BiznesINFO.pl
blue-3121354 960 720

www.pixabay.com

Czy pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy za niepełny miesiąc pracy?

9 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Polak Olga

Udostępnij:

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu rocznego pracownika jest stały i wynosi 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy. Limit urlopu wypoczynkowego u obecnego pracodawcy powinien zostać obliczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, jeżeli stosunek pracy zostanie rozwiązany w trakcie roku. Zasadę tą stosujemy, pod warunkiem, że pracownik nie wykorzystał urlopu w większym wymiarze do czasu zakończenia umowy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)) podczas ustalania wymiaru urlopu proporcjonalnego jeden miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi. Przy czym niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.


Urlop wypoczynkowy za niepełny miesiąc w przypadku zmiany pracy w trakcie roku

Zmiana pracodawcy w trakcie roku także powoduje konieczność proporcjonalnego obliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego. Możemy mieć do czynienia z dwoma sytuacjami. Po pierwsze, kiedy pracownik zostaje zatrudniony do końca roku kalendarzowego – urlop nalicza się wtedy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego, po drugie, kiedy pracownik zostaje zatrudniony na okres krótszy niż do końca roku kalendarzowego – urlop nalicza się w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku zmiany pracodawcy w trakcie miesiąca urlop wypoczynkowy za niepełny miesiąc pracy powinien naliczyć pracownikowi obecny pracodawca. Zatem pracownik nie może nabyć urlopu u obu pracodawców w razie zmiany pracy w trakcie miesiąca.

Kilkukrotna zmiana pracy w trakcie roku nie spowoduje też przyznania pracownikowi urlopu wyższego niż wynika to z limitu określonego w kodeksie. Łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć 20 lub 26 dni. Pracodawca powinien więc sprawdzić świadectwa pracy pracownika z danego roku kalendarzowego w celu ustalenia przysługującego mu wymiaru.

Powyższe zasady stosuje się również w przypadku, gdy pracownik przepracował w firmie zaledwie kilka dni. Jeżeli zatrudniony nie wykorzysta urlopu w naturze, pracodawca musi wypłacić mu ekwiwalent urlopu. Rozwiązanie to nie znajdzie zastosowania w sytuacji, gdy w danym miesiącu pracownik był zatrudniony w innej firmie i poprzedni pracodawca udzielił mu urlopu wypoczynkowego za ten miesiąc albo wypłacił ekwiwalent.

Zasady w pierwszym roku pracy

W pierwszym roku pracy prawo do urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa na nieco innych zasadach. Na podstawie przepisów Kodeksu pracy osoby podejmujące pracę po raz pierwszy w życiu nabywają prawo do urlopu wraz z upływem każdego miesiąca kalendarzowego w wysokości 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. W tym przypadku pracodawca nie ma obowiązku zaokrąglania niepełnego dnia urlopu w górę.

Przy ustalaniu upływu miesiąca należy zastosować potoczne zasady liczenia terminów i tak miesięczny okres zatrudnienia w przypadku zawarcia umowy liczymy od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca (np. przy zatrudnieniu od 1 czerwca okres miesięczny upływa 30 czerwca), z kolei w przypadku zawarcia umowy w trakcie miesiąca – miesiąc upływa w kolejnym miesiącu w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy (np. przy zatrudnieniu od 15 czerwca okres miesięczny upłynie 14 lipca). Jeśli natomiast pracownik podejmujący zatrudnienie po raz pierwszy nie przepracuje całego miesiąca, nie nabywa prawa do urlopu. Pracownicy podejmujący pierwszą pracę nabywają prawo do kolejnego urlopu z każdym następnym rokiem kalendarzowym.


Jeśli pracownik ma prawo do urlopu kolejnego, przysługuje mu ono, nawet kiedy stosunek pracy trwa tylko przez kilka dni w miesiącu. W tej sytuacji należy naliczyć pracownikowi urlop wypoczynkowy za niepełny miesiąc pracy, bez względu na liczbę dni przepracowanych w miesiącu.

Podobne artykuły

W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >
Będzie wolne w dniu szczepienia?

Praca

Czy jest szansa na wolne w dniu szczepienia? Pytamy resort pracy

Czytaj więcej >
PHOTO: CEZARY PECOLD/SE/EAST NEWS LODZ POWIATOWY URZAD PRAWY NR 2 W LODZI. N/Z KOLEJKA W URZEDZIE PRACY WSZYSTKIE ZDJECIA NA: http://agencja.se.com.pl 19/01/2009 .

Praca

Redukcja miejsc pracy, obniżki pensji. Rzeczywistość w Polsce dużo gorsza niż na suchych liczbach

Czytaj więcej >
Emerytura stażowa wróciła podczas kampanii wyborczej

Praca

Kolejna obietnica polityków. Dzięki niej, aż 400 tys. Polaków mogłoby przejść na emeryturę znacznie wcześniej

Czytaj więcej >
Urlop wyznaczy pracodawca

Praca

Pracowniku, weszły ważne zmiany w urlopach. Nie będziesz miał teraz wiele do powiedzenia

Czytaj więcej >