrobić urząd skarbowy, jeśli dostrzeże nieprawidłowości na koncie?

Jeśli urząd skarbowy otrzyma informacje o nieprawidłowościach, do których dochodzi na prywatnym rachunku, jego właściciel zostanie wezwany do urzędu w celu złożenia wyjaśnień. Jeśli okaże się, że nieprawidłowości nie da się w żaden sposób wytłumaczyć, urząd skarbowy może naliczyć karę grzywny i zażądać zwrotu odpowiedniego podatku wraz z odsetkami naliczonymi za opóźnienie.

W przypadku, w którym śledztwo wykaże, że konto posłużyło do popełnienia przestępstwa, sprawa trafi także do prokuratury. Jeśli właściciel rachunku naruszył prawo podatkowe, urząd może naliczyć mu dodatkowy podatek w wysokości 75 proc. kwoty, która nie uległa rozliczeniu.